Allergisk reaktion på insektsbett: Hantering av symtom och förebyggande åtgärder

Har du någonsin undrat varför vissa människor utvecklar allergiska reaktioner efter insektsbett medan andra inte gör det? Är det möjligt att förebygga och hantera sådana reaktioner effektivt? I den här artikeln kommer vi att utforska allt du behöver veta om allergiska reaktioner efter insektsbett, inklusive symtom, behandling och förebyggande åtgärder. Låt oss dyka in!

Vad kan vi dra för slutsatser av detta?

 • Allergiska reaktioner efter insektsbett är vanliga och kan orsaka både lokala och systemiska symtom.
 • Behandlingen av allergiska reaktioner kan variera beroende på symtomen och deras svårighetsgrad.
 • Förebyggande åtgärder som att använda skyddande klädsel och insektsmedel kan hjälpa till att minska risken för insektsbett.
 • Allergen immunoterapi kan vara ett effektivt sätt att minska risken för framtida reaktioner hos personer som lider av allvarliga allergiska reaktioner.
 • Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om du upplever allvarliga systemiska reaktioner efter ett insektsbett.

Insektsstick som orsakar allergiska reaktioner

Allvarliga allergiska reaktioner efter insektsstick är vanligast efter bi- och getingstick i Sverige. Enstaka reaktioner kan också förekomma efter humlastick. Reaktioner på andra insektsstick, som myggor, broms, myror eller knott, är vanligtvis inte systemiska. Ett första stick kan leda till sensibilisering och utveckling av allergiska reaktioner vid senare stick. Biodlare har en ökad risk att sensibiliseras mot bigift. Vidare forskning behövs för att förstå varför vissa personer utvecklar allergi mot insektsbett.

En bild som visar en insekt som utför ett stick. Keywords: allergiska reaktioner, insektsstick

Symtom på allergiska reaktioner efter insektsbett

Allergiska reaktioner efter insektsbett kan ge upphov till olika symtom, både lokala och systemiska. Lokala reaktioner innefattar rodnad, svullnad och klåda runt stickstället. En lokal reaktion kan vara över 10 cm i diameter och kan vara mycket störande och obehaglig för personen som blivit stucken. Dessa symtom kan vara följd av kroppens immunrespons på insektsbettet.

Förutom de lokala symtomen kan allergiska reaktioner också orsaka systemiska symtom. Det innebär att reaktionen sprider sig till andra delar av kroppen och kan påverka olika organsystem. De systemiska symtomen kan vara allvarliga och inkluderar klåda, flush (rodnad), urtikaria (nässelutslag), illamående, kräkningar, andningsbesvär och en känsla av svimning.

Systemiska reaktioner kan uppträda snabbt efter insektsbettet, vanligtvis inom 30 minuter. Det är viktigt att vara medveten om tidigare reaktioner efter bi- eller getingstick, eftersom detta kan vara en indikation på att personen är allergiskt sensibiliserad. Det betyder att kroppen har utvecklat en allergisk reaktion efter tidigare exponering för insektsbettet.

Det är viktigt att uppmärksamma symtomen och söka medicinsk hjälp om man upplever några systemiska symtom eller om de lokala symtomen blir allvarliga och inte försvinner inom en rimlig tid.

Allergiska reaktioner efter insektsbett Lokala symtom Systemiska symtom
Beskrivning Rodnad, svullnad och klåda runt stickstället Klåda, flush, urtikaria, illamående, kräkningar, andningsbesvär och svimningskänsla
Tidpunkt Omedelbart efter insektsbettet Vanligtvis inom 30 minuter efter insektsbettet
Indikation på allergisk sensibilisering Inga direkta indikationer Tidigare reaktioner efter bi- eller getingstick

Riskfaktorer för allergiska reaktioner efter insektsbett

Allvarliga allergiska reaktioner efter insektsbett kan påverka personer oavsett ärftlig disposition. Även om atopi eller ärftlighet inte verkar vara riskfaktorer för svåra allergiska reaktioner, kan vissa blodtrycksläkemedel förvärra reaktionen vid stick. ACE-hämmare och betablockerare är exempel på sådana mediciner. Dock behövs ytterligare forskning för att förstå de exakta riskfaktorerna för allergiska reaktioner efter insektsbett.

Riskfaktorer Insektsbett
Allergiska reaktioner Allergiska reaktioner kan uppstå efter insektsbett oavsett ärftlig disposition. Vissa läkemedel kan förvärra reaktionen vid stick.
Insektsarter Bi- och getingstick är de främsta orsakerna till allergiska reaktioner efter insektsbett. Andra insekter, som myggor och knott, ger vanligtvis milda eller lokala reaktioner.
Biodlare Studier har visat att biodlare har en ökad risk för att bli sensibiliserade mot bi-gift. Detta gör dem mer mottagliga för allergiska reaktioner efter stick.

Ytterligare forskning behövs för att förstå de exakta riskfaktorerna för allergiska reaktioner efter insektsbett och hur de påverkar olika populationer.

Diagnos och utredning av allergiska reaktioner efter insektsbett

Diagnosen allergiska reaktioner efter insektsbett baseras vanligtvis på patientens anamnes och symtom. Det är viktigt att läkaren tar en noggrann anamnes för att fastställa om det har skett en allergisk reaktion efter insektsbett tidigare och vilka symtom som har uppträtt. Anamnesen kan ge värdefull information för att bedöma om det finns en allergisk bakgrund och vilka åtgärder som ska vidtas.

För att bekräfta diagnosen kan också laboratorieprover tas. Ett vanligt test är att mäta specifika IgE-antikroppar mot geting- eller bi-gift. Dessa tester kan göras mellan 2 veckor och 6 månader efter ett insektsstick. Ett positivt testresultat kan indikera allergi mot insektsbett, men det betyder inte nödvändigtvis att patienten kommer att reagera med systemiska symtom vid nästa stick.

Ytterligare utredning och diagnos bör göras av specialiserad vård. Det kan innefatta pricktest och andra allergenprovokationer för att bedöma patientens reaktion på olika allergener. Genom en noggrann utredning kan läkaren fastställa diagnosen och skapa en behandlingsplan som är anpassad efter patientens individuella behov.

Diagnos av allergiska reaktioner efter insektsbett:

 • Anamnes och noggrann undersökning av patientens symtom
 • Laboratorieprover för att mäta specifika IgE-antikroppar mot geting- eller bi-gift
 • Pricktest och andra allergenprovokationer för att bedöma reaktionen på olika allergener

Genom att använda dessa diagnostiska metoder kan läkaren fastställa diagnosen för allergiska reaktioner efter insektsbett och ge patienten rätt behandling och förebyggande åtgärder.

Behandling av allergiska reaktioner efter insektsbett

För att behandla allergiska reaktioner efter insektsbett kan olika former av behandling användas, beroende på svårighetsgraden av reaktionen. Behandlingen kan vara både lokal och systemisk och syftar till att lindra symtomen och förhindra framtida reaktioner.

Lokal behandling

För att lindra lokala reaktioner efter insektsbett kan antihistamin och kortison användas. Dessa läkemedel kan hjälpa till att minska svullnad, klåda och rodnad runt stickstället. De kan vara effektiva för att ge omedelbar lindring och förbättra patientens komfort.

Exempel på lokal behandling:

 1. Använda receptfria antihistaminsalvor eller kortisonkrämer direkt på bettet.
 2. Applicera kylbalsam eller andra svalkande produkter för att lindra klåda och svullnad.

Systemisk behandling

Vid allvarliga systemreaktioner efter insektsbett, särskilt vid anafylaktiska reaktioner, kan akut behandling med adrenalin, antihistamin och kortison vara nödvändig. Dessa läkemedel kan snabbt minska symtomen och förhindra att reaktionen förvärras.

Exempel på systemisk behandling:

 • Akutbehandling med adrenalin genom injektion (EpiPen) för att minska symtomen vid anafylaktiska reaktioner.
 • Ta perorala antihistamintabletter för att lindra besvärlig klåda och andra systemiska symtom.
 • Använda kortison (tabletter eller injektioner) för att minska inflammation och svullnad.

Allergen immunoterapi

För de som upplever allvarliga allergiska reaktioner efter insektsbett kan allergen immunoterapi övervägas som en förebyggande åtgärd. Denna typ av behandling syftar till att gradvis öka kroppens tolerans mot insektsallergenet genom att utsättas för små doser av allergenet under en längre tid. Detta kan minska risken för framtida reaktioner och göra reaktionerna mindre allvarliga om de ändå uppstår.

Viktigt: Behandlingen bör individualiseras och genomföras under övervakning av specialiserad vårdpersonal.

Det är viktigt att personer som drabbas av allvarliga allergiska reaktioner efter insektsbett har tillgång till en adrenalinpenna för akutbehandling. Dessutom kan det vara fördelaktigt att undvika områden där insekter är mer frekventa och vidta förebyggande åtgärder, såsom att bära skyddande klädsel och använda insektsmedel, för att minska risken för insektsbett och allergiska reaktioner.

Myggbett och knottbett

Under sommaren är det vanligt med myggbett och knottbett som kan orsaka obehagliga hudreaktioner såsom rodnad, svullnad och klåda. Dessa insekter är särskilt aktiva under kvällar och nätter, och deras bett är vanligast vid utomhusaktiviteter.

Symtomen av myggbett och knottbett kan vara milda och försvinna av sig själva inom några dagar. Det är emellertid vanligt att känna obehag på grund av den intensiva klådan som betten kan ge.

För att lindra klådan och obehaget kan man använda olika produkter och metoder. Ett vanligt tips är att använda kylbalsam, som har en svalkande effekt och kan ge lindring från klådan. Andra produkter såsom alsolsprit och alsolgel kan också användas för att minska obehaget.

Det finns även receptfria krämer som innehåller hydrokortison och som kan användas för att lindra klåda och svullnad. Dessa krämer kan appliceras direkt på betten och kan ge lindring under en kortare period.

Om klådan är besvärlig kan man använda antihistamintabletter för att minska symtomen. Antihistamin har en lugnande effekt och kan bidra till att minska klådan och obehaget.

Om betten blir infekterade eller om svullnaden och smärtan ökar kraftigt bör man söka medicinsk vård för att få rätt behandling.

Förebyggande åtgärder mot myggor och knott

För att skydda sig mot myggor och knott finns det flera förebyggande åtgärder som kan vidtas. Dessa åtgärder kan hjälpa till att minska risken för bett och skydda mot insekter.

Använd ljusa kläder

Ett sätt att minimera risken för myggbett och knottbett är att bära ljusa kläder. Mörka kläder kan locka till sig insekter, medan ljusa kläder kan göra det svårare för dem att upptäcka dig.

Täckande klädsel

Genom att bära kläder som täcker så mycket av kroppen som möjligt kan du minska risken för insektsbett. Långärmade tröjor, byxor och strumpor kan hjälpa till att skydda utsatta områden.

Använd myggmedel

För att avskräcka myggor och knott från att bita kan du använda myggmedel. Applicera medlet på exponerade områden som armar och ben för att skapa ett skyddande lager.

Myggnät och mygghatt

Tillägg till klädseln kan myggnät vara användbart för att skydda mot myggor och knott. Du kan använda myggnät över barnvagnar och barnsängar för att hålla insekterna borta från ditt barn. En mygghatt kan också användas för att skydda ansiktet från bett.

Om du har blivit biten av myggor eller knott kan du lindra klådan genom att använda kylbalsam, som alsolsprit eller alsolgel. Det är viktigt att undvika att klia på betten för att undvika infektion och svåra symtom.

Genom att vidta dessa förebyggande åtgärder kan du minska risken för myggbett och knottbett och skydda dig mot dessa insekter.

Insektsarter som orsakar allergiska reaktioner

Allergiska reaktioner efter insektsbett är vanliga i Sverige, och de vanligaste orsakerna till sådana reaktioner är bi- och getingstick. Andra insekter, som myggor, broms, myror och knott, orsakar vanligtvis inte systemiska reaktioner utan kan ge milda allergiska reaktioner eller lokal svullnad och klåda. Det är viktigt att vara medveten om vilka insekter som kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner för att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och behandla sådana reaktioner.

Bi-gift och getinggift är särskilt känt för att utlösa allergiska reaktioner hos människor. Dessa insektsarter kan producera toxiner som människokroppen kan reagera allergiskt mot. Reaktionerna kan variera från milda till allvarliga och kan inkludera symtom som klåda, svullnad, utslag, andningssvårigheter och i värsta fall anafylaktisk chock.

Att känna till vilka insektsarter som kan orsaka allergiska reaktioner är viktigt för att kunna förbereda sig och vidta förebyggande åtgärder. Det kan innebära att undvika områden med hög förekomst av dessa insekter, använda skyddsutrustning som myggnät eller kläder som täcker huden, och vara medveten om de tidiga symtomen på allergiska reaktioner efter insektsbett.

Exempel på insektsarter som kan orsaka allergiska reaktioner:

 • Biet: Bi-stick kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga individer. Bi-giftet innehåller ämnen som kan utlösa en allergisk respons hos vissa människor.
 • Getingen: Getingstick kan också orsaka allergiska reaktioner. De kan vara särskilt farliga för personer som är överkänsliga mot getinggift.
 • Myggor: Myggor orsakar vanligtvis inte allvarliga allergiska reaktioner. Deras bett kan dock vara irriterande och ge upphov till lokal svullnad och klåda.
 • Bromsar: Bromsbett kan ibland orsaka allergiska reaktioner. Dessa reaktioner är dock vanligtvis milda och lokala.
 • Myror: Myrbett kan ge upphov till lokal svullnad och klåda. Allergiska reaktioner mot myrbett är sällsynta.
 • Knott: Knottbett kan orsaka lokal svullnad och klåda. Allergiska reaktioner mot knottbett är ovanliga.

För att skydda sig mot allergiska reaktioner efter insektsbett är det viktigt att vara uppmärksam på dessa insektsarter och vidta lämpliga åtgärder för att undvika bett och minska risken för allergiska symtom.

Genom att vara medveten om vilka insekter som kan orsaka allergiska reaktioner kan man vidta förebyggande åtgärder och undvika bett. Om man trots försiktighetsåtgärderna blir utsatt för insektsbett och upplever allergiska reaktioner är det viktigt att söka medicinsk hjälp för att få rätt behandling och lindring av symtomen.

Epidemiologi av allergiska reaktioner efter insektsbett

Flera tusen personer i Sverige upplever allergiska reaktioner efter bi- eller getingstick varje år, och cirka 1-3 personer avlider som en följd av dessa reaktioner, framför allt i medelålders och äldre åldersgrupper. De flesta dödsfallen inträffar inom en timme efter sticket. Barn drabbas oftare av insektsbett än vuxna, men endast cirka 1 procent av barn under 17 år upplever systemiska reaktioner. Prevalensen av allergiska reaktioner efter insektsbett varierar mellan 0,8 och 5 procent i den vuxna befolkningen. Risken för att utveckla allergi mot insektsbett tycks inte vara associerad med atopi eller ärftlighet.

”Flera tusen personer i Sverige upplever allergiska reaktioner efter bi- eller getingstick varje år, och cirka 1-3 personer avlider som en följd av dessa reaktioner, framför allt i medelålders och äldre åldersgrupper.”

Insektsbett kan vara farliga och för vissa personer leda till allvarliga allergiska reaktioner. Dessa reaktioner kan vara svåra och potentiellt livshotande. Det är viktigt att förstå epidemiologin av allergiska reaktioner efter insektsbett för att kunna vidta nödvändiga förebyggande åtgärder och behandlingsmetoder.

Population Prevalens av allergiska reaktioner efter insektsbett Dödsfall på grund av allergiska reaktioner efter insektsbett
Vuxna 0,8-5 procent Inget specifikt data
Barn under 17 år Cirka 1 procent Inget specifikt data

Uppgifterna om allergiska reaktioner efter insektsbett i Sverige visar på en betydande förekomst av dessa reaktioner. Det är viktigt att vara medveten om risken och att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra allvarliga reaktioner och dödsfall.

Lokala och systemiska reaktioner efter insektsbett

Efter insektsbett kan reaktionerna vara antingen lokala eller systemiska. Lokala reaktioner kännetecknas av rodnad, svullnad och klåda runt stickstället och försvinner vanligtvis inom ett dygn. Dessa reaktioner är vanligt förekommande och relativt harmlösa. De kan vara obehagliga, men utgör sällan någon allvarlig hälsorisk.

Vid systemiska reaktioner sprider sig symtomen över kroppen och kan inkludera klåda, flush, urtikaria, illamående, kräkningar, andningsbesvär och svimningskänsla. Dessa reaktioner kan vara allvarliga och i vissa fall livshotande, särskilt om de leder till anafylaktisk chock. Systemiska reaktioner uppstår när kroppens immunsystem överreagerar på insektsbettet och släpper ut stora mängder ämnen som påverkar olika organ och vävnader i kroppen.

För att kunna skilja mellan lokal och systemisk reaktion är det viktigt att vara uppmärksam på symtomen och deras utveckling efter insektsbettet. Lokala reaktioner begränsas till det område där insekten har stuckit, medan systemiska reaktioner sprider sig bortom detta område och kan påverka hela kroppen.

Vid misstanke om systemisk reaktion efter insektsbett bör man söka medicinsk hjälp omedelbart eller ringa 112. En tidig diagnos och behandling är avgörande för att förhindra allvarliga komplikationer.

Behandling av lokala och systemiska reaktioner efter insektsbett

Behandlingen av lokala reaktioner efter insektsbett fokuserar främst på att lindra symtomen och kan omfatta användning av antihistamin och kortison för att minska klåda, svullnad och rodnad runt stickstället.

Behandlingen av systemiska reaktioner är mer akut och bör omfatta omedelbar användning av adrenalin, antihistamin och kortison. Adrenalin är särskilt viktigt vid anafylaktisk chock för att stoppa den allergiska reaktionen och förhindra ytterligare komplikationer. En adrenalinpenna kan användas för snabb administration av adrenalin i fall av akuta systemiska reaktioner.

För de som har upplevt allvarliga systemreaktioner efter insektsbett kan allergen immunoterapi övervägas som en förebyggande behandling för att minska risken för framtida reaktioner.

Behandling av lokala och systemiska reaktioner efter insektsbett

Behandling av lokala reaktioner efter insektsbett kan innefatta användning av antihistamin och kortison för att lindra klåda, svullnad och rodnad. Vid svår klåda kan peroralt antihistamin i dubbel-fyrdubbel dos vara effektivt. Svullnad och klåda kan lindras genom peroralt kortison i en engångsdos.

”Peroralt kortison i en engångsdos kan lindra svullnad och klåda efter insektsbett.”

Vid systemiska reaktioner, särskilt anafylaktisk reaktion, är akutbehandling med adrenalin, antihistamin och kortison nödvändig. Patienter som har haft allvarliga systemreaktioner bör erbjudas behandling med adrenalinpenna och allergen immunoterapi för att förebygga framtida reaktioner.

Exempel på behandling:

Behandling Beskrivning
Antihistamin Används för att lindra klåda och svullnad
Kortison Kan lindra svullnad och klåda i en engångsdos
Adrenalin Akutbehandling vid allvarliga systemreaktioner, som anafylaktisk chock
Allergen immunoterapi Förebyggande behandling för att minska risken för framtida reaktioner

Det är viktigt att söka medicinsk hjälp och rådgivning vid allvarliga allergiska reaktioner efter insektsbett för att få rätt behandling och förebyggande åtgärder.

Behandling av myggbett och knottbett

När det gäller behandling av myggbett och knottbett är huvudmålet att lindra symtom som klåda och svullnad. Det finns olika metoder som kan användas för att hantera dessa besvär.

Klådalindring

För att lindra klåda efter myggbett och knottbett kan du prova följande metoder:

 • Använda kylbalsam för att svalka och lindra huden.
 • Applicera alsolsprit på bettet för att minska klåda och irritation.
 • Testa alsolgel för att lugna huden och minska obehaget.
 • Använda receptfria krämer med hydrokortison för att minska klåda och svullnad.

Om klådan är mycket besvärlig kan du även ta perorala antihistamintabletter för att få lindring.

Förebyggande åtgärder

För att undvika myggbett och knottbett kan följande förebyggande åtgärder vara till hjälp:

 • Använda ljusa kläder och långärmade plagg för att täcka så mycket hud som möjligt.
 • Använda myggmedel som innehåller ämnen som avskräcker insekter.
 • Använda myggnät över sängar och barnvagnar för att skydda mot bett.
 • Bära mygghatt för att skydda ansiktet mot bett.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du minimera risken för att bli biten av mygg och knott.

Viktig information

Vid bett är det viktigt att undvika att klia på dem, även om klådan kan vara mycket besvärlig. Att klia på betten kan öka risken för infektion och svåra symtom. Bättre alternativ är att använda de lindrande metoder som vi har nämnt tidigare.

Det är också viktigt att komma ihåg att de flesta myggbett och knottbett försvinner av sig själva inom några dagar och kräver normalt sett ingen medicinsk behandling. Vid kraftig svullnad, ihållande klåda eller tecken på infektion bör du kontakta vårdpersonal för råd och eventuell behandling.

Sjukdomar som kan spridas av myggor och knott

I vissa delar av Sverige kan både myggor och knott sprida olika sjukdomar. Exempel på sådana sjukdomar inkluderar harpest, tularemi och ockelbosjukan. Trots detta är dessa sjukdomar ovanliga och förekommer inte varje år.

Globalt sett är myggor en betydande spridare av flera allvarliga sjukdomar. Malaria är en av de mest välkända sjukdomarna som sprids av myggor och drabbar miljontals människor över hela världen. Ytterligare sjukdomar som sprids av myggor inkluderar gula febern, denguefeber, japansk hjärninflammation och zika.

Om man planerar att resa till områden med hög förekomst av dessa sjukdomar är det viktigt att vidta särskilda skyddsåtgärder. Det kan innebära att använda insektsavvisande medel, sova under myggnät och undvika vistelse utomhus under tider då myggaktiviteten är som högst.

Genom att vidta förebyggande åtgärder och vara medveten om riskerna kan man minska möjligheten att drabbas av dessa sjukdomar som sprids av myggor och knott.

Slutsats

Allergiska reaktioner efter insektsbett är vanliga i Sverige och kan ge upphov till både lokala och systemiska symtom. Lokala reaktioner inkluderar rodnad, svullnad och klåda runt bettstället, medan systemiska reaktioner kan vara allvarliga och utlösa symtom som klåda, flush, urtikaria, illamående, kräkningar, andningsbesvär och svimningskänsla. För att hantera dessa allergiska reaktioner är det viktigt att använda rätt behandling.

Vid milda lokala reaktioner kan antihistamin och kortison användas för att lindra symtomen. Vid allvarliga systemreaktioner krävs akut behandling med adrenalin, antihistamin och kortison. De som drabbas av allvarliga symtom bör också erbjudas allergen immunoterapi för att minska risken för framtida reaktioner.

För att förebygga allergiska reaktioner efter insektsbett är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder. Använd klädsel som täcker huden och använd insektsmedel för att minska risken för bett. För biodlare är det särskilt viktigt att vara medveten om risken för allergiska reaktioner mot bi-gift och vidta lämpliga skyddsåtgärder.

Sammanfattningsvis kan allergiska reaktioner efter insektsbett vara allvarliga och kräva snabb behandling. Genom att använda rätt behandlingsmetoder och förebyggande åtgärder kan man minimera risken för sådana reaktioner och skydda sig mot insektsbett.

FAQ

Vad är vanliga symtom på allergiska reaktioner efter insektsbett?

Vanliga symtom inkluderar lokal svullnad, rodnad, klåda, flush, urtikaria, illamående, kräkningar, andningsproblem och svimningskänsla.

Vilka insektsstick kan orsaka allergiska reaktioner?

Bi- och getingstick är de främsta orsakerna till allergiska reaktioner efter insektsbett i Sverige. Enstaka reaktioner kan också förekomma efter humlastick. Reaktioner på myggor, broms, myror eller knott är vanligtvis inte systemiska.

Vilka är riskfaktorerna för allergiska reaktioner efter insektsbett?

Studier har visat att biodlare har en högre risk att bli sensibiliserade mot bi-gift. Vissa blodtrycksläkemedel, såsom ACE-hämmare och betablockerare, kan förvärra reaktionen vid stick. Atopi eller ärftlighet verkar inte vara riskfaktorer.

Hur diagnosticeras och utreds allergiska reaktioner efter insektsbett?

Diagnosen baseras vanligtvis på patientens anamnes och symtom. Laboratorieprover kan tas för att bekräfta diagnosen, inklusive specifika IgE-antikroppar mot geting- eller bi-gift. Ytterligare utredning kan innefatta pricktest och andra allergenprovokationer.

Vilken behandling finns för allergiska reaktioner efter insektsbett?

Behandlingen kan innefatta antihistamin och kortison för att lindra lokala reaktioner. Vid allvarliga systemreaktioner är akutbehandling med adrenalin, antihistamin och kortison nödvändig. Allergen immunoterapi kan erbjudas för att förebygga framtida reaktioner.

Hur behandlar man myggbett och knottbett?

För att lindra symtom som klåda och svullnad kan man använda kylbalsam, alsolsprit, alsolgel eller receptfria krämer med hydrokortison. Antihistamintabletter kan också användas vid besvärlig klåda.

Hur kan man förebygga myggbett och knottbett?

För att skydda sig kan man använda ljusa kläder, täckande klädsel och myggmedel. Det kan också vara användbart att använda myggnät till barnvagnar och barnsängar samt att använda mygghatt för att skydda ansiktet.

Vilka insektsarter kan orsaka allergiska reaktioner?

Allvarliga allergiska reaktioner är vanligast efter bi- och getingstick. Reaktioner på andra insektsstick, som myggor, broms, myror eller knott, är vanligtvis inte systemiska.

Hur vanliga är allergiska reaktioner efter insektsbett?

Flera tusen personer i Sverige upplever allergiska reaktioner efter insektsbett varje år, och cirka 1-3 personer avlider som en följd av dessa reaktioner. Prevalensen av allergiska reaktioner varierar mellan 0,8 och 5 procent i den vuxna befolkningen.

Vilka är symtomen på lokala och systemiska reaktioner efter insektsbett?

Lokala reaktioner inkluderar rodnad, svullnad och klåda runt stickstället. Systemiska reaktioner kan vara allvarliga och inkluderar klåda, flush, urtikaria, illamående, kräkningar, andningsbesvär och svimningskänsla.

Vilken behandling finns för lokala och systemiska reaktioner efter insektsbett?

För lindring av lokala reaktioner kan antihistamin och kortison användas. Vid allvarliga systemreaktioner bör patienten få akutbehandling med adrenalin, antihistamin och kortison.

Vilken behandling finns för myggbett och knottbett?

Behandling av betten kan vara inriktad på att lindra symtom såsom klåda och svullnad. Man kan använda olika metoder som kylbalsam, alsolsprit eller alsolgel. Perorala antihistamintabletter kan också användas vid besvärlig klåda.

Kan myggor och knott sprida sjukdomar?

I vissa delar av Sverige kan myggor och knott sprida sjukdomar som harpest, tularemi och ockelbosjukan. Dessa sjukdomar är dock ovanliga och förekommer inte varje år.

Käll-länkar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *