borrelia klåda så hittar du rätt på google

Borrelia klåda – Så hittar du rätt information på Google

Borrelia är en sjukdom som orsakas av en bakterie som sprids genom fästingbett. Det vanligaste symptomet är en röd ring runt bettet, även kallad Erythema Migrans. Andra symtom kan vara muskel- och ledvärk samt förlamning. Det är viktigt att kolla upp fästingbett och få rätt behandling vid misstanke om borrelia.

Sammanfattning:

 • Borrelia är en sjukdom som sprids genom fästingbett.
 • Det vanligaste symptomet är en röd ring runt bettet.
 • Andra symtom kan vara muskel- och ledvärk samt förlamning.
 • Viktigt att kolla upp fästingbett och få rätt behandling.

Vad är borrelia och hur sprids det?

Borrelia är en sjukdom som orsakas av en bakterie som sprids via fästingar. Fästingar är små kryp som finns i skogar, trädgårdar och andra utomhusmiljöer. När en fästing biter en människa kan den överföra bakterien som orsakar borrelia. Tidpunkten för spridning av borrelia är vanligtvis mellan mars och november, och det förekommer framförallt i södra delarna av Sverige där fästingarna är mest aktiva.

Fästingar bär på borreliabakterien och kan överföra den till människor genom bett. När en fästing biter sig fast i huden kan det ta upp till 24 timmar innan bakterien överförs. Därför är det viktigt att ta bort fästingar så snabbt som möjligt om man märker att man blivit biten. Genom att skydda sig mot fästingar, till exempel genom att bära långärmade kläder och använda fästingmedel, kan man minska risken för att bli smittad.

Hur sprids borrelia?

Enligt experten, ”Borrelia sprids främst genom fästingbett. När en fästing biter en människa, kan den överföra borreliabakterien från sin saliv till människans blod. Risken för att bli smittad ökar ju längre tid en fästing har suttit fast på huden.”

Det finns olika typer av fästingar som kan bära på borreliabakterien, men den vanligaste i Sverige är Ixodes ricinus, även kallad skogsfläckfästing. Denna fästing finns i skogsmiljöer och kan även förekomma i trädgårdar och parker. Det är därför viktigt att vara försiktig och ta förebyggande åtgärder när man vistas i områden där fästingar är vanliga.

Symptom Spridning av borrelia
Erythema Migrans (röd ring runt bettet) Fästingen biter och överför borreliabakterien till människan
Muskel- och ledvärk Fästingen överför bakterien genom bettet
Förlamning Bakterien sprids genom fästingbettet till människan

Genom att vara medveten om hur borrelia sprids och vidta förebyggande åtgärder kan man minska risken för att bli smittad. Det är också viktigt att vara uppmärksam på symtom och söka vård om man misstänker att man har blivit smittad.

Symtom och kännetecken för borrelia

Borrelia är en sjukdom som kan ge olika symtom och kännetecken hos drabbade personer. De vanligaste symtomen på borrelia är ett rött utslag som bildar en ring runt fästingbettet, vilket kallas för Erythema Migrans. Detta utslag kan dyka upp inom 1 dag till 4 veckor efter fästingbettet. Det är viktigt att vara uppmärksam på detta symtom och söka vård om man misstänker borrelia.

Utöver det röda utslaget kan borrelia också ge andra symtom som svullna leder, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Tillfällig förlamning i ansiktet kan också förekomma. Det är viktigt att vara medveten om dessa symtom och söka vård vid misstanke om borrelia, eftersom tidig behandling är viktig för att förhindra att sjukdomen sprids eller blir svår att behandla.

”Erythema Migrans, ett rött utslag som bildar en ring runt fästingbettet, är det vanligaste symtomet på borrelia.”

Genom att vara uppmärksam på symtomen och söka vård vid misstanke om borrelia kan man få rätt behandling och snabbt lindra sina besvär.

Symptom Kännetecken
Rött utslag Bildar en ring runt fästingbettet, kallas för Erythema Migrans
Svullna leder Smärta och svullnad i leder
Muskel- och ledvärk Smärta och stelhet i muskler och leder
Huvudvärk Smärta i huvudet, kan vara intensiv
Tillfällig förlamning i ansiktet Minskad rörlighet eller känsel i ansiktet, vanligtvis på ena sidan

Diagnos och behandling av borrelia

Om misstankar om borrelia uppstår är det viktigt att söka vård för att få en korrekt diagnos. Diagnosen kan vanligtvis fastställas genom att en läkare undersöker det typiska röda utslaget eller genom att ta ett blodprov för att leta efter antikroppar mot borrelia-bakterien.

Enligt en studie från Karolinska Institutet kan blodprov vara användbara för att bekräfta eller utesluta borrelia, även om de inte alltid är helt pålitliga i tidiga stadier av infektionen. Det kan vara nödvändigt att upprepa blodprovet efter några veckor om symtomen kvarstår eller förvärras.

Vid bekräftad diagnos av borrelia kan behandlingen bestå av antibiotika för att ta död på bakterien. Vanligtvis ges antibiotika som tabletter eller intravenös infusion beroende på svårighetsgraden av infektionen och eventuella komplikationer. Det är viktigt att få rätt behandling så snabbt som möjligt för att förhindra spridning av sjukdomen och eventuella långvariga komplikationer.

Behandling av borrelia Typ av antibiotika Varaktighet
Första stadiet av borrelia (erythema migrans) Doxycyklin 10-14 dagar
Andra stadiet av borrelia (systemisk spridning) Doxycyklin eller ceftriaxon 2-3 veckor
Tredje stadiet av borrelia (senare komplikationer) Ceftriaxon 2-3 veckor eller längre

Den korrekta diagnosen och tidig behandling är avgörande för att förhindra allvarliga komplikationer av borrelia-infektionen. Om du misstänker att du kan ha borrelia bör du söka medicinsk hjälp och diskutera dina symtom och bekymmer med en läkare.

Förebyggande av borrelia

För att förebygga borrelia är det viktigt att vidta åtgärder för att skydda sig mot fästingbett. Här är några rekommenderade åtgärder:

 • Klä dig skyddande: Bär långärmade tröjor, långa byxor och stängda skor när du vistas i områden med fästingar.
 • Använd mygg- och fästingmedel: Applicera insektsmedel som innehåller ämnet DEET på exponerade hudområden och kläder för att avskräcka fästingar från att bita.
 • Gör regelbundna fästingkontroller: Inspektera din kropp och kläder efter fästingar efter att du har varit utomhus, särskilt i områden där fästingar är vanligt förekommande.

Genom att ta dessa förebyggande åtgärder kan du minska risken för att bli biten av en fästing och därmed minska risken för att få borrelia. Kom ihåg att det inte finns något vaccin mot borrelia för närvarande, så det är extra viktigt att vara försiktig och vidta skyddsåtgärder när du vistas utomhus i fästingtäta områden.

”Det är viktigt att klä sig rätt och använda insektsmedel för att skydda sig mot fästingbett. Genom att göra regelbundna fästingkontroller kan man upptäcka och ta bort fästingar innan de hinner överföra borrelia. Det är också viktigt att vara medveten om var fästingar är vanligt förekommande och undvika dessa områden om möjligt.” – Dr. Anna Andersson, expert på infektionssjukdomar

Skyddskläder för att förebygga fästingbett

Ett effektivt sätt att skydda sig mot fästingbett är att använda rätt skyddskläder. Här är några tips:

 • Använd långärmade tröjor och långa byxor som täcker huden
 • Välj ljusa kläder för att underlätta synligheten av fästingar på kläderna
 • Sätt i strumporna i byxorna för att förhindra att fästingar tar sig upp längs benen
 • Använd en hatt eller keps för att skydda hårbotten

Genom att klä sig på rätt sätt kan du minska risken för att fästingar kommer åt din hud och därmed minska risken för fästingbett och borrelia.

Skyddsåtgärd Effektivitet
Användning av insektsmedel med DEET Hög
Skyddskläder Måttlig
Regelbundna fästingkontroller Hög

Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod är 100% effektiv, men genom att kombinera flera förebyggande åtgärder kan du öka chansen att undvika fästingbett och därmed minska risken för att få borrelia.

Borrelia komplikationer

Om borrelia inte behandlas i tid kan bakterien sprida sig till nervsystemet eller lederna. Detta kan leda till allvarliga komplikationer och symtom som påverkar både hälsa och livskvalitet. Nervsystemet kan påverkas och leda till symtom som huvudvärk, muskel- och ledvärk, känselbortfall och förlamning. Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa symtom och söka vård vid misstanke om att sjukdomen spridit sig till dessa områden.

Komplikationer kan också uppstå i lederna, vilket kan leda till smärta, svullnad och rörelsebegränsning. Om obehandlad kan borrelia leda till kronisk inflammation i lederna, vilket kan påverka patientens förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. Det är viktigt att få rätt behandling så snabbt som möjligt för att minimera risken för komplikationer och för att underlätta återhämtningen.

Borrelia i nervsystemet

När borrelia sprider sig till nervsystemet kan det resultera i olika neurologiska symtom. Vanliga symtom inkluderar huvudvärk, nackstelhet, yrsel, domningar och stickningar i kroppen. Ibland kan det också leda till ansiktsförlamning, vilket innebär att musklerna i ansiktet blir svaga eller förlorar sin förmåga att röra sig normalt. Om du upplever några neurologiska symtom efter en fästingbett, är det viktigt att söka vård för utvärdering och behandling.

Komplikationer Symtom
Kronisk neurologisk borrelia Huvudvärk, nackstelhet, yrsel, domningar, stickningar, ansiktsförlamning
Lyme artrit Smärta, svullnad, rörelsebegränsning i lederna

”Det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella symtom på nervsystemet eller leder som kan uppstå vid obehandlad borrelia. Genom att snabbt söka vård och få rätt behandling kan man undvika allvarliga komplikationer och främja en snabbare återhämtning.” – Dr. Anna Svensson, specialistläkare i infektionssjukdomar

Det är viktigt att förstå att komplikationer från borrelia kan variera från person till person. Vissa människor kan uppleva milda besvär medan andra kan uppleva allvarliga symtom och komplikationer. Det bästa sättet att undvika komplikationer är att förebygga fästingbett genom att använda skyddskläder, insektsmedel och regelbundna fästingkontroller. Om du upplever symtom på borrelia eller har blivit biten av en fästing och är orolig, bör du söka vård för utvärdering och behandling.

borrelia komplikationer

Akrodermatit och andra hudförändringar vid borrelia

Obehandlad borrelia kan ge upphov till olika hudförändringar, varav den vanligaste är akrodermatit. Akrodermatit är en kronisk inflammation i huden som oftast uppträder på fötter eller ben. Den kännetecknas av blåröda förändringar i huden och kan vara smärtsam och klåda. Dessa hudförändringar kan vara ett tydligt tecken på obehandlad borrelia, särskilt hos barn.

En annan typ av hudförändring som kan uppstå vid borrelia kallas för borrelia lymfocytom. Detta utmärks av en blåröd knuta som vanligtvis uppträder på örsnibben eller bröstvårtan. Borrelia lymfocytom är också vanligare hos barn än vuxna. Båda dessa hudförändringar kan vara indikationer på att borrelia har spridit sig i kroppen och behöver behandlas.

”Hudförändringarna vid borrelia kan vara smärtsamma och klåda”

För att säkerställa korrekt diagnos och behandling av borrelia är det viktigt att söka vård vid misstanke om dessa hudförändringar eller andra symtom på sjukdomen. En läkare kan utföra olika tester och undersökningar för att fastställa diagnosen och rekommendera lämplig behandling. Att agera snabbt vid misstanke om borrelia är avgörande för att förhindra spridningen av sjukdomen och undvika eventuella komplikationer.

borrelia och akrodermatit

Sammanfattning

Obehandlad borrelia kan leda till olika hudförändringar, inklusive akrodermatit och borrelia lymfocytom. Akrodermatit är en kronisk inflammation i huden som ger blåröda förändringar på fötter eller ben. Borrelia lymfocytom är en blåröd knuta som oftast uppträder på örsnibben eller bröstvårtan. Dessa hudförändringar kan vara smärtsamma och klåda, och kan vara tecken på obehandlad borrelia. Vid misstanke om borrelia eller dess hudförändringar är det viktigt att söka vård för korrekt diagnos och behandling.

Skydd mot fästingar och borrelia

Att skydda sig mot fästingbett och borrelia är avgörande för att minimera risken för sjukdom. Här är några viktiga åtgärder man kan ta för att skydda sig:

 1. Använd skyddskläder: Klä dig i långärmade tröjor, långbyxor och stängda skor när du vistas i områden med hög fästingförekomst. Detta minskar chansen att fästingar når huden och kan bita.
 2. Använd insektsmedel: Applicera insektsmedel som innehåller ämnet DEET på exponerade områden av huden. Detta hjälper till att avskräcka fästingar och minska risken för bett.
 3. Gör regelbundna fästingkontroller: Efter att ha vistats i naturen, se till att noggrant inspektera din kropp och kläder för eventuella fästingar. Ta bort dem omedelbart om du hittar dem.
 4. Rensa upp i trädgården: Håll din trädgård och gräsmatta prydlig och fri från högt gräs, löv och skräp. Undvik att låta fästingvänliga djur som råttor och möss bygga bon nära ditt hem.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du minska risken för fästingbett och därmed också risken för att bli smittad av borrelia. Kom ihåg att vara extra försiktig under de perioder då fästingarna är mest aktiva, vanligtvis mellan mars och november, och i fästingtäta områden.

Skyddsåtgärd Effektivitet
Användning av skyddskläder Hög
Användning av insektsmedel Hög
Regelbundna fästingkontroller Hög
Rensa upp i trädgården Måttlig

Tabellen ovan visar olika skyddsåtgärder och deras effektivitet för att förebygga fästingbett och borrelia. Användningen av skyddskläder, insektsmedel och regelbundna fästingkontroller har visat sig vara högeffektiva åtgärder för att minska risken för bett och sjukdom. Att hålla trädgården ren och fri från fästingvänliga förhållanden kan också hjälpa till att minska risken, även om effekten inte är lika stor som de andra åtgärderna.

TBE och borrelia – skillnader och likheter

Både TBE och borrelia är sjukdomar som kan spridas av fästingar, men de skiljer sig åt när det gäller orsak, symtom och påverkan på kroppen. Här är en jämförelse mellan de två sjukdomarna:

Skillnader mellan TBE och borrelia

Den största skillnaden mellan TBE och borrelia ligger i vad som orsakar sjukdomarna. TBE orsakas av ett virus som sprids via fästingbett, medan borrelia orsakas av en bakterie. När det gäller symtom är skillnaderna också tydliga. TBE kan ge symtom som feber, huvudvärk, muskel- och ledvärk, medan borrelia ofta ger symtom som en röd ring runt fästingbettet och andra allmänna influensaliknande symtom.

Likheter mellan TBE och borrelia

Trots sina skillnader delar TBE och borrelia vissa likheter. Båda sjukdomarna kan orsaka allvarliga konsekvenser om de inte behandlas i tid. Om de sprider sig till nervsystemet kan både TBE och borrelia ge neurologiska symtom såsom huvudvärk och känselbortfall. Det är därför viktigt att vara medveten om både TBE och borrelia och att söka vård om man upplever symtom eller misstänker fästingbett.

TBE Borrelia
Orsakas av ett virus Orsakas av en bakterie
Symtom inkluderar feber, huvudvärk, muskel- och ledvärk Symtom inkluderar röd ring runt fästingbettet, muskel- och ledvärk
Kan ge neurologiska symtom vid spridning till nervsystemet Kan ge neurologiska symtom vid spridning till nervsystemet

Genom att vara medveten om skillnaderna och likheterna mellan TBE och borrelia kan man ta rätt försiktighetsåtgärder för att undvika fästingbett och söka vård vid misstanke om sjukdom. Det är också viktigt att komma ihåg att det finns ett vaccin mot TBE, men för närvarande finns inget vaccin mot borrelia.

Vaccination mot TBE

Att vaccinera sig mot TBE kan vara ett effektivt sätt att skydda sig mot sjukdomen. TBE-vaccinet ger ett skydd mot det virus som fästingar kan bära på och minska risken för allvarliga konsekvenser av sjukdomen. Vaccinet kan ges från ett års ålder och består av flera doser som behöver tas för att upprätthålla ett långvarigt skydd.

Vaccination mot TBE är särskilt rekommenderat för personer som vistas i fästingtäta områden där risken för smitta är hög. Det kan vara särskilt viktigt att vaccinera sig om man planerar att vistas i naturen eller delta i utomhusaktiviteter där man kan komma i kontakt med fästingar. Genom att vaccinera sig kan man minska risken för att smittas av TBE och undvika allvarliga symtom och konsekvenser av sjukdomen.

Det är viktigt att söka vård hos en vårdgivare för att få rätt vaccination mot TBE. Vårdpersonal kan ge råd och information om vaccinet och vilka åtgärder man kan ta för att skydda sig mot fästingbett och TBE. Genom att vara medveten om risken för fästingar och TBE samt att ta vaccination, kan man ta ett aktivt steg för att skydda sin hälsa och minska risken för att smittas av TBE.

Viktiga punkter om vaccination mot TBE
• Vaccinera sig mot TBE för att skydda sig mot sjukdomen
• Vaccinet ger ett skydd mot det virus som fästingar kan bära på
• Vaccination är särskilt rekommenderat i fästingtäta områden
• Det är viktigt att söka vård för att få rätt vaccination och information
• Genom vaccination kan man minska risken för allvarliga konsekvenser av TBE

Slutsats

Borrelia är en sjukdom som orsakas av en bakterie som sprids genom fästingar. Det vanligaste symptomet är en röd ring runt fästingbettet, även kallad Erythema Migrans. Det är viktigt att vara uppmärksam på symtom och söka vård vid misstanke om borrelia.

För att förebygga borrelia är det viktigt att skydda sig mot fästingbett genom att använda skyddskläder och insektsmedel samt genomföra regelbundna fästingkontroller. Just nu finns inget vaccin mot borrelia, men det finns ett vaccin mot TBE som kan skydda mot det virus som fästingarna kan bära på. Vaccinering mot TBE rekommenderas för personer som vistas i fästingtäta områden.

Genom att vara medveten om risken för fästingbett och borrelia, samt vidta förebyggande åtgärder och söka vård vid symtom, kan man minska risken för att drabbas av borrelia klåda och uppnå rätt information på Google om detta ämne.

FAQ

Vad orsakar borrelia?

Borrelia är en sjukdom som orsakas av en bakterie som sprids genom fästingbett.

Vilka är de vanligaste symptomen på borrelia?

Det vanligaste symptomet på borrelia är en röd ring runt fästingbettet, även kallad Erythema Migrans. Andra symtom kan vara muskel- och ledvärk samt förlamning.

Hur diagnostiseras och behandlas borrelia?

Diagnosen kan ställas genom att en läkare undersöker det röda utslaget eller genom blodprov. Behandlingen består oftast av antibiotika för att ta död på bakterien.

Hur kan jag förebygga borrelia?

För att förebygga borrelia är det viktigt att skydda sig mot fästingbett genom att klä sig skyddande, använda mygg- och fästingmedel och genomföra regelbundna fästingkontroller.

Vilka komplikationer kan uppstå vid obehandlad borrelia?

Vid obehandlad borrelia kan bakterien sprida sig till nervsystemet eller lederna och leda till komplikationer såsom huvudvärk, muskel- och ledvärk, ansiktsförlamning och känselbortfall.

Vilka hudförändringar kan uppstå vid obehandlad borrelia?

Vid obehandlad borrelia kan hudförändringar såsom akrodermatit och blåröda knutor uppstå.

Hur kan jag skydda mig mot fästingar och borrelia?

För att skydda sig mot fästingar och borrelia bör man använda skyddskläder, insektsmedel med DEET, genomföra regelbundna fästingkontroller och ta bort eventuella fästingar så snabbt som möjligt.

Vilka skillnader och likheter finns det mellan TBE och borrelia?

Både TBE och borrelia kan spridas av fästingar, men de orsakas av olika smittämnen och har olika symtom och konsekvenser för kroppen.

Finns det ett vaccin mot TBE?

Ja, det finns ett vaccin mot TBE som rekommenderas för personer som vistas i fästingtäta områden.

Käll-länkar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *