Definition av allergi

Allergi är en överkänslighetsreaktion i kroppens immunsystem mot normalt harmlösa ämnen från omgivningen, kallade allergener. När en individ med allergi kommer i kontakt med ett allergen, reagerar immunförsvaret genom att frisätta substanser såsom histamin, vilket leder till olika symtom och reaktioner. Symtomen på allergi kan variera från milda till allvarliga och kan påverka olika delar av kroppen, såsom hud, luftvägar, mag-tarmkanalen eller blodkärl. Vanliga allergiska reaktioner inkluderar nässelutslag, klåda, rinnande ögon, nästäppa, astma, kräkningar och i allvarliga fall anafylaxi, en akut och potentiellt livshotande reaktion. Allergier kan vara ärftliga och kan debutera vid olika åldrar. Diagnos av allergi sker vanligtvis genom allergitestning och behandling innefattar ofta att undvika allergener, använda läkemedel för att lindra symtom eller genomgå allergenspecifik immunterapi för att minska kroppens överreaktion på allergener över tid.

Exponering för allergener: Minska riskerna

Visste du att förekomsten av läkardiagnostiserade allergisjukdomar har ökat under de senaste åren? Enligt resultat från BMHE19 har vi sett en stadigt ökande trend, särskilt hos fyraåringar. Prevalensen av astma hos fyraåringar ökade från 8,2 procent år 2003 till 11,8 procent år 2019. Allergisnuva hos fyraåringar har också ökat från 2,3 procent år 2011 till […]

Exponering för allergener: Minska riskerna Läs mer »

Kronisk vs akut allergisk reaktion – Vad skiljer?

Vet du att mer än 30% av befolkningen i Sverige lider av någon form av allergi? Allergiska reaktioner kan vara både kroniska och akuta, och de påverkar individers hälsa på olika sätt. I denna artikel kommer vi att titta närmare på skillnaderna mellan dessa två typer av allergiska reaktioner och hur de kan behandlas och

Kronisk vs akut allergisk reaktion – Vad skiljer? Läs mer »

Förstå Skillnader mellan allergier och intolerans

Visste du att runt en tredjedel av den svenska befolkningen undviker ett eller flera livsmedel på grund av allergi eller överkänslighet? Allergier och intolerans/överkänslighet är ett växande folkhälsoproblem som drabbar personer i alla åldrar men är vanligast hos barn. Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan dessa tillstånd för att kunna hantera sin hälsa på

Förstå Skillnader mellan allergier och intolerans Läs mer »

Histaminfrisättning och inflammatorisk respons

Visste du att inflammatorisk respons och histaminfrisättning är fundamentala processer i kroppen som kan påverka vår hälsa på olika sätt? Dessa två processer är nära relaterade och spelar en viktig roll i vårt immunförsvarets funktion. Genom att förstå sambandet mellan histaminfrisättning och inflammatorisk respons kan vi få insikt i olika sjukdomar och tillstånd som involverar

Histaminfrisättning och inflammatorisk respons Läs mer »

Förstå Immunsystemets reaktion på Infektioner

Visste du att immunsystemet är kroppens försvar mot infektioner orsakade av mikroorganismer som bakterier, parasiter och virus? Immunförsvaret spelar en avgörande roll i att skydda oss mot sjukdomar och upprätthålla vår hälsa. För att förstå immunsystemets reaktion på infektioner behöver vi undersöka områden som immunologi, infektion, inflammation och mikrobiologi. Nyckelpunkter: Immunsystemet är kroppens försvar mot

Förstå Immunsystemets reaktion på Infektioner Läs mer »