Symtom på allergier

Symtom på allergier varierar beroende på typen av allergen och individens känslighet. Vanliga symtom inkluderar:

1. **Nysningar och rinnande näsa:** Allergisk rinit (hösnuva) kan orsaka nysningar, rinnsnuva, klåda i näsa och nästäppa.

2. **Klåda och rodnad:** Hudreaktioner som eksem, nässelfeber eller klåda kan förekomma vid kontakt med allergener.

3. **Ögonbesvär:** Röda, kliande eller rinnande ögon kan vara ett tecken på ögonallergi (allergisk konjunktivit).

4. **Andningsbesvär:** Astma kan förvärras med hosta, pipande eller andningssvårigheter efter exponering för allergener.

5. **Magbesvär:** Illamående, kräkningar, buksmärtor eller diarré kan förekomma vid matallergier eller födoämnesintolerans.

6. **Anafylaxi:** En allvarlig allergisk reaktion som kan leda till svullnad i halsen, svårigheter att svälja, plötslig lågt blodtryck och andningssvårigheter, vilket är en medicinsk nödsituation.

Allergiska symtom kan vara milda till svåra och kan uppstå omedelbart efter exponering för allergenet eller uppvisa fördröjning. Det är viktigt att identifiera allergikällan och ta lämpliga åtgärder för att minska exponeringen och behandla symtomen, särskilt vid allvarliga reaktioner som anafylaxi.

Allergier och funktionella mag-tarmsjukdomar: En integrerad syn på symtomhantering och livskvalitet

Visste du att allergier och funktionella mag-tarmsjukdomar är vanliga tillstånd som drabbar barn och ungdomar? Dessa tillstånd kan ha en betydande påverkan på deras vardag och livskvalitet. Det är viktigt att förstå de underliggande mekanismerna bakom symtomen och att ta en integrerad syn på symtomhantering för att hjälpa dessa unga patienter att må bättre. Sammanfattning […]

Allergier och funktionella mag-tarmsjukdomar: En integrerad syn på symtomhantering och livskvalitet Läs mer »

Matallergier och eosinofil esofagit: Kliniska manifestationer och evidensbaserad behandling

Visste du att matallergier kan vara en utlösande faktor för eosinofil esofagit, en kronisk inflammatorisk sjukdom i matstrupen? Eosinofil esofagit är en allvarlig sjukdom som påverkar både barn och vuxna och kräver en noggrann behandlingsstrategi. I denna artikel kommer vi att utforska de kliniska manifestationerna av eosinofil esofagit och diskutera evidensbaserade behandlingsalternativ för att ge

Matallergier och eosinofil esofagit: Kliniska manifestationer och evidensbaserad behandling Läs mer »

Förståelse för Glutenallergi och celiacaki

Visste du att cirka 1% av världens befolkning lider av celiaki, en autoimmun sjukdom som orsakas av intolerans mot gluten? Glutenallergi och celiaki är två vanliga tillstånd som påverkar många människors livskvalitet och hälsa. Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan dem för att kunna identifiera och hantera dem på rätt sätt. Viktiga poäng att

Förståelse för Glutenallergi och celiacaki Läs mer »

Allergisk esofagit: Diagnostiska utmaningar och behandlingsalternativ

Allergisk esofagit är en immunallergisk sjukdom som drabbar vuxna och har en incidens på 7,7/100 000 invånare och år. Den är tre gånger vanligare hos män. Det finns en stark koppling mellan EoE och allergiska/tillkopplade sjukdomar som allergisk rinit, eksem, astma och IgE-förmedlad matallergi. Symtomen kan variera, men vanliga symtom inkluderar sväljningsbesvär, födoämnesobstruktion, kräkningar, bröstsmärta och

Allergisk esofagit: Diagnostiska utmaningar och behandlingsalternativ Läs mer »

Laktosintolerans och dess samband med allergier: Kliniska perspektiv och hanteringsstrategier

Visste du att upp till 80% av den vuxna befolkningen globalt är drabbad av laktosintolerans? Detta är en vanlig matsmältningsstörning som gör att kroppen inte kan bryta ner mjölksocker (laktos) på grund av en brist på enzymet laktas. Denna faktum är en påminnelse om att laktosintolerans är en betydande hälsoproblem och något som många människor

Laktosintolerans och dess samband med allergier: Kliniska perspektiv och hanteringsstrategier Läs mer »

Allergier och inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD): En översikt av möjliga kopplingar

Visste du att inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) har blivit allt vanligare hos barn och ungdomar under de senaste årtiondena? Dessa kroniska tarmsjukdomar, som inkluderar ulcerös kolit och Crohns sjukdom, kan ha en betydande inverkan på livskvaliteten och kräver adekvat vård och behandling. Men vad få kanske vet är att det också kan finnas en koppling mellan

Allergier och inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD): En översikt av möjliga kopplingar Läs mer »

Mag-tarmsymptom vid livsmedelsintolerans: Kliniska presentationer och managementstrategier

Visste du att prevalensen för kliniskt diagnostiserad födoämnesallergi hos vuxna ligger mellan 2-5%? Detta innebär att en betydande del av befolkningen lider av reaktioner mot vissa livsmedel, vilket kan leda till mag-tarmsymptom och andra obehagliga biverkningar. Livsmedelsintolerans är ett komplext område inom allergologin, och det är viktigt att förstå de olika kliniska presentationerna och effektiva

Mag-tarmsymptom vid livsmedelsintolerans: Kliniska presentationer och managementstrategier Läs mer »

Irritable bowel syndrome (IBS) och allergier: Gemensamma mekanismer och behandlingsimplikationer

Visste du att Irritable bowel syndrome (IBS) är en vanlig sjukdom i Sverige? Upp till 20% av befolkningen lider av IBS, vilket gör det till en betydande hälsoproblem. IBS är en kronisk sjukdom som påverkar tarmfunktionen och kan ge upphov till en rad obehagliga symtom. Men vad är kopplingen mellan IBS och allergier? Och vilka

Irritable bowel syndrome (IBS) och allergier: Gemensamma mekanismer och behandlingsimplikationer Läs mer »

Allergier och mag-tarmsymptom: En översikt av sambanden och diagnostiska strategier

Allergier är en vanlig hälsoproblem som påverkar många människor i Sverige. Men visste du att allergier inte bara kan ge upphov till symtom som nästäppa och klåda, utan också påverka mage och tarm? Enligt forskning finns det en koppling mellan allergier och mag-tarmsymptom, vilket innebär att personer med allergier kan uppleva problem som magont, uppblåsthet

Allergier och mag-tarmsymptom: En översikt av sambanden och diagnostiska strategier Läs mer »

Matallergier och dess påverkan på mag-tarmkanalen: Diagnos och behandling

Visste du att mer än 20% av befolkningen globalt lider av någon form av matallergi? Matallergier kan ha en betydande påverkan på mag-tarmkanalen och kan ge upphov till en rad obehagliga symtom. Det är därför viktigt att kunna diagnostisera och behandla matallergier på rätt sätt för att undvika komplikationer och förbättra hälsan. I denna artikel

Matallergier och dess påverkan på mag-tarmkanalen: Diagnos och behandling Läs mer »