Eksem Svamp: Symptom och Effektiv Behandling

Hej kära läsare,

Har eksem svamp någonsin stört dig? Dess påverkan sträcker sig förbi det fysiska. För några månader sedan drabbades jag av en svampinfektion på armarna. Min hud var röd, klåda och sprickor fanns överallt, vilket gjorde vardagen svår.

Min resa mot en lösning ledde mig till många behandlingsalternativ. Till slut hittade jag en metod som räddade min hud. Nu vill jag dela med mig av mina erfarenheter för att hjälpa dig i din kamp.

Vi ska titta på symtom, orsaker och behandlingar för eksem svamp. Diskussionen inkluderar mediciner och hudvårdstekniker för lindring och förebyggande. Det är viktigt att ha de rätta kunskaperna för att hantera detta tillstånd.

Nyckelpunkter:

 • Eksem svamp kan orsaka symptom som rodnad, klåda, fjällning och sprickor i huden.
 • Det finns olika typer av svampar som kan orsaka infektion, inklusive jästsvamp och trådsvamp.
 • Behandlingen för eksem svamp kan variera beroende på var infektionen är lokaliserad och kan omfatta receptfria läkemedel som krämer och geler.
 • Rätt hudvård och undvikande av irriterande ämnen kan hjälpa till att förebygga eksem svamp och minska risken för återfall.
 • Det är viktigt att konsultera en läkare vid osäkerhet eller i mer allvarliga fall av eksem svamp för rätt diagnos och behandling.

Orsaker till Eksem Svamp

Eksem svamp är mycket vanligt och orsakas av flera faktorer. Ett huvudskäl är obalansen i huden hos de som lider av eksem. Det har observerats att nittio procent av personer med eksem svamp bär på bakterien Staphylococcus aureus. Detta är en markant skillnad jämfört med endast fem procent hos de utan eksem svamp[^1^]. En svagare del av immunsystemet bidrar också till att öka risken för eksem svamp.

Dessa personer har mindre effektivt försvar vilket leder till större mottaglighet för bakterier och andra mikroorganismer på huden[^2^].

Kortison, vanligt i behandlingar mot eksem, kan oavsiktligt öka risken för eksem svamp. Överanvändning eller felaktig användning spelar en roll här. Stress är en känd riskfaktor för eksem svamp och kan skada immunsystemet, därmed öka risken för eksem. Sist men inte minst, kontakt med ämnen som orsakar allergier samt irriterar huden som exempelvis kemikalier och starka tvålar, kan också leda till eksem svamp[^1^].

Det är viktigt att hålla huden ren och torr för att minska risken för eksem svamp. Korrekt hudvård kan förhindra infektioner och minska symtomen. Det innebär att använda hudvänliga rengöringsprodukter och undvika produkter som irriterar. Regelbunden återfuktning av huden med mjukgörande medel är en annan viktig del. Det stärker hudbarriären vilket minskar risken för infektioner[^1^].

Källa:

[1] Vetenskap & Hälsa. (2021). Jästsvampar på huden kan förvärra atopiskt eksem. Hämtad från https://www.vetenskaphalsa.se/jastsvampar-pa-huden-kan-forvarra-atopiskt-eksem

Symptom på Eksem Svamp

Eksem svamp ger olika tecken beroende på var det uppstår på kroppen. Typiska tecken är:

 • Rodnad
 • Klåda
 • Fjällning
 • Sårighet i huden

I munhålan kan slemhinnorna bli kraftigt röda och täckas av vita beläggningar. Det kan vara smärtsamt. Svamp i underlivet visar sig ofta som en vit, grynig flytning. Att känna igen dessa symtom är viktigt för en korrekt diagnos och behandling.

Vanliga symptom på eksem svamp:

 • Rodnad
 • Klåda
 • Fjällning
 • Sårighet i huden

Bilden nedan visar ett exempel på eksem svamp på kroppen:

Typer av Svamp som Orsakar Eksem

Eksem kan spåras till olika svampar, inklusive jäst- och trådsvamp. Dessa svampar infekterar olika kroppsdelar och orsakar diverse eksemtyper. Vanligast är jästsvampar som Candida och Malassezia, och trådsvamp.

Candida kan trigga svampinfektioner i underlivet, vilket kallas candidavaginit och candidavulvovaginit. Ofta leder dessa infektioner till klåda och sveda. Dessutom kan de orsaka torsk, en vanlig svampinfektion i munnen hos spädbarn. Torsken visar sig ofta som vita beläggningar på tungan.

Malassezia, å andra sidan, kan ge upphov till olika hudinfektioner. Till exempel kan det orsaka mjälleksem och pityriasis versikolor. Mjälleksem, känd som seborroiskt eksem, syns vanligtvis på skalpen och orsakar rodnad, fjällning och klåda. Pityriasis versikolor får huden att fläckas i ljusa eller mörka toner.

Svamp Orsakar Exempel på Eksem
Jästsvamp (Candida) Svampinfektioner i underlivet och munnen Candidavaginit, Candidavulvovaginit, Torsk
Trådsvamp (Malassezia) Hudinfektioner Mjälleksem, Pityriasis versikolor

För eksem orsakat av dessa svampar rekommenderas receptfria läkemedel. Men det är avgörande att diskutera med en läkare eller apotekspersonal för att säkerställa rätt behandling. Detta steg är viktigt för att undvika kontraindikationer eller allergiska reaktioner.

Behandling av Eksem Svamp

Behandling av eksem svamp erbjuder olika alternativ. Receptfria preparat i form av krämer, geler och schampon är tillgängliga. Dessa innehåller antifungala ämnen, vilka bekämpar svampen och mildrar symtomen. Kortisonkräm är också vanlig, vilken hjälper till att lindra klåda och inflammation.

Vid mer allvarliga eller kroniska eksem är receptbelagda medel ett alternativ. Läkare väljer rätt styrka för patientens behov. Kortison finns i olika former som salva, kräm och lösning.

För val av behandling viktiga faktorer inkluderar eksemets typ och svårighetsgrad, plus patientens ålder. Hudens tjocklek påverkar kortisonets effekt och eventuella biverkningar. Rätt dos och styrka är därför avgörande.

Biverkningar inkluderar tunnare hud, akne och ökad risk för infektioner. För att undvika dessa är det kritiskt att följa läkarens råd. Avsluta behandlingen mjukt för att minska risk för återfall.

Slutligen är både receptfri och receptbelagd medicin tillgänglig för eksem svamp. Rätt behandling väljs baserat på eksemets grad och patientens unika behov. Med korrekt användning kan man lindra symptom och förebygga återfall.

Läkemedelsklass Procent på förpackningen Exempel på styrka
Grupp I – Milt verkande 1% 1% hydrokortison
Grupp II – Medelstarkt verkande 0.03-0.07% 0.05% mometason
Grupp III – Starkt verkande 0.1-0.5% 0.1% betametason
Grupp IV – Extra starkt verkande 0.5-1% 0.5% clobetasol

Behandling av Allergiskt Kontakteksem

Allergiskt kontakteksem är en vanlig orsak till hudproblem, karakteriserad av rodnad, klåda och blåsor på huden. Detta tillstånd utvecklas när immunsystemet reagerar negativt på specifika allergener eller irriterande ämnen. För att behandla detta tillstånd effektivt, är det imperativ att minimera exponeringen för dessa utlösande faktorer.

Glukokortikoider används ofta som den första linjens behandling för allergiskt kontakteksem. Dessa är antiinflammatoriska läkemedel, avsedda att minska inflammation och klådreaktioner. De är tillgängliga som salvor, krämer eller lotion och bör appliceras lokalt på drabbade områden. Observara: följ alltid medicinska råd gällande användning och dosering av dessa preparat.

Då återfuktning och skydd för huden är viktigt, rekommenderas användning av mjukgörande medel. Dessa produkter hjälper till att bibehålla hudens fukt och skyddar mot uttorkning. Vikten ligger i att välja medel fria från parfymer och andra potentiellt störande ämnen.

Vidtar åtgärder för att undvika allergenet är också kritiskt. Det kan inkludera att byta kosmetik, tvättmedel och hudvårdsprodukter. Ibland kan det krävas arbetsmiljöförändringar för att minska kontakt med allergener och irriterande ämnen.

Vid långvarigt eller återkommande allergiskt kontakteksem är en specialistkonsultation rekommenderad. En allergispecialist kan utföra tester för att fastställa allergener. Denna information är avgörande för en skräddarsydd behandlingsplan.

Exempel på behandling vid allergiskt kontakteksem

Behandling Information
Undvikande av allergenet Undvik kontakt med ämnet som utlöser reaktionen.
Glukokortikoider Antiinflammatoriska läkemedel för att minska inflammation och klåda.
Mjukgörande medel Återfuktar och skyddar huden.
Anpassning av arbetsmiljön Ändringar i arbetsmiljön för att undvika exponering för allergener eller irriterande ämnen.
Allergitester och remiss till specialist För att fastställa allergenet och anpassa behandlingen.

För en lyckad behandling, är det nödvändigt att strikt följa medicinska råd. Regelbundenhet och korrekt användning är nyckeln. Om tillståndet inte förbättras eller om nya problem uppstår, bör en läkare kontaktas för vidare utvärdering och åtgärdsförslag.

Behandling av Icke-allergiskt Kontakteksem

Icke-allergiskt kontakteksem kan uppstå genom exponering för irriterande ämnen. Det är vanligt vid överdriven vattenkontakt. Att hantera eksemet är avgörande för att mildra dess effekter och förhindra försämring. Här är några metoder för behandling:

Användning av glukokortikoider

Du kan minska inflammation och lindra symptom med glukokortikoider. Dessa läkemedel finns i olika styrkor, beroende på eksemets svårighetsgrad. Följ din läkares behandlingsplan noga och använd medicinen korrekt.

Användning av mjukgörande medel

Att återfukta och skydda huden är centralt vid behandlingen. Mjukgörare hjälper till att behålla hudens fukt och förhindra sprickor. Välj varianter riktade mot eksem och undvik starkt doftande eller irriterande produkter.

Förhindra faktorer som kan försämra eksemet

Det finns faktorer som kan förvärra icke-allergiskt kontakteksem. Undvik dessa för att underlätta läkningsprocessen. Exempel på sådana faktorer inkluderar:

 • Överdriven vattenkontakt och frekvent duschning
 • Kallt och torrt väder
 • Starka tvålar och rengöringsmedel
 • Stress och emotionella påfrestningar

Att undvika dessa faktorer bidrar till att kontrollera eksemet och snabbar på huds läkning.

Viktigt är att komma ihåg att behandlingen varierar från person till person. Det beror på individuella förutsättningar och eksemets allvar. Rådfråga alltid en läkare eller dermatolog för en korrekt bedömning och behandlingsplan.

Svampinfektioner hos Barn

Barn är extra känsliga för svampinfektioner på grund av sin mjuka hud. Föräldrar måste vara observanta på första symptomen. Det är avgörande att omedelbart söka råd från läkare.

Behandlingen för svamp hos barn liknar den för vuxna, men med justeringar för barnets ålder och vikt. Det krävs noga uppföljning av läkemedelsdoserna. Använd enbart medicin som är godkänd för barn och enligt doktors ordination.

För att förhindra svampinfektioner är ren och torr hud viktig. Dela aldrig personliga hygienprodukter för att stoppa svampens spridning.

Symptom på Svampinfektion hos Barn

Svampinfektioner kan visa olika symptom beroende på plats. Föräldrar bör vara medvetna om dessa för tidig upptäckt och rätt behandling.

Typiska tecken inkluderar:

 • Röda utslag eller prickar
 • Klåda eller obehag
 • Hud som flagnar
 • Svullnad eller rodnad

Behandling av Svampinfektion hos Barn

Receptfria antifungala krämer är en vanlig behandling. Dessa kan smörjas på huden enligt läkarens råd.

I mer allvarliga fall krävs kanske receptbelagd medicin. Det är viktigt att använda den exakt som ordinerat av läkaren.

För att hindra återfall, fortsätt med god hygien och använda föreskriven medicin regelbundet.

Barnvänliga Svampinfektioner

Svampinfektionstyp Symptom hos barn Behandling
Candida-infektion i munnen (torsk) Vitaktiga beläggningar på tungan och insidan av kinderna Receptfria antifungala lösningar eller geléer som appliceras i munnen
Candida-infektion i underlivet (candidavaginit, candidavulvovaginit) Klåda, rodnad och eventuell vit, grynig flytning hos flickor Receptfria antifungala krämer eller geléer som appliceras på det drabbade området

Var noga med att diskutera behandlingsalternativ med en läkare. Det är det bästa sättet att få rätt vård för barnets svampinfektion.

Svampinfektion i Ansiktet (Eksem Svamp i Ansiktet)

Inflammation i ansiktet orsakad av svamp kan visa sig som rodnad, klåda och fjällning. Svampinfektioner tenderar att komma från jäst- eller trådsvampar. Dessa kan leda till eksemliknande tillstånd, med rodnad, klåda och ibland vätskande utslag.

Vid behandling av eksem svamp i ansiktet tas ofta till liknande strategier som för andra svampinfektioner. Krämer och geler med antigil medicin kan receptfritt användas. Sådana mediciner hjälper till att slå tillbaka svamparna. Det är lika viktigt att hålla sig borta från saker som kan irritera huden, som starka tvättmedel eller vissa kosmetiska produkter.

Bild av eksem svamp i ansiktet:

Eksem Svamp Salva

Till att börja med finns det olika salvor för eksem svamp, både de man kan köpa fritt och de som kräver recept. Över disk salvor innehåller ofta ämnen mot svamp. Kortison finns i vissa varianter för att minska inflammationen.

Denna typ av produkt är favoriten när man ska hantera eksem svamp. Det ger dels lindring till de drabbade men även bekämpar infektionen. För de flesta patienter räcker de receptfria salverna om infektionen inte är alltför svår. Användning är enkel, bara smörj där det kliar regelbundet.

I mer allvarliga fall behövs mer än de receptfria alternativen. De här gångerna kan läkare skriva ut salva som innehåller kraftfullare medel. Kortison och svampdödande ämnen tillsammans är vanliga förekomster.

Vid sådana tillfällen är det a och o att följa doktorns råd. Det säkerställer att man når önskad effekt snabbt.

Naturlig Behandling av Eksem Svamp

Eksem svamp kan hanteras genom olika naturliga metoder. Sådana terapier saknar dock empiriskt grundad effektivitet mot eksem svamp. Många individer vittnar ändå om minskade symptom med naturliga produkter.

En effektiv behandling inkluderar tea tree olja. Denna olja har starka antifungaliska egenskaper och motverkar svampinfektioner. Använd den noggrant på infekterade områden med tidigare nämnda tekniker.

Aloe vera är en annan naturlig lösning med antiinflammatoriska egenskaper. Den lugnar huden och kan hjälpa mot eksem svamps symptom. Applicera gelen direkt och massera skonsamt.

Kokosolja är väl också effektiv, genom att förse fukt och möjliggöra kampen mot infektioner. Massera in den tills huden absorberat oljan.

Observera att befintliga naturliga behandlingsmetoder saknar bevisad effektivhet mot eksem svamp. Det är klokt att konsultera med en läkare före testande.

Tea tree olja, aloe vera och kokosolja presenterar värdefulla behandlingsalternativ för eksem svamp. Dessa produkter lindrar symptom och bekämpar infektioner. Fortfarande är det viktigt att betona bristen på vetenskapligt stöd och den rekommenderade doktorsrådgivningen.

Läkemedel mot Eksem Svamp

För att behandla eksem svamp finns olika typer av läkemedel, både med och utan recept. Du hittar receptfria krämer, geler, och lösningar på apoteket. Dessa innehåller antifungal medicin för att behandla svampen.

Vid mer allvarliga eller kroniska fall kan en läkare skriva ut receptbelagda läkemedel.

Läkemedel Användning
Receptfria krämer, geler och lösningar Antifungal medicinering för att bekämpa svampinfektionen
Receptbelagda läkemedel Vid svårare eller långvariga fall av eksem svamp

Val av läkemedel beror på eksem svampens allvar. Det är a och o att följa doseringsanvisningar från din läkare eller i bipacksedeln. Om du är osäker på vad som passar din situation, ta kontakt med en läkare för råd.

Hudvård vid Eksem Svamp

Rätt hudvård är avgörande för eksem svamps behandling. Den kan lindra symtom och stoppa återkommande infektioner.

För att undvika eksem svamp, håll huden ren och torr. Rengör huden varsamt med ljummet vatten och mild tvål. Torka inte ut huden. Starka kemikalier och irriterande ämnen bör undvikas.

Mjukgörande medel är viktiga för hudvård. De återfuktar och skyddar, lugnar klåda och förhindrar sår. Välj produkter som är utformade för eksem och svamp.

I ansiktet, var försiktig med kosmetika vid svampinfektioner. Viss kosmetika kan försämra symptomen. Undvik produkter som täpper till porer.

Viktiga tips för hudvård vid eksem svamp:

 • Håll huden ren och torr genom regelbunden tvättning.
 • Undvik starka kemikalier och irriterande ämnen på huden.
 • Använd mjukgörande medel för att återfukta och skydda huden.
 • Välj produkter specifikt formulerade för behandling av eksem och svampinfektioner.
 • Var försiktig med kosmetiska produkter och undvik smink som kan förvärra infektionen.

Följ dessa riktlinjer för bättre hud vid eksem svamp. Men glöm inte att rådfråga en expert för personlig vård och rådgivning.

Svampinfektioner hos Äldre

Äldre individer har ofta ett svagare immunförsvar. Detta gör dem sårbara för svampinfektioner. Orsaken ligger i kroppens naturliga försvar som förändras med åldern. Därför måste äldre vara extra alert på möjliga tecken och söka vård vid behov.

Infektioner kan drabba olika delar av kroppen. Hud, naglar och slemhinnor är vanliga platser. Symptomen varierar, till exempel orsakar hudsvamp rodnad och klåda. Nagelsvamp kan få naglarna att bli tjocka och missfärgade. I munnen syns oftast vita beläggningar.

Medicinering är liknande för äldre och yngre vuxna. Däremot kan dos och styrka behöva anpassas. Dessa anpassningar tar hänsyn till patientens hälsa och medicinering. Att följa behandlingsplanen är nödvändig för att undvika återfall.

Hudvård för äldre med svampinfektioner

”Hålla huden ren och torr är avgörande för behandlingen. Överdriven fuktighet bör undvikas. Byt kläder ofta för att störa svampens miljö.”

Mjukgörande medel kan hjälpa mot klåda och irritation. Starka tvålar bör undvikas för att inte torka ut huden.

Ovanstående åtgärder ska förbättra tillståndet. Om inte, eller om det blir värre, sök omedelbart vård. En läkare kan ge nytt råd eller behandling.

Vanliga svampinfektioner hos äldre

Svampinfektion Vanliga symptom Behandling
Hudsvamp Rodnad, klåda, fjällning på huden Topikala svampdödande krämer
Nagelsvamp Förtjockning, missfärgning, spröda naglar Orale svampdödande läkemedel, nagellack med svampdödande effekt
Munsvamp Vita beläggningar på tungan, kinderna och gommen Orala svampdödande läkemedel, munskölj med svampdödande effekt

För att undvika svampinfektioner, håll god hygien. Undvik fukt och ha rena kläder. Stärk immunförsvaret genom hälsosam livsstil. Det innebär bra mat, tillräcklig sömn och rörelse.

Svampinfektioner hos Gravida

Kvinnor genomgår fysiska förändringar under graviditeten. Deras hormonnivåer och immunförsvar förändras. Dessa förändringar kan öka risken för svampinfektioner.

Det är klokt att vara uppmärksam på svampinfektionssymtom och att söka vård vid behov. Det kan hjälpa till att undvika allvarliga konsekvenser.

En vanligt förekommande svampinfektion under graviditeten är candida. Candida albicans är den vanligaste orsaken till jästinfektioner. Under graviditeten är risken för sådana infektioner högre än för icke-gravida.

Risken att överföra svamp från mor till barn är dock låg, bara 0,8%.

Symptomen för svampinfektioner är liknande för gravida och icke-gravida. Kliande, röda, svällande eller smärtande områden kan vara tecken.

Behandling av Svampinfektioner hos Gravida

Behandling av svampinfektioner måste anpassas för gravida kvinnor. Det görs för att skydda både kvinnan och fostret.

För gravida finns två vanliga behandlingsalternativ. Dessa är lokala medel och oral medicin.

Receptfria krämer och vagitorier med antifungal medicin kan vara effektiva. Det är viktigt att följa läkares råd när man använder dem.

Oral medicin övervägs för ökad svårighetsgrad eller komplicerade infektioner. Det ska dock användas under läkarkontroll.

För att minska risken för infektioner finns förebyggande åtgärder:

 1. Sätt på dig inte för tighta underkläder eller oventilerade material.
 2. Var noga med hygienen i det genitala området. Undvik att tvätta för ofta med stark tvål.
 3. Byt underkläder och tamponger ofta för att hålla dig torr.
 4. Unvika parfymer i det genitala området, då de stör den naturliga balansen.
 5. Kontakta en läkare om du misstänker svampinfektion.

Att följa dessa råd kan hjälpa till att undvika svampinfektioner. Det leder till en hälso och komfort under graviditeten.

Slutsats

Eksem svamp är vanligt och ger varierande symptom. Det är viktigt att kunna känna igen dessa och söka vård vid behov. Svampinfektioner kräver olika behandlingar, beroende på deras allvar.

Rätt vård av huden och undvikande av irriterande ämnen minskar risken för eksem svamp. I osäkra eller allvarliga fall, kontakta en läkare. De kan ge professionella råd och föreskriva passande behandlingar för att lindra och läka.

Genom att vara observant på symptom och snabbt söka vård, kan du effektivt hantera eksem svamp. Kom ihåg att varje person reagerar olika på behandlingar. Att hitta vad som fungerar för dig är avgörande.

Med rätt vård och behandling kan du leva ett friskt liv utan eksem svamp. Det är möjligt att övervinna dess påverkan med rätt strategier.

FAQ

Vilka är symptomen på eksem svamp?

Symptomen på eksem svamp inkluderar rodnad och klåda. De för med sig fjällning och hudsprickor. Specifika symtom kan vara vita beläggningar i munnen. Eller vit flytning vid svampinfektion i underlivet.

Vad orsakar eksem svamp?

Eksem svamp kan utvecklas av flera skäl. Bakterieflorarubbnad och nedsatt immunförsvar är vanliga faktorer. Även kortisonanvändning, stress och allergener påverkar.

Vilka typer av svamp kan orsaka eksem svamp?

Jästsvampar som Candida och Malassezia är vanliga orsakare till eksem svamp. Trådsvampar är en annan typ som också kan ge upphov till tillståndet.

Hur behandlas eksem svamp?

För behandling används receptfria eller receptbelagda medel. Såsom krämer och lösningar med antifungal medicin. Kortisonkrämer kan minska klåda och inflammation.

Hur behandlas allergiskt kontakteksem?

Vid allergiskt kontakteksem är undvikande av allergen viktigt. För att minska inflammation och klåda används glukokortikoider. Mjukgörare bidrar till att skydda och återfukta huden.

Hur behandlas icke-allergiskt kontakteksem?

Behandling omfattar undvikande av irriterande ämnen. Samt begränsning av vattenkontakt. Inflammationen kan minska genom glukokortikoider. Mjukgörande medel hjälper till att skydda och återfukta huden.

Hur behandlas eksem svamp hos barn?

Barns svampinfektioner behandlas på liknande sätt som vuxnas. Men styrka och dosering av medel anpassas för barnens behov.

Hur behandlas eksem svamp i ansiktet?

Behandlingen för eksem svamp i ansiktet är snarlik andra ställen. Man bör undvika smink och kosmetika för att inte förvärra.

Vilken typ av salva kan användas för att behandla eksem svamp?

För eksem svamp i huden finns olika salver. En del innehåller antifungal medicin och andra kortison. Dessa hjälper att bekämpa infektion och lindra symptomen.

Finns det några naturliga behandlingsalternativ för eksem svamp?

Ja. Vissa har upplevt lindring med tea tree oil och aloe vera. Men det är klokt att konsultera en läkare först.

Vilka läkemedel kan användas mot eksem svamp?

Många läkemedel, receptfria och receptbelagda, är tillgängliga. De erbjuder varierande former och medicinska effekter. Vid allvarligare tillstånd skrivs starkare medel ut av läkare.

Vilken hudvård är viktig vid eksem svamp?

Bra hudvård lindrar och förebygger infektioner. Håll huden ren, torr och fri från irriterande ämnen. Mjukgörare är avgörande för att återfukta och skydda.

Vilken behandling krävs för svampinfektioner hos äldre?

Hos äldre är svampinfektionsbehandling likväl som hos yngre. Men medel doseras och styrks efter individuella behov.

Vilken behandling krävs för svampinfektioner hos gravida kvinnor?

Gravida kvinnor behandlas som icke-gravida. Men medicineringen anpassas för att vara säker under graviditeten.

Vad är viktigt att veta om eksem svamp?

Eksem svamp är vanlig och visar olika symptom. Att känna igen dessa är nyckel till snabb behandling. Behandling från receptfritt till receptbelagt finns beroende på behov. Viktiga steg är rätt hudvård och att undvika irriterande ämnen. Vid osäkerhet eller allvarliga symptom, sök läkarens råd.

Käll-länkar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *