Eksem Tatuering: Säkerhet och Skötselråd

Att tatuera sig eller göra permanent makeup innebär en livslång förändring av huden. Det ger en unik möjlighet att uttrycka sig själv. Varje design bär i sig en berättelse eller symbol som är viktig för bäraren. Så var det för mig.

Den dagen jag besökte tatueringsstudion var jag full av spänning. Det kändes som mina drömmar var i färd med att bli verklighet på min hud. Tyvärr blev mitt första möte med tatueringar inte helt lyckat. Några veckor senare, kände jag irritation och klåda runt tatueringen. Det visade sig att jag utvecklat eksem på grund av färgerna som använts.

Vid uppkomst av eksem efter en tatuering eller permanent makeup kan det vara smärtsamt. Det kommer som en överraskning för de flesta. Men det är viktigt att förstå att reaktionen på färgerna varierar från person till person.

Vad kan du ta med dig från denna artikel?

 • Förstå vikten av att vara noga med valet av tatuerare eller skönhetssalong för att undvika hälsorisker.
 • Känn till riskerna med tatuering och permanent makeup och var extra försiktig om du är gravid, ammande, har vissa hälsoproblem eller allergier.
 • Välj en utförare som följer reglerna för att undvika blodsmitta och andra komplikationer.
 • Följ skötselråden efter tatuering eller permanent makeup för att undvika komplikationer och främja läkning.
 • Konsultera en läkare eller specialist om du är missnöjd med resultatet eller upplever oönskade biverkningar.

Risker med tatuering och permanent makeup

Tatuering och permanent makeup kan medföra vissa risker och komplikationer. Det är viktigt att inse vad dessa risker innebär innan en behandling börjar. Vanliga risker inkluderar infektioner och särskilda personer bör vara speciellt försiktiga.

Risk för infektion och blodsmitta

Riskerna för infektion och blodsmitta är betydande. Ett dåligt vald tatuerare eller felaktiga hygienrutiner kan leda till dessa faror. Att välja en kunnig och pålitlig tatuerare är därför viktigt för säkerheten.

Särskilda riskgrupper

Gravida eller ammande kvinnor bör konsultera en läkare innan de tänker göra en tatuering eller permanent makeup. Särskilda hälsotillstånd som psoriasis, diabetes eller svagt immunförsvar kräver också extra omtanke. Dessa tillstånd ökar risken för komplikationer betydligt.

Allergiker måste vara extra försiktiga, då vissa färgpigment kan framkalla allergiska reaktioner i huden. Det är avgörande att förse tatueraren med information om allergier och överkänslighetar.

Att känna till riskerna och vidta försiktighetsåtgärder är kritiskt för att reducera potentiella problem. Det säkerställer en positiv upplevelse med tatuering eller permanent makeup.

Val av utförare för tatuering och permanent makeup

Att välja den rätta utföraren är avgörande för en säker och kvalitativ upplevelse. Det hjälper till att undvika hälsorisker och uppnå de önskade resultaten.

Det är nödvändigt att kontrollera om utföraren följer regler för att förhindra blodsmitta och andra säkerhetsproblem. Bland annat bör de ställa hälsofrågor för att utesluta eventuella risker.

Sterilitet och hygien

En tatuerare bör använda sterila redskap och färger för att minska infektionsrisken. De måste ha en ren arbetsplats och följa noggranna hygienrutiner. Att använda engångsmaterial är en viktig aspekt.

Kundvård och kommunikation

En professionell utförare ger dig information och råd både före och efter behandlingen. Du får tydliga instruktioner för hur du ska ta hand om ditt tatuerade område under läkningsprocessen. Dessutom informerar de dig om förväntade resultat.

[Extern länk till petraofsweden.se]

Rekommendationer för val av utförare
Utföraren bör följa de lokala reglerna och riktlinjerna för att undvika blodsmitta och säkerhetsrisker.
Observera utförarens sterilitet och användning av engångsmaterial.
Kontrollera att utföraren ställer hälsofrågor och informerar om eventuella kontraindikationer.
Kommunikation och kundvård är viktigt för att du ska få både önskade resultat och nödvändig information om skötselråd.

Regler för tatuering och permanent makeup

För att skydda klienters hälsa och undvika risker måste tatueringssalonger och företag för permanent makeup följa stränga regler. Dessa regler täcker flera områden som är viktiga för att säkerställa säkerheten.

 1. Verksamhetsanmälan: Innan företag får erbjuda tjänster som tatuering eller permanent smink, måste de anmäla sig till kommunen. Detta låter myndigheterna se till att de håller rätt standarder.
 2. Hälsofrågor: Innan behandlingen startar, ska utföraren fråga klienten om deras hälsa. Det här hjälper till att upptäcka allergier eller andra risker. Det gynnar klientens säkerhet.
 3. Sterila material: Att använda sterila redskap, som nålar och färger, är nödvändigt för att undvika infektioner. Det är en grundläggande säkerhetsåtgärd för att skydda klienter mot hälsorisker.
 4. Allmän hygien: En del av god tatueringsetikett är att hålla rent och hygieniskt. Det innebär att tvätta händerna regelbundet och använda handskar. Denna praxis minskar risken för att sprida bakterier.

Genom att noga följa dessa regler, kan företag minska de hälsorisker deras klienter står inför. Men, det är lika viktigt att kunder själva tar ansvar. De bör följa de råd de får för att sin tatuering eller permanent makeup ska läka rätt.

Viktiga regler för utförare av tatuering och permanent makeup

Regel Beskrivning
Verksamhetsanmälan Företaget måste anmäla sin verksamhet till kommunen.
Hälsofrågor Utföraren måste ställa hälsofrågor till kunden innan ingreppet.
Sterila material Utföraren måste använda sterila tatueringsfärger och nålar.
Allmän hygien Utföraren måste följa god allmän hygien, inklusive handtvätt och användning av engångshandskar.

Skötselråd efter tatuering eller permanent makeup

När du har tagit steg och fått din tatuering eller permanent makeup, är det upp till dig att vårda stället där ingreppet skett. Det här är viktigt för att läkningsprocessen går smidigt och för att undvika besvärliga komplikationer. Här är några viktiga skötselråd du behöver hålla dig till:

 1. Undvik solljus: I den tid det tar för din tatuering att läka bör du inte utsätta det tatuera området för direkt solljus. Solfrossa kan innebära att färgen bleks och läkningen försenas. Om det inte går att skugga området, använd solskydd.
 2. Följ tatuerarens råd: Det är klokt att följa de specifika instruktionerna som din tatuerare eller skönhetssalong ger dig. Dessa kan vara anpassade efter just din tatuering. Det handlar om att hålla platsen ren, undvika skav och använda den kräm som rekommenderas.
 3. Avoidera blöta området: Första dygnet efter det att du gjort din tatuering bör du hålla området torrt. Ta inte duschar, simma eller träna hårt.
 4. Undvik långa bad: Under de sju första dagarna efter ingreppet, låt inte din tatuerade hud vara i vattnet för länge. Speciellt viktigt är att undvika salt- eller klorvatten då detta kan skada och missfärga tatueringen.
 5. Var uppmärksam på eventuella komplikationer: Vakta din nya tatuering och notera om något inte verkar vara som det ska. Kliande, knölar eller sår som inte läker är farliga tecken. Vid sådana fall, kontakta din tatuerare eller uppsök vården.

Genom att följa dessa riktlinjer, minimerar du risken för komplikationer och garanterar en snabb läkningsprocess. Om du är osäker på något, eller har oro, ska du inte tveka att fråga din tatuerare eller skönhetssalong om tips och råd. De är där för att hjälpa dig.

För ytterligare läsning om tatueringar och permanent makeup, besök https://mias.se/kosmetisk-tatuering.html.

Missnöjd med tatuering eller permanent makeup

Att välja att tatuera sig eller få permanent makeup är en personlig handling. Den kan leda till stora förändringar i ens utseende. Tyvärr, ibland, måste folk möta missnöje med den slutgiltiga avtrycket.

Orsaken till besvikelsen kan vara otillräckligt professionellt utförande av personen som genomförde det. Om detta inträffar finns det möjlighet att kräva ersättning eller pengarna tillbaka.

Den som är gravid eller ammar uppmanas av Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att vara försiktiga. De kan undvika tatueringar och permanent makeup på grund av hälsorisker. Risken för infektion ökar eftersom immunförsvaret kan vara försvagat.

Användningen av vissa färgsäkerligenpåpekats elska spänningen det kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Om du känner dig missnöjd med en utförd behandling bör du först nämna det till utföraren. Diskutera möjligheten till en återbetalning eller annan kompensation.

Ibland kan det behövas en korrigering för att bli nöjd. Om samtalet med företaget inte löser problemet, kanske juridisk hjälp är nödvändig. Möjligheten till skadestånd vid dåligt genomförda behandlingar finns ibland.

Att ta bort tatueringar med laser kan vara svårt och dyrt. Speciellt om färgerna inte är svarta. Om du inte är nöjd med din tatuering, tänk noga igenom alternativ och prata med en hudläkare.

Att välja en erfaren och pålitlig utförare är nyckeln för att undvika missnöje. Följ råd från experter och konsultera en läkare vid hälsoproblem.

Information om skydd vid skönhetsingrepp

Vid ingrepp som tatuering eller permanent makeup är skydd viktigt. Man behöver förstå hur man skyddar sig och sina rättigheter. Konsumentverket erbjuder en informativ webbplats, Hallakonsument.se. Där hittar man råd och information om regler för företag som utför dessa ingrepp. Målet är att undvika hälsorisker och osäkerheter.

Regler som gäller företag inom dessa områden inkluderar anmälningsplikt och stränga hygienkrav. Dessa lagar hjälper till att försäkra att ingreppen genomförs säkert och rent. En kund ska förvänta sig att bli frågad om sin hälsa innan, för att bedöma lämplighet. Det är viktigt att följa EU-standarder vad gäller sterila produkter.

Kunder måste informeras om vård efter ingreppet. Att följa korrekta skötselråd minskar risk för problem. Huden behöver runt fyra veckor för att helt återhämta sig. Det gäller att vara tålmodig och ge kroppen tid att läka.

Faktum Information
Gravida och ammande kvinnor Bör undvika att tatuera sig eller få permanent makeup enligt rekommendationer från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.
Personer med psoriasis, diabetes, hjärtproblem, MRSA eller nedsatt immunförsvar Bör rådfråga sin läkare innan de genomgår en tatuering eller permanent makeup.
Allergiska individer Bör vara extra försiktiga innan de väljer att tatuera sig, då vissa färgpigment kan ge upphov till klåda.
Krav på företag inom tatuering och permanent makeup Måste anmäla sin verksamhet till kommunen och följa specifika hygienrutiner för att undvika hälsorisker.
Krav på tatuerare och skönhetsbehandlare Måste ställa hälsofrågor till kunderna före ingreppet och använda sterila produkter enligt EU:s förordningar.
Rätt skötsel av tatueringen eller permanenta sminket Ska informeras till kunderna under läkningsperioden för att undvika komplikationer.
Läkningsperiod efter ingrepp Vanligtvis tar det cirka fyra veckor för huden att läka.
Missnöje eller dålig utförd behandling Kunden kan ha rätt till kompensation eller åtgärd, samt möjlighet till skadestånd för eventuella kostnader.

”Konsumentverket har en informativ webbplats där man kan läsa om sina rättigheter som konsument och få råd om skydd vid skönhetsingrepp” – Rikard Svensson, VD för Konsumentrådet

Ta bort tatueringar

Har du ångrat en tatuering? Det finns möjlighet att ta bort den via laserbehandlingar på privata hudkliniker. En vanlig metod är att använda laser. Lasern bryter ner färgpigmenten i huden.

För de bästa resultaten, prata med en kvalificerad hudläkare. De kan bedöma din tatuering och ge råd om borttagningen.

Svarta tatueringar är oftast enklare och snabbare att ta bort. Det beror på att de svarta pigmenten absorberar lasern bättre. Detta gör nedbrytningen enklare.

Notera att processen att ta bort en tatuering med laser ofta är dyr. Även flera behandlingar kan behövas. Du måste också betala för detta själv, eftersom sjukvårdsförsäkringar inte täcker det.

Processen kan vara smärtsam, beroende på din smärttröskel och det område som behandlas. För att lindra smärtan kan du få lokalbedövning eller använda bedövningssalva före behandlingen.

Laserbehandlingen skadar inte omgivande vävnad. Lasern bryter ner till och med dina pigment. Sedan tar kroppen bort dem själv under tiden.

Följ alltid dina läkares råd efter behandlingen. Det hjälper till att undvika komplikationer och påskyndar läkningen. Det kan ta veckor eller månader innan huden är helt återställd.

Kosmetisk tatuering av läppar

Kosmetisk tatuering av läppar är ett omtyckt steg för att förändra läppars nyans och form. Den adderar en långvarig, naturlig skönhet. Genom att skugga in färg, skapas en illusion av fyllighet som förtrollar.

Behandlingen involverar en förstärkning och definiering av läppkonturen med en tunn linje. Därefter appliceras färg för att uppnå önskad effekt och fyllighet.

Att noga följa förberedelser och eftervårdsinstruktioner är av yttersta vikt för bästa utfall. Det är rekommenderat att inte konsumera blodförtunnande mediciner eller alkohol före tatueringen. Dessa substanser kan påverka både färgresultatet och läkningen.

För bästa resultat bör läpparna vara välmående och fuktiga innan behandlingen. Detta gör ingreppet smidigare och bevarar färgens intensitet.

Efter tatueringen bör man undvika solen och bastu. Dessa faktorer kan snedvrida färgens ursprungliga skönhet. Det är väsentligt att inte skrapa eller peta på tatueringen för att förhindra infektioner.

Applicering av speciella salvor kan hjälpa till med läkningsprocessen. Dessutom hjälper de till att bibehålla fuktigheten i läpparna.

En kosmetisk tatuering erbjuder en långvarig och praktisk lösning för att förbättra läppars estetik. Reglerbunden användning av återfuktande produkter är en etablerad metod att bevara den smickrande effekten.

Exempel på olika typer av skuggning

Skuggningsteknik Beskrivning
Fullskuggning Läpparna fylls helt och hållet med färg för att ge en intensiv och definierad look.
Ombre-effekt En gradvis övergång av färg från mörkt till ljust för att skapa en naturlig och mjukare look.
Läppkontur Enbart en tunn linje ritas runt läppkonturen för att framhäva formen och definiera läpparna.

Skötselråd före och efter läppigmentering

Innan läppigmentering är det väsentligt att planeraför bästa resultat och en enklare läkning. Efteråt är korrekt omvårdnad avgörande för att undvika problem och för att läppfärgen ska hålla längre.

Före läppigmentering

Följ dessa råd innan proceduren för att säkerställa bästa resultat:

 • Sluta ta blodförtunnande mediciner, till exempel aspirin eller ibuprofen, några dagar i förväg. De kan öka blödningsrisken.
 • Ha mjuka läppar genom att regelbundet använda fuktgivande balsam.
 • Avstå från vaxning eller trådning av läppområdet före ingreppet, eftersom det kan irritera huden.

Besök vår hemsida för bättre förståelse om förberedelser och för att boka en konsultation.

Efter läppigmentering

Följ dessa råd efter ingreppet för att stödja läkningsprocessen och få bra resultat:

 • Håll det behandlade området rent och torrt genom att inte röra vid eller fukta läpparna i början.
 • Undvik direkt solljus och solarium för att skydda mot blekning och missfärgning.
 • Undvik makeup och produkter på läpparna under läkningsperioden.
 • Var försiktig med värktabletter som kan öka blödningsrisken och påverka läkningen.
 • Förhindra smitta eller skada genom att avstå från bad, bastu, intensiv träning, och damm.

Minnes att läkningsprocessen och resultaten kan variera beroende på individ. Vissa kan uppleva rodnad, svullnad, skorpbildning eller klåda, vilket är normalt. Vid frågor eller oro, kontakta din specialist för råd.

Skötselråd efter eyeliner och fransmarkering

Efter att en eyeliner eller fransmarkering gjorts är omsorg nödvändig för hälsosam läkning. Det hjälper till att uppnå det bästa resultatet. Följande råd är viktiga att ta till hjälp:

 1. Undvik att blöta området: Att blöta det tatuerade området bör undvikas under läkning. Det gäller både duscha direkt på det och simma.
 2. Undvik användning av makeup och mascara: Under läkningsprocessen bör du inte använda makeup eller mascara på det tatuerade området. Det skyddar mot infektioner och möjliggör effektiv läkning.
 3. Använd receptfria ögonsalvor vid infektion: Om tecken på infektion uppstår, såsom rodnad eller svullnad, använd ögonsalva. Följ användningsanvisningarna och kontakta tatueraren eller läkare vid behov.
 4. Undvik solning och starka kemikalier: Starkt solljus och kemikalier kan negativt påverka läkningen. Var försiktig och undvik dem under läkningsfasen.

Att följa dessa råd minskar komplikationsrisken och främjar snabb och framgångsrik läkning. Det gäller efter såväl eyeliner som fransmarkering.

Kundrecension

”Efter min fransmarkering, jag tog väldigt god hand om det och är mer än nöjd med slutresultatet. Ingen infektion, ingen skada, bara ett felfritt läkande. Dessa råd är guld värda!”

– Anna, nöjd kund

Vanliga frågor

Fråga Svar
Vilka produkter ska jag undvika? Det är bra att undvika smink och starka kemikalier för att inte irritera området eller orsaka infektion.
När kan jag återgå till mina dagliga aktiviteter efter en fransmarkering? Man kan återgå till sina vanliga aktiviteter direkt, men undvik att blöta och starka kemikalier.
Hur länge tar läkningsprocessen? Tiden för läkning skiljer sig åt, men området brukar vara helt läkt inom 2-4 veckor.

Produktrekommendation för tatueringsvård

Vi rekommenderar Ink-Eeze ”Green Glide” Tattoo Ointment för tatueringsvård. Denna salva hjälper till att accelerera läkningsprocessen efter en tatuering. Dess formel motverkar skorpbildning och stödjer effektiv och smidig läkning.

Det finns fler användbara krämer vid sidan om Ink-Eeze. Biotat är ett välkänt märke som erbjuder krämer specifikt för att stödja läkningsprocessen.

För bästa resultat och för att undvika komplikationer, se till att området är rent. Applicera en fet kräm två gånger om dagen för att hålla huden återfuktad och stimulera läkning.

Innan användning av någon produkt, viktigast är att rådfråga din tatueringsartist. De kan ge dig råd om vilka produkter som passar bäst din unika tatueringsdesign.

Så här ser en rekommendationslista för produkter för tatueringsvård ut:

Produktnamn Företag Beskrivning
Ink-Eeze ”Green Glide” Tattoo Ointment Ink-Eeze En vårdande salva som främjar läkning utan skorpor.
Biotat Care & Repair Tattoo Cream Biotat En speciellt formulerad kräm för att underlätta läkning efter tatueringsbehandlingar.
After Inked Tattoo Moisturizer & Aftercare Lotion After Inked En fuktgivande lotion som främjar läkning och håller huden återfuktad.

Välj den produkt för tatueringsvård som rekommenderas av din tatueringsartist. Var noga med att följa instruktionerna för att undvika komplikationer och uppnå optimala resultat.

Skötselråd efter kosmetisk tatuering med Dermalize Pro

Efter en kosmetisk tatuering med Dermalize Pro är skötsel viktig. Följande råd gör att tatueringen läker bra och ser fin ut.

Det är nödvändigt att hålla området torrt. Därför, undvik att duscha eller simma. En torr yta minskar risken för infektion och säkerställer färgens hållbarhet.

Smörj in tatueringen med en fet kräm. Det håller området fuktigt och främjar läkning. Använd kräm som är godkänd av din tatuerare eller skönhetssalong.

Avoid direct sunlight and strong chemicals on your tattoo. They could fade the color and delay healing. Cover up when it’s sunny and stay away from irritating chemicals.

Don’t peel off scabs or scratch the area. Doing so might remove the pigment, leading to patchy results. Let scabs naturally fall off.

Du kanske behöver ett besök hos tatueraren för färgpåfyllning eller justeringar. Tatueraren avgör bäst när detta behövs och ger dig riktlinjer för fortsatt vård.

Genom att följa dessa råd bidrar du till en bra läkningsprocess och håller din tatuering fin under lång tid.

Skötselråd efter kosmetisk tatuering med Dermalize Pro
Undvik att blöta området genom att undvika dusch och simning.
Smörj in området med en fet kräm för att hålla det fuktat.
Undvik direkt solljus och starka kemikalier på det tatuerade området.
Undvik att peta på skorpor och låt dem falla av naturligt.
Kontakta din tatuerare för eventuella återbesök eller justeringar.

Svullnad och läkningsprocess vid tatuering

Efter en tatuering kan en svullnad uppstå, framför allt vid leder eller på händer, fötter och anklar. En tatuering är ett sår och svullnad är vanlig under läkningen. Svullnaden varierar och påverkas av t.ex. tatueringens storlek och plats.

Kroppen skickar blod och näringsämnen till tatueringen för att hjälpa till med läkningen. Detta skapar tillfällig svullnad och rodnad som sedan minskar de första dagarna.

Det finns sätt att hjälpa läkningsprocessen och minska svullnaden:

 • Håll tatueringen ren och torr under de första dagarna.
 • Använd mild tvål och ljummet vatten för rengöring.
 • Unvik att klia för att inte fördröja läkningen eller riskera infektion.
 • Bär ej trångt för att inte irritera tatueringen och hämma cirkulationen.
 • Skydda tatueringen från starkt solljus och kemikalier.
 • Använd rekommenderad salva för fukt och hjälp med läkningen.

Ge tatueringen tillräckligt tid för att läka, upp till flera veckor. Om det uppstår kraftig svullnad, smärta eller infektion, kontakta en expert för råd.


Slutsats

Vid tatueringar och kosmetisk tatuering bör vi vara medvetna om riskerna. Det är klokt att följa skötselråden för att undvika komplikationer. Valet av utförare är även avgörande för säkerhet och resultat.

Det är viktigt att välja en tatuerare eller skönhetssalong med erfarenhet. Detta minskar risken för infektioner eller andra problem.

För att få det bästa resultatet behöver vi följa skötselråden noga, både före och efter behandlingen. Att hålla området rent och torrt, samt undvika solljus är viktigt. Det hjälper till att förbättra läkningen och undvika problem.

En tatuering är en permanent förändring av huden. Det är därför kritiskt att fatta beslutet på allvar och vara medveten om riskerna. Genom att följa skötselråden kan vi njuta av vår tatuering med minimala komplikationer.

FAQ

Vilka är riskerna med att göra en tatuering eller permanent makeup?

Tatueringar och permanent makeup kan leda till infektioner och spridning av blodburna sjukdomar. Personer med allergier eller hälsoproblem bör vara extra försiktiga.

Vad ska jag tänka på när jag väljer utförare för tatuering eller permanent makeup?

Det är kritiskt att välja en tatuerare eller salong som följer hälso- och säkerhetsnormer. Denna inkluderar användning av sterila redskap och att ställa hälsorelaterade frågor inför ingreppet.Utförare bör noga välja sterila tatueringsfärger och nålar. Dessutom ska de kontrollera kundens hälsotillstånd innan de påbörjar.

Vilka regler gäller för tatuering och permanent makeup?

Alla företag som erbjuder tatueringar och permanent makeup måste anmäla sig och följa reglerna för att säkerställa kundens hälsa. De måste bland annat hantera sterila redskap och upprätthålla god hygien.

Hur ska jag sköta om tatueringen eller permanenta makeupen efter behandlingen?

Efter behandlingen undvik solljus och följ de skötselråd som blivit givna. Var uppmärksam på ovanliga irritationer som klåda eller sår som inte läker.

Vad gör jag om jag är missnöjd med min tatuering eller permanenta makeup?

Om du inte är nöjd på grund av brister i utförandet, kan du kräva kompensation. Det kan vara i form av korrigering eller ekonomisk ersättning. Först, kontakta det berörda företaget för att diskutera din situation.

Var kan jag hitta information om skydd vid skönhetsingrepp?

Besök Konsumentverkets hemsida för information om dina rättigheter som konsument gällande skönhetsingrepp. Där får du även råd för att skydda dig under sådana procedurer.

Hur kan jag ta bort en tatuering?

Tatueringar kan tas bort med laserbehandling på specialiserade hudkliniker. Svarta tatueringar är vanligtvis enklare att avlägsna jämfört med färgade.För bästa resultat bör du alltid rådfråga en expert inom hudvård eller estetisk medicin innan.

Hur fungerar kosmetisk tatuering av läppar?

Genom att skugga in färg ger kosmetisk tatuering läpparna en ny nyans. Vanligt är att starta med att markera konturen för att sedan färglägga området.

Vilka skötselråd bör jag följa före och efter läppigmentering?

Inför läppigmenteringen, undvik mediciner som kan påverka blodkoagulering, säkerställ att dina läppar är mjuka och undvik att vaxa eller plocka ögonbrynen runt området.Efter behandlingen, håll såret rent och torrt. Undvik även sol och smink på området, och var försiktig med värktabletter och fysiska aktiviteter.

Vilka skötselråd bör jag följa efter eyeliner och fransmarkering?

Efter ingreppet,

Käll-länkar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *