Eksem underben – Orsaker och effektiv behandling

Kära läsare,

Har du någonsin noterat kliande eller fjällande utslag på dina underben? Många delar din erfarenhet. Detta problem påverkar oftast äldre personer och drabbar kvinnor mer än män. Men varför är det så vanligt? Och viktigare, vad kan du göra för att minska symtomen och njuta av hälsosammare ben?

Att förstå orsakerna till underbenseksem är det första steget. Det ligger ofta i dålig blodcirkulation i benen, i synnerhet vid åderbråck eller bensår. Dessa blodcirkulationsproblem skapar utslagen. Du kanske sett dessas bruna färg, en följd av blodkärleläckage.

Fortfarande kan du ta kontroll över situationen. Att vara fysiskt aktiv är en bra start. Det hjälper till att öka blodcirkulationen i benen, vilket minskar eksemrisken och lindrar dess symtom.

Livsstilsval kan också spela stor roll för att hantera underbenseksem. Att sluta röka är nödvändigt då det försvagar din blodcirkulation och ökar risken för kärlsjukdomar. Att bära stödstrumpor hjälper genom att minska svullnad och lindra eksemsymtom. Det är även fördelaktigt att hålla benen högt upp när du sitter eller ligger för att förbättra blodflödet.

Viktigaste poäng att komma ihåg:

 • Underbenseksem är vanligt hos äldre människor, särskilt kvinnor.
 • Fysisk aktivitet kan förebygga problem med underbenseksem genom att förbättra blodcirkulationen.
 • Eksemet uppkommer vanligen i samband med åderbråck eller bensår och kan visas som brunröda pigmentfläckar.
 • Rökning försämrar blodcirkulationen och ökar risken för kärlproblem.
 • Användning av stödstrumpor kan minska risken för svullna ben och lindra symtomen på eksem.

Våra underben förtjänar att må bra. Genom fysisk rörelse, att sluta röka och använda stödstrumpor, kan vi ta hand om dem. Genom att förebygga och behandla underbenseksem, blir livet mer bekvämt. Ta det första steget mot friska ben och upptäck vår djupgående guide om underbenseksembehandling här.

Orsaker till underbenseksem

Underbenseksem, även kallat staseksem eller hypostatiskt eksem, kopplas ofta till åderbråck eller bensår. Dessa tillstånd uppstår när blodcirkulationen i benen hämmas av högt venöst tryck. Bristande funktion hos venernas klaffar minskar effektivitet i blodpumpningen mot hjärtat. Resultatet blir en ackumulering av blod i venerna, vilket kan orsaka svullna anklar, åderbråck, bensår, och det underliggande eksemet. Äldre samt personer med ärftliga cirkulationsproblem är i större riskzon.

Åderbråck utgör en central faktor för att inleda underbenseksem. I vilket venerna vidgas och klaffarna inte förmår hindra blodet från att backa. Detta fenomen elevater venöst tryck, som i sin tur leder till blod- och plasmansamling i vävnaderna.

När det gäller bensår, kan dessa sår i sig ligga bakom underbenseksemets uppkomst. Bensåren uppstår till följd av dålig blodcirkulation och skador på vävnaden. Då bensår kan vara långvariga och ibland infekterade, kan de trigg underbenseksem.

En tredje orsak bakom underbenseksem är dålig blodcirkulation, som kan vara resultatet av åderbråck och andra kärlsjukdomar. Då hindras näring och syre att nå vävnaderna korrekt, ökar risken för hudinflammation och besvär.

Ärftliga faktorer är ytterligare en del i underbensemsets etiologi. Om någon har släktingar med kärldsjukdomar eller underbenseksem, ökar risken för att personen själv ska drabbas.

Orsaker Effekter på benen
Åderbråck Vidgade vener, ökat venöst tryck, blodansamling
Bensår Nedsatt blodcirkulation, vävnadsskador, infektion
Dålig blodcirkulation Minskad syre- och näringsförsörjning till vävnaderna
Ärftlighet Ökad risk för underbenseksem och kärlsjukdomar

Symtom på underbenseksem – Hypostatiskt eksem

Kännetecknande symtom för underbenseksem, även kallat hypostatiskt eksem, innefattar kliande och fjällande utslag på underbenen. Eksemet manifesterar ofta som brunröda fläckar på ljus hud, medan mörkare varianter syns på mörk hy. Dessa färger kommer från järnläckaget från blodkärl.
Klådan förvärras genom kliande och otillräcklig behandling kan leda till ytterligare spridning av eksemet.

Symtom på hypostatiskt eksem:

 • Kliande utslag på underbenen
 • Lätt fjällning av huden
 • Brunröda pigmentfläckar på ljus hud
 • Mörklila fläckar på mörk hud

Kliande utslag är det mest frekventa tecknet på hypostatiskt eksem. Denna klåda kan vara oerhört obehaglig och kanske till och med smärtsam. Utslagen är ofta små och tenderar att fjälla lätt. Eksemet kan dessutom orsaka pigmentfläckar, vilka varierar i nyans beroende på den drabbades hudgemenskap och avslöjar järnläckage i huden.

”Klådan kan vara intensiv och leda till obehag.”

Att låta bli att klia på eksemet är grundläggande för att minska klådans intensitet. Om man upplever att eksembesvär intensifieras eller om det börjar sprida sig är det viktigt att söka medicinsk vård. Detta för att förhindra eventuella kompletterande komplikationer.

Livsstilsåtgärder för att lindra underbenseksem

Det finns flera sätt att förbättra underbenseksem och syftet är att öka cirkulationen. Dessa inkluderar livsstilsjusteringar.

 • Undvik att röka: Cigaretter hindrar cirkulationen och ökar symtomen på eksem.
 • Använd stödstrumpor: Dessa minskar svullnad och gynnar blodcirkulationen.
 • Var fysiskt aktiv: Aktiviteter som involverar benen förbättrar cirkulation och styrka.
 • Håll benen i högläge: Lyftade ben underlättar blodflöde och reducerar svullnad.
 • Vårda huden: Extra omvårdnad för huden minskar torrhet och irritation, genom att använda mjukgörare.

En rutin som inkluderar dessa steg minskar cirkulationsproblem och symtomen på eksem. Att vara trogen och beständig är nyckeln till effektiva resultat.

Bild: Stödstrumpor kan hjälpa till att förbättra blodcirkulationen i benen.

Behandling av underbenseksem

Efter att eksemet har identifierats, anpassas behandlingen utifrån svårighetsgrad och orsak. Olika metoder används för att lindra symtom och förbättra patienters tillstånd.

För att möjliggöra en effektiv behandling av underbenseksem är det viktigt att:

1. Användning av kortisonkräm

En läkare kan rekommendera kortisonkräm för att minska inflammation och klåda. Genom att applicera krämen på de drabbade områdena underbenen minskas rodnad och irritation, vilket förbättrar patienternas tillstånd.

2. Mjukgörande kräm

Regelbunden vård av huden är kritisk för att behandla underbenseksem. Mjukgörande kräm hjälper till att fukta och skydda huden. Det förebygger dessutom uttorkning och förhindrar att eksemet försämras.

3. Cirkulationsförbättrande åtgärder

Olika metoder kan användas för att förbättra cirkulationen i benen. Stödstrumpor och kompressionsförband minskar svullnad och förbättrar blodflödet. Regelbunden motion, såsom promenader, hjälper också till att förbättra cirkulationen och venklaffarnas funktion.

4. Kirurgisk ingrepp

I vissa fall kan kirurgi vara nödvändig för att förbättra cirkulationen i benen. Åtgärder som reparation eller ersättning av skadade kärl och klaffar kan hjälpa till att lindra eksemet genom att förbättra blodflödet.

Det är alltid viktigt att skräddarsy behandlingen efter patientens behov och förutsättningar. Råd och rekommendationer från en expert eller hudläkare är värdefulla för att nå de bästa behandlingsresultaten.

Behandling av underbenseksem Fördelar Nachteil
Kortisonkräm – Minskar inflammation och klåda
– Lindrar rodnad och irritation i huden
– Möjliga biverkningar vid långvarig användning
Mjukgörande kräm – Återfuktar och skyddar huden
– Minskar risken för torrhet och fjällande hud
– Kräver regelbunden applikation för att upprätthålla effekten
Cirkulationsförbättrande åtgärder – Minskar svullnad och förbättrar blodflödet i benen
– Förbättrar venklaffarnas funktion
– Kräver kontinuerlig användning för att upprätthålla effekt
Kirurgiskt ingrepp – Förbättrar blodcirkulationen i benen
– Lindrar symtom på underbenseksem
– Risker och komplikationer förknippade med kirurgi

Egenvård för underbenseksem

Underbenseksem kräver noggrann egenvård för att lindra symtomen. Det finns enkla steg att följa för att minska eksemets effekter på huden.

Undvika allergener och irritanter

För att undvika onödig irritation, undvik allergener och irriterande ämnen. Använd produkter som är oparfymerade. Det inkluderar tvättmedel och hudvårdsprodukter. Tvätta nya kläder innan du använder dem för att ta bort irriterande ämnen.

Använda hudvänliga material

Hudens hälsa påverkas av kläder och material i direkt kontakt. Bomull, bambu och silke är material som andas och minskar risken för irritation. Undvik material som kan irritera, såsom syntet och ull.

Undvika överdriven vattenexponering

Att vara för mycket i vatten kan torka ut huden och försämra eksemsymtomen. Välj svala duschar och undvik att tvätta huden varje dag. Använd en mild oparfymerad tvål för att undvika uttorkning.

Undvika kliande och klämma

Att klia eller klämma på eksem ökar risken för infektion. Undvik att röra vid eksemet och använd mjukgörande krämer mot klåda. Ha korta naglar för att inte skada huden.

Svala duschar och undvik att bli för varm

Varmt vatten torkar ut huden mer än svalt vatten. Välj svalare duschar för att skydda huden. Undvik varma inomhusmiljöer och damm för minskade irritationer.

Användning av mjukgörande krämer

Mjukgörande krämers regelbundna användning återfuktar och skyddar huden. Smörj med mjukgörare, som hudkräm, för att behålla huden mjuk och skyddad.

Följ ovanstående råd för bättre hudhälsa vid underbenseksem. Kom ihåg att individuella reaktioner varierar. Rådfråga alltid en expert för personlig behandlingsvägledning.

När bör man söka vård för underbenseksem?

Om man tror sig ha underbenseksem och inte blir bättre av egenvårdsåtgärder, kan det vara dags att söka professionell hjälp. Det är särskilt viktigt att ta kontakt om eksemen blir värre, byter utseende, svullnar eller vätskar. Akut vård behövs även om eksemen är en del av en större, akut sjukdomsbild.

Du bör alltid överväga att söka hjälp om:

 • Symtomen förvärras trots egenvårdsåtgärder
 • Eksemet sprider sig till andra delar av kroppen
 • Eksemet ändrar utseende, till exempel blir rött, svullet eller vätskar sig
 • Eksemet orsakar svår klåda eller smärta
 • Eksemet förekommer i samband med andra akuta symtom, som feber eller allmän sjukdomskänsla

Söker du vård i tid, kan du få rätt diagnos och skräddarsydd behandling. En hälsoexpert kan fastställa ifall du drabbats av underbenseksem eller en annan hudåkomma. Dessutom kan de föreslå passande terapiformer.

Vad är eksem?

Eksem är ett samlingsnamn för olika hudtillstånd som kännetecknas av inflammation och ökad känslighet. Det yttrar sig oftast i de yttersta lagren av huden. Dessa tillstånd kan vara atopisk dermatit, allergiskt kontakteksem, hörselgångseksem och flera andra typer.

Atopisk dermatit är en kronisk inflammation som påverkar huden och är vanligt hos barn. Den kan också vara ärftlig. Symptomen inkluderar röda, kliande utslag som ofta förekommer i vecken eller i ansiktet.

Om huden reagerar med utslag efter kontakt med allergener, talar vi om allergiskt kontakteksem. Till exempel kan nickelsmycken orsaka dessa utslag.

Hörselgångseksem påverkar örat och orsakar ofta klåda och rodnad. Skador på huden i örat bidrar ofta till detta tillstånd.

Icke-allergisk kontakteksem skiljer sig från allergiskt eksem. Det triggas inte av specifika allergener utan av irriterande ämnen som starka kemikalier.

Mjälleksem, eller seborroiskt eksem, framträder på hårbotten och ansikte. Det kännetecknas ofta av gula, fjällande utslag. Detta tillstånd beror på en överaktivitet i talgkörtlarna.

Myntformat eksem visar sig som myntformade, fjällande områden på huden. Det kan vara kroniskt eller komma i skov.

En ovanlig form av eksem är soleksem, som orsakas av solljus. Det framkallar rodnad, klåda och blåsor på huden.

Symptomen av eksem varierar beroende på typ av tillstånd. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp för en exakt diagnos. Rätt behandling och vård kan hjälpa till att kontrollera symtomen.

Symptom och klinik för asteatotiskt eksem

Asteatotiskt eksem är vanligt hos äldre, ofta på armar, händer och underben. Huden blir torr, fjällar och kan klia. Tecken är finfjällande utslag och rispor i huden med hemorragiska sår. Symptomen varar veckor eller månader men kan förbättras på sommaren.

Symtom vid asteatotiskt eksem syns på torr, fjällande hud på ben, armar och händer. Det kan förekomma sprickor, sårskorpor och klåda. Symtomen kan bestå länge men mildras ofta på sommaren.

Kliniska symptom och utseende:

 • Torr hud: Asteatotiskt eksem kännetecknas av en mycket torr hud som fjällar.
 • Klåda: Klåda är vanligt ffaedkommandevid asteatotiskt eksem och kan orsaka stort obehag för patienten.
 • Fjällning: Utslaget kan vara flagnande och mjälla.
 • Fissurer: Ytliga sprickor och fissurer kan uppstå på den torra och fjällande huden.
 • Hemorragiska sårskorpor: I vissa fall kan fissurerna orsaka små blödningar och leda till hemorragiska sårskorpor.

Det är avgörande att känna igen dessa symptom för en korrekt diagnostik och behandling.

Ett visuellt exempel på asteatotiskt eksem på huden finns nedan:

Första stadiet Andra stadiet Tredje stadiet

Bilderna illustrerar hur asteatotiskt eksem utvecklas, från torrhet till fissurer.

Ved misstanke om asteatotiskt eksem, sök hjälp hos en hudläkare för diagnos och behandling.

Behandling av asteatotiskt eksem

Behandlingen fokuserar på att återfukta och mjukgöra huden. En viktig del är regelbunden användning av fuktighetsbevarande krämer. Dessa hjälper till att återställa hudens fuktbalans och förhindra dess uttorkning.

Du bör använda sådana krämer flera gånger om dagen. Det är särskilt viktigt att göra det efter tvätt eller vid behov.

För att förbättra tillståndet gäller det att undvika allt som torkar ut huden. Man bör vara försiktig med tvål och vatten. Det är bäst att använda milda oparfymerade tvålar och att undvika varmt vatten.

Vid mer allvarliga fall kan en läkare skriva ut kortisonkräm. Denna hjälper till att minska inflammation och symtom. Det är avgörande att följa läkarens rekommendationer och enbart använda kortison under kort tid.

”Regelbunden användning av mjukgörande kräm är en hörnsten i behandlingen av atopiskt eksem.”

Under vintern kan en vuxen behöva en stor mängd mjukgörande kräm. Ungefär 1 000 gram per månad är nödvändigt för att balansera hudens fuktighet. Välj krämer som är skonsamma och undvik de som kan irritera huden.

Genom att regelbundet använda mjukgörande krämer och vara försiktig vid tvätt kan symtomen förbättras. En bra rutin med mjukgörande krämer och rätt vård kan göra stor skillnad för hudens hälsa.

Förebyggande åtgärder för underbenseksem

Att förebygga underbenseksem kräver skydd för huden mot uttorkning. Det innebär också att minska kontakt med allergener och irriterande substanser.

Undvika uttorkning: Överdriven vattenkontakt kan torka ut huden. För att behålla hudens naturliga skydd bör du undvika långa, heta duschar. Använd varmt eller svalt vatten och begränsa tiden under dusch för att förhindra uttorkning.

Undvika allergener: Vissa ämnen kan starta eller försämra underbenseksem. Ha koll på allergener i ditt hem och jobb. Använd doftfria rengöringsprodukter. Tvätta nya kläder för att ta bort allergener.

Mjukgörande medel och regelbunden hudvård: Mjukgörande medel hjälper till att hålla huden fuktig och skyddad. Använd dem ofta, speciellt efter duschar. Ha en fast hudvårdsrutin och anpassa den efter dina behov.

En aktiv hudvård kan hjälpa dig att undvika underbenseksem och hålla huden frisk.

Slutsats

Slutsatsen är att underbenseksem, känt även som staseksem eller hypostatiskt eksem, oftast förekommer hos äldre personer. Det beror på nedsatt blodcirkulation i benen. Denna åkomma är vanligare bland kvinnor än män. Det finns flera sätt att mildra besvären och förhindra att eksemet försämras.

Att vara fysiskt aktiv och använda stödstrumpor samt bra hudvård kan göra stor skillnad. Om egenbehandling inte hjälper tillräckligt, kan insatser med mjukgörande krämer eller kortison behövas. I vissa svårare situationer kan kirurgi vara ett alternativ. Tveka inte att söka sjukvård om du misstänker att du lider av detta tillstånd och hemmabehandling inte ger effektiv lindring.

FAQ

Vad är orsakerna till underbenseksem?

Underbenseksem kan uppstå från nedsatt blodcirkulation i benen. Det leder till ökat venöst tryck, vanligen via åderbråck eller bensår. Ärftlighet kan öka risken för eksemet.

Vilka är symtomen på underbenseksem?

Symtom inkluderar kliande, fjällande utslag på underbenen. Man kan också se brunröda pigmentfläckar på ljus hud, orsakade av blodläckage, och mörklila fläckar på mörk hud.

Vilka livsstilsåtgärder kan hjälpa till att lindra underbenseksem?

Många livsstilsåtgärder kan bota. Sluta röka, använd stödstrumpor och träna regelbundet. Håll benen i högläge för bättre cirkulation. Använd också mjukgörande kräm för att skydda huden.

Vilken behandling finns det för underbenseksem?

För eksemets behandling, anpassa efter svårighetsgrad och orsak. Operation kan förbättra cirkulation och minska symtom. Kortisonkräm och mjukgörare kan också föreskrivas.

Vilka egenvårdsåtgärder kan jag vidta för att lindra symtomen på underbenseksem?

Försök undvika allergener och tvättmedel med parfym. Bomull eller bambu-kläder är bättre. Minimera vattenkontakt och använd mild tvål. Klipp korta naglar för att undvika klåda.Använd mjukgörare och undvik damm och för mycket sol. Det minskar irriterande faktorer.

När bör jag söka vård för underbenseksem?

Om egenvård ej lindrar, sök hjälp. Om det sprider sig, svullnar, eller vätskar sig, är det nödvändigt. Akuta symtom eller vid andra tillstånd kräver vård.

Vad är eksem och vilka olika typer finns det?

Ett paraplybegrepp för inflammatoriska hudtillstånd är eksem. Typer inkluderar atopisk dermatit och kontakteksem, t.ex. allergiskt eller icke-allergiskt. Symtom varierar beroende på typ.

Vilka är symtom och klinik för asteatotiskt eksem?

Vanligt hos äldre vid torr hud, asteatotiskt eksem ger klåda. Det ser ut som fint fjällande utslag och fissurer. Ibland förekommer sårskorpor.

Hur behandlas asteatotiskt eksem?

Återfuktning och mjukgöring är viktigast. Receptbelagd kortisonkräm kan behövas vid svåra fall. Undvik uttorkning och var försiktig med tvål.

Vilka förebyggande åtgärder kan jag vidta för att undvika underbenseksem?

Undvik torr hud genom att inte överexponera för vatten. Använd mjukgörande medel ofta. Undvik allergener och irriterande ämnen. En konsekvent hudvårdsrutin är nyckeln.

Käll-länkar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *