Eksem vuxna – Vanliga orsaker & effektiv behandling

Eksem utgör en svårighet som många vuxna möter. Dess symptom, inklusive klåda, rodnad, och inflammation, gör vardagen tuff. Jag, likt många andra, kämpade med dessa utmaningar och strävade efter en lösning.

Min resa mot lindring från eksemet var märkt av fluktuerande resultat och känslor av uppgivenhet. Emellertid, finns det ljus i tunneln. Det existerar flera behandlingsalternativ och tips för hudvård, vilka kan förbättra situationen betydligt.

I denna text ska vi se närmare på de vanligaste orsakerna till eksem hos vuxna och effektiva sätt att behandla det. Dessutom ska vi förse dig med hudvårdstips som kan hjälpa till att förebygga skov och förbättra hudhälsan generellt.

Nyckelpunkter:

 • Eksem hos vuxna kan vara en svår sjukdom att hantera.
 • Vanliga orsaker till eksem inkluderar torr hud, allergier, stress och genetiska faktorer.
 • Behandling för eksem kan omfatta användning av mjukgörande medel, kortison, kalcineurinhämmare, ljusbehandling och systemiska läkemedel.
 • En bra hudvårdsrutin och att undvika triggerfaktorer kan bidra till att förbättra eksemen och förebygga utbrott.

Orsaker till eksem hos vuxna

Eksem hos vuxna är inte ovanligt och kan ha många orsaker. Det påverkar ofta livskvaliteten negativt. Vanliga faktorer inkluderar:

 • Torr hud: Torr hud ökar risken för eksem. När huden tappar sin naturliga fuktighet, blir den sprucken och mottaglig för eksem.
 • Allergiska reaktioner: En del vuxna får eksem av allergiska reaktioner. Det kan vara på livsmedel som mejeriprodukter, pollen eller pälsdjur.
 • Stress: Stress påverkar immunsystemet negativt. Höga stressnivåer ökar risken för eksem och kan bidra till fler eksemutbrott.
 • Genetiska faktorer: Ärftlighet spelar ibland in. Om föräldrarna har eller har haft eksem, ökar risken för att barnen drabbas.
 • Känslighet mot vissa ämnen eller miljöförhållanden: en kemikalier och miljöpåverkan kan utlösa eksem. Parfym, syntetiska tyger samt väderförändringar som varm eller kall luft kan påverka.

Att känna igen och undvika dessa triggerfaktorer är viktigt för att förebygga eksem. Det kan också minska riskerna och lindra symtomen.

Effektiv behandling av eksem hos vuxna

Detr finns flera effektiva behandlingsalternativ mot eksem hos vuxna. Lindra symtomen och förbättra hudens tillstånd kräver ofta kombinationer av behandlingsmetoder. Det är viktigt att peronalisera behandlingen.

Mjukgörande medel för att återfukta och minska torrhet

Återfuktning är nyckeln i eksembehandlingen. Mjukgörande medel spelar en viktig roll genom att bevara fuktbalansen i huden. De hjälper även till att lindra torrheten.

För att minska torrheten och mjukt förebygga ytterligare uttorkning är det vitalt att regelbundet använda mjukgörande krämer. Dessa enkla steg kan hjälpa till att stärka huden och minska eksemsymtom.

Topikala kortisonkrämer för att minska inflammation och klåda

Kortisonkrämer är vanliga för att hantera inflammation och klåda vid eksem. Dessa krämer innehåller kortison, en antiinflammatorisk substans. De hjälper till att lugna huden och reducera eksemsymtom.

Användning av sådana krämer kräver läkares övervakning. Det är viktigt att följa ordinationer noggrant.

Kalcineurinhämmare som alternativ vid allergi mot kortison

Kalcineurinhämmare är ett alternativ för de som inte tål kortison. Exempel på sådana läkemedel inkluderar Protopic och Elidel. De fungerar genom att hämma immunsystemets reaktioner. Detta minskar inflammationen i huden.

Ljusbehandling och systemiska läkemedel för svårare fall

Vid svåra fall kan ljusbehandling och systemiska läkemedel vara mer adekvata. Ljusbehandling exponerar huden till kontrollerade ljusmängder.

Dessa metoder används under övervakning av en specialistläkare. Till exempel kan prednisolon tas via munnen för att minska inflammation.

Kombinera behandlingsmetoder och följ läkares råd för effektiv hantering av eksem. Det individuella tillståndet pävar det bästa valet av behandling.

Behandlingsmetod Avsikt Fördelar
Mjukgörande medel Återfukta och minska torrhet – Bevarar hudens fuktbalans
– Lindrar symtom på eksem
Topikala kortisonkrämer Minska inflammation och klåda – Lugnar huden
– Minskar symtom på eksem
Kalcineurinhämmare Alternativ vid allergi mot kortison – Minskar inflammation i huden
– Effektivt vid svårare eksem
Ljusbehandling Minska inflammation i huden – Kontrollerad exponering för UVA- eller UVB-ljus
– Förbättrar symtom på eksem
Systemiska läkemedel Minska inflammation i huden – Verkar på hela kroppen
– Effektivt vid svårare eksem

Kombinationen av behandlingsformerna och noga utförd hudvård förbättrar livskvaliteten. Det är viktigt att lyda rekommendationerna från erfarna läkare för att hitta den bästa behandlingsformen.

Mjukgörande medel vid behandling av eksem hos vuxna

Mjukgörande medel är central vid eksempatienters vård. Dessa produkter hjälper huden att behålla fukt och skyddar samtidigt. De avhjälper torrhet och minskar klåda. Tillgången på olika krämer gör att valet ofta baseras på patientens unika behov och preferenser. Exempel på vanliga alternativ är Canoderm, Calmuril, Miniderm och Locobase LPL.

”Att upprätthålla en optimal fuktbalans i huden är viktigt för att lindra och förebygga eksemsymtom. Mjukgörande medel är en viktig del av denna process och kan hjälpa till att förbättra hudens hälsa och välbefinnande.”

Mjukgörande medel återfuktar det yttersta hudlagret och bygger upp en barriär. Dessa åtgärder minskar uttorkning och skyddar mot irriterande ämnen. Genom att använda dem regelbundet bevarar man huden fukthalt och dess skyddsförmåga.

Hur väljer man rätt mjukgörande medel?

För valet av mjukgörande medel är individuella behov viktiga. Det finns olika sorters, som lotioner, salvor, och krämer. Deras egenskaper varierar.

För dem med svårare eksem passar feta krämer bättre, då dessa ger djupare återfuktning. Personer med mildare problem kan istället föredra snabbabsorberande lotioner.

Att testa olika produkter och konsistenser kan leda till att hitta det bästa för ens egen hud. Och att konsultera en specialist ger ofta värdefull vägledning.

Mjukgörande medel Produkttyp Fördelar
Canoderm Salva Långvarig återfuktning
Calmuril Lotion Lätt absorberad
Miniderm Spray Praktisk och enkel att applicera
Locobase LPL Kräm Allround-mjukgörare

Topikal kortisonbehandling för eksem hos vuxna

De vanligaste sätten att behandla eksem hos vuxna involverar användningen av topikala kortisonkrämer. Dessa produkter hjälper till att minska inflammation, lindra klåda, och reducerar rodnad i huden. Valet av kräm och dess styrka baseras på eksemsvårigheten och fastställs ofta av en läkare. Viktigt är att följa läkarens råd noga.

Flera styrkor av kortisonkrämer är tillgängliga beroende på eksemet. Krämer med Grupp III-steroider, inklusive mometason och betametason, används frekvent hos vuxna. Dessa steroider används både reaktivt och proaktivt. De administreras med ett nedtrappningsschema över två veckor, med användning dagligen, varannan dag, eller veckovis.

Topikal kortisonbehandling kan speciellt vara effektiv för vuxna med eksem som förvärras under vintermånaderna. En hormonbehandling med Grupp III-steroider kan var rekommenderad för prevention och minskning av återkommande eksem, under 5-6 månader.

Kortisonkrämer är kraftfulla mediciner. Det är viktigt att använda dem korrekt och följa upp med din läkare om eventuella biverkningar. Överdosering eller plötsligt sluta med behandlingen ska undvikas.

Vanligtvis är topikal kortisonbehandling effektiv för eksem hos vuxna. I extrema fall övervägs andra alternativ, inklusive kalcineurinhämmare eller systemiska mediciner. Diskutera alla behandlingsalternativ med en specialist för att finna den bästa lösningen för dig.

Kalcineurinhämmare för behandling av eksem hos vuxna

Kalcineurinhämmare är ett effektivt alternativ för vuxna som kämpar med eksem. De fungerar genom att minska inflammatoriska reaktioner i huden. Produkter som Protopic och Elidel tillhör denna kategori.

De är särskilt användbara för de som inte tål kortison eller behöver en starkare behandling. Kalcineurinhämmare rekommenderas för personer som inte ser tillräckliga resultat med vanliga behandlingar.

Att använda kalcineurinhämmare kräver precision. Två applikationer per dag i upp till sex veckor, därefter två gånger i veckan som underhåll, ger bästa resultat. Att rådfråga en läkare innan dess är viktigt för att säkerställa rätt användning.

Om ingen effekt märks efter sex veckor, ska behandlingen omprövas. Hudläkare uppmuntrar till nya strategier för svårfall, inklusive metotrexat och ciklosporin. Dessa erbjuder en extra nivå av vård, med fokus på både effektivitet och patientens säkerhet.

Samråd alltid med en specialist innan ny behandling startas. Genom att skräddarsy behandlingsplanen efter individuella behov, kan eksempatienters livskvalitet förbättras markant. Behandlingsframsteg kan innebära en minskning av de obehagliga symptomen som ofta förekommer vid eksem.

Ljusbehandling för behandling av eksem hos vuxna

Ljusbehandling visar sig vara effektiv för vuxna med eksem. Denna terapi innefattar exponering av huden för kontrollerade UVA- eller UVB-ljus, noggrant övervakat av en specialist. Genom att minska inflammationen kan ljusbehandling förbättra eksemsymtomen.

Det är kritiskt att ha en specialist vid sin sida under ljusbehandlingen. Detta är för att undvika potentiella huddamage och för att minimera risken för hudcancer.

Ljusbehandling, känd som fototerapi, blir en nyckelkomponent i behandling av eksem. Med noggrann exponering för UVA- eller UVB-ljus, minskar denna metod hudinflammation och lindrar eksemets symptom.

Ljusbehandling gör mer än att bara reducera hudinflammation. Den hjälper till att reglera det autoimmuna reaktionssystemet och främjar hudpånyttning.

Meny Alternativ
Ljustyp
 • UVA-ljus
 • UVB-ljus
 • Kombinerad UVA/UVB-behandling
Tid och frekvens
 • Schemalagda sessioner, oftast tre gånger i veckan
 • Sessionens längd varierar, men är vanligtvis några minuter per session för att undvika överexponering
Behandlingsperiod
 • 8-12 veckor eller mer, beroende på individuell respons
 • Vissa personer kan behöva periodisk underhållsbehandling för att bibehålla resultaten

Ljusbehandling kan tillämpas på en klinik eller hemma. Hemmabehandling kräver specialutrustning och guidning av en specialist. Det är ett passande alternativ för dem som ej svarat på andra terapier eller väljer bort läkemedel.

Systemiska läkemedel för behandling av eksem hos vuxna

Vid svåra fall av eksem hos vuxna kan systemiska läkemedel vara nödvändiga. Dessa mediciner administreras via munnen eller injektion. De påverkar hela kroppen för att minska huden inflammation. Exempel på sådana läkemedel inkluderar prednisolon, ciklosporin, metotrexat, dupilumab och tralokinumab.

Det är kritiskt att medicinerna tas under övervakning av specialister. Detta sker på grund av de potentiella biverkningarna som de kan orsaka.

Systemiska läkemedel är ett alternativ för svåra eksem hos vuxna. De hjälper till att minska inflammationen kroppsbrett. Vanliga sätt att ta dem är via munnen eller genom injektioner.

Bland de systemiska läkemedlen för eksem finns:

 • Prednisolon: Det lindrar svår klåda och rodnad genom att minska inflammationen.
 • Ciklosporin: Det hjälper till att förbättra symtomen genom att hämma immunsystemets reaktioner.
 • Metotrexat: Det minskar inflammationen genom att hämma hudcellstillväxten.
 • Dupilumab och tralokinumab: Dessa biologiska läkemedel riktar sig mot specifika inflammatoriska markörer, vilket reducerar inflammationen.

Viktigast är att använda dessa läkemedel under specialisters övervakning. Läkaren justerar doserna för att bäst möta patientens behov. Detta optimises för att minimera riskerna.

Egenvård och hudvårdstips för eksem hos vuxna

Bortsett från medicinsk behandling, är egenvård och hudvård kritiska för eksemhantering hos vuxna. Att ta hand om sin hud rätt och följa etablerade rutiner kan bidra till att mildra symtom och minska risken för skov. Nedan finns tips för egenvård och hudvård som kan vara vägledande.

Undvik triggerfaktorer

Att identifiera och ignorera triggerfaktorer är nyckelaktiv vid eksem. För olika personer kan detta innebära specifika livsmedel, djurhår eller kemikalier. Det är viktigt att vara uppmärksam på sina personliga triggerfaktorer och undvika dem.

Bibehåll en bra hudvårdsrutin

En etablerad hudvårdsrutin är essentiell för hudens välbefinnande. Med mjukgörande produkter kan du hålla huden återfuktad och dämpa klåda. Välj krämer som är anpassade till din hudtyp och använd dem regelbundet.

Använd milda rengöringsprodukter

Hårda tvålar kan torka ut huden och förvärra symptomen. Välj istället milda rengöringsprodukter som inte irriterar eller torkar ut.

Undvik överdriven tvättning

För mycket tvättande kan torka ut huden och försämra eksemet. Begränsa därför antalet duschar per dag och använd inte för varmt vatten.

Använd kläder av bomull eller andningsbara material

Syntetiska plagg kan irritera huden. Välj istället kläder av bomull eller andra andningsbara material för att undvika problem.

Genom att följa dessa råd kan du minska eksemets besvär och risken för skov. Värdera dock att individers svar på behandlingar varierar, så det är viktigt att anpassa råden efter dina behov. Om du behöver mer rådgivning, konsultera en specialistläkare för personliga råd.

Eksem hos vuxna under graviditet och amning

Att vara gravid eller amma och ha eksem kan väcka oro kring läkemedelsanvändning. Många kvinnor undrar om riskerna med topikala steroider. Forskning visar dock ingen ökad risk för missbildningar av dessa läkemedel.

När det gäller medicin under denna känsliga tid är det bäst att prata med sin läkare. Tillsammans kan ni hitta den säkraste behandlingen. Det är viktigt att hantera eksemet på ett sätt som minimerar eventuella faror.

Gravida och ammande kvinnor behöver vara extra försiktiga med vilka läkemedel de tar. Läkaren kan ge detaljerad information om risken av olika behandlingar. Samtidigt kan hen erbjuda säkra alternativ.

En bra hudvårdsrutin är viktig. Det hjälper till att mildra eksemets symptom. Undvik att göra det värre genom att känna till och undvika de situationer eller ämnen som kan trigga eksemet.

Hantering av eksem vid graviditet och amning sker oftast med mjukgörande krämer och milda hudvårdsprodukter. Rådgör dock alltid med din läkare för specifika råd. Det bästa är att få råd som är anpassat för din unika situation.

Behandling av infektioner vid eksem hos vuxna

Personer med eksem är sårbara för hudsinfektioner på grund av det nedsatta skyddet. Infektioner som staphylococcus aureus och eczema herpeticum, en herpesform, kan förekomma. För att bekämpa och begränsa spridningen av dessa infektioner används antibiotika eller antivirala medel.

Staphylococcus aureus är vanligt vid eksem och kan förvärra tillståndet. Antibiotika förskrivs för behandling. Stor vikt ligger vid att strikt följa läkarens ordination av antibiotika.

Eczema herpeticum, en svår herpesinfektion, kan förekomma. Denna kräver antivirala preparat för att behandlas och stoppa spridning. Valaciklovir är ett sådant preparat för denna infektion.

Observera symptom som rodnad, svullnad eller varbildning för att upptäcka infektion tidigt. Snabb vård minskar och förebygger symtom och ytterligare komplikationer.

Exempel på vanligaste förskrivna mjukgörande krämer

Namn på mjukgörande kräm
Canoderm
Calmuril
Fenuril
Miniderm
Miniderm duo
Propyless
Oviderm
Propyderm
Propylenglykol Evolan
Locobase LPL
Decubal
Locobase Repair

Mjukgörande krämer lindrar klåda och torrhet. Flera varianter finns, och valet beror på individens behov. Följ alltid läkares råd för att bäst lindra besvär.

Biologiska läkemedel och systemiska JAK-inhibitorer för eksem hos vuxna

För vissa med svår eksem kan biologiska medel som dupilumab och tralokinumab vara effektiva. Dessa riktar in sig på specifika delar av immunsystemet. Det resulterar i minskad inflammation i huden.

Systemiska JAK-inhibitorer är ett annat alternativ. Medel som abrocitinib, baricitinib och upadacitinib används när standardbehandlingar misslyckas. De fungerar genom att blockera vissa immunsignalsvägar relaterade till eksem.

Viktiga faktorer när man väljer systemiska medel inkluderar patientens preferenser och administreringssätt. Kostnad och riktlinjer är också betydelsefulla.

Läkemedel Typ av läkemedel Verkningsmekanism Användningsområde
Dupilumab Biologiskt läkemedel Hämning av interleukin-4 och interleukin-13 Atopiskt eksem hos vuxna och ungdomar
Tralokinumab Biologiskt läkemedel Hämning av interleukin-13 Atopiskt eksem hos vuxna och ungdomar
Abrocitinib Systemisk JAK-inhibitor Hämning av JAK1 Atopiskt eksem hos vuxna och ungdomar
Baricitinib Systemisk JAK-inhibitor Hämning av JAK1 och JAK2 Atopiskt eksem hos vuxna och ungdomar
Upadacitinib Systemisk JAK-inhibitor Hämning av JAK1 Atopiskt eksem hos vuxna och ungdomar

All behandling har potential för biverkningar och risker. Det är därför viktigt att noggrant diskutera dessa med en läkare före behandlingsstart.

Slutsats

Eksem hos vuxna utgör en stor utmaning, men det finns hjälp att få. Effektiva behandlingar och råd för bättre hudvård kan minska symtomen och skoven. Regelbunden användning av mjukgörare skyddar huden, vilket minskar torrhet och klåda.

Krämer med kortison och kalcineurinhämmare är effektiva för att minska inflammation och förbättra symtomen. I svårare fall kan ljusbehandling och systemiska läkemedel vara det bästa alternativet. Dessa behandlingar minskar hudens inflammation och ger ofta snabb lindring.

Det är också kritiskt att känna igen och undvika det som förvärrar eksemet. Följa en skräddarsydd hudvårdsrutin är avgörande för ett bra resultat. Genom att kombinera medicinsk behandling med egenvård kan man signifikant minska problemen.

FAQ

Vilka är de vanligaste orsakerna till eksem hos vuxna?

Diverse faktorer orsakar eksem hos vuxna. Torr hud, allergier och stress, tillsammans med genetik, spelar stora roller.

Vilka behandlingsalternativ finns det för eksem hos vuxna?

Många behandlingsalternativ finns för eksem hos vuxna. Mjukgörande medel, topikal kortison och kalcineurinhämmare är vanliga. Ljusbehandling och systemiska läkemedel används i mer krävande fall.

Vad används mjukgörande medel till vid behandling av eksem hos vuxna?

För att återfukta och minska torrheten vid eksem hos vuxna, används mjukgörande medel.

Hur fungerar topikal kortisonbehandling vid eksem hos vuxna?

Topikal kortisonbehandling reducerar inflammation. Samtidigt lindrar den klåda och rodnad hos vuxna med eksem.

Vilka är kalcineurinhämmare och hur kan de användas vid eksem hos vuxna?

Protopic och Elidel är kalcineurinhämmare. De är alternativ för de allergiska mot kortison eller med svårare eksem.

Vad innebär ljusbehandling och hur kan det användas vid eksem hos vuxna?

Ljusbehandling exponerar huden för UVA- eller UVB-ljus. Det minskar inflammation och förbättrar eksem-symtom hos vuxna.

När kan systemiska läkemedel vara nödvändiga vid behandling av eksem hos vuxna?

Vid svåra fall, är systemiska läkemedel som prednisolon behövliga. De minskar inflammation i huden hos vuxna med eksem.

Vilka egenvårdstips och hudvårdstips rekommenderas för eksem hos vuxna?

Egenvård inkluderar undvikande av triggerfaktorer och god hudvårdsrutin. Mjukgörande medel och milda rengöringsprodukter är också viktiga.

Hur påverkas eksem hos vuxna under graviditet och amning?

Under graviditet och amning är topikala steroider oftast säkra. Man bör dock alltid diskutera med en läkare för råd.

Vilken behandling behövs för infektioner vid eksem hos vuxna?

Infektioner vid eksem hos vuxna kräver ofta antibiotika eller antivirala medel. Dessa bekämpar infektionen och förhindrar spridning.

Vilka är de biologiska läkemedlen och systemiska JAK-inhibitorerna vid eksem hos vuxna?

Vid allvarligare eksem kan biologiska såsom dupilumab användas. JAK-inhibitorer som baricitinib och upadacitinib är också alternativ.

Käll-länkar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *