Förstå Skillnader mellan allergier och intolerans

Visste du att runt en tredjedel av den svenska befolkningen undviker ett eller flera livsmedel på grund av allergi eller överkänslighet? Allergier och intolerans/överkänslighet är ett växande folkhälsoproblem som drabbar personer i alla åldrar men är vanligast hos barn. Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan dessa tillstånd för att kunna hantera sin hälsa på ett effektivt sätt.

Viktiga poänger

 • Allergier och intolerans/överkänslighet är två olika tillstånd med olika mekanismer och symptom.
 • Allergi involverar immunsystemet och kan vara mer allvarlig och potentiellt livshotande.
 • Intolerans/överkänslighet främst leder till magrelaterade symtom och involverar inte immunsystemet.
 • Allergier är vanligare hos barn, medan intolerans/överkänslighet kan drabba människor i alla åldrar.
 • Korrekt diagnos och behandling är avgörande för att hantera allergier och intolerans/överkänslighet på bästa sätt.

Vanliga allergener

Vanliga livsmedel som personer kan vara allergiska mot inkluderar: nötter, jordnötter, skaldjur (till exempel räkor, krabba eller hummer), komjölk, gluten, soja och ägg. Många barn är allergiska mot mjölk, ägg och soja, medan allergier mot nötter, jordnötter, skaldjur och fisk ofta är livslånga.

Bland vanliga allergener finns också födoämnen som är vanligt förekommande i vår dagliga kost och lätt att komma i kontakt med. Allergiska reaktioner mot dessa kan variera från milda till allvarliga och kräver ofta att man undviker de specifika allergenerna.

Personer med allergi mot nötter kan uppleva symtom som klåda, utslag och andningssvårigheter efter kontakt eller intag av nötter eller födoämnen som innehåller nötter. För att undvika reaktioner bör personer med nötoallergi vara försiktiga med all mat som kan ha kommit i kontakt med nötter, inklusive produkter med spår av nötter.

Jordnötter är faktiskt inte nötter utan baljväxter, och personer med jordnötsallergi kan också reagera negativt på bönor, linser och ärtor. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ingredienser och korskontaminering av livsmedel som kan innehålla jordnötter.

Skaldjur som räkor, krabba eller hummer är också vanliga allergener. Personer med skaldjursallergi kan uppleva symtom som klåda, svullnad eller andningssvårigheter efter att ha ätit eller rört vid skaldjur. Det är också viktigt att undvika korskontaminering med andra livsmedel.

Allergier mot komjölk, gluten, soja och ägg är också vanliga och kan vara särskilt utmanande eftersom dessa ingredienser finns i många livsmedel och recept. Personer med dessa allergier bör vara noga med att läsa ingredienslistor och undvika kontakt med allergenerna.

Symptom vid matallergi

Vid matallergi kan symptomen variera mycket i allvarlighetsgrad och från gång till gång hos samma person. Vanliga symptom inkluderar klåda och/eller stickningar i munnen, utslag, eksem, rodnad på huden, svullnad av läppar, ansikte, tungan, halsen och/eller andra kroppsdelar, nästäppa, andningssvårigheter, magont, illamående, kräkningar, diarré och/eller förstoppning, yrsel och/eller svimning. Vissa personer kan uppleva en allvarlig och potentiellt livshotande reaktion som kallas anafylaxi eller anafylaktisk chock, vilket kan få symtom som andningssvårigheter, snabb puls, yrsel och medvetandeförlust. Vid symptom på anafylaxi, ring 112.

Om du misstänker att du har matallergi och upplever några av dessa symtom rekommenderas det starkt att du söker medicinsk hjälp för att få en korrekt diagnos och behandling.

Vad är matintolerans?

Matintolerans är en svårighet att ta upp eller bearbeta vissa ämnen i maten, vilket kan leda till magbesvär, gaser, diarré, huvudvärk, trötthet och utmattning. Det finns olika typer av matintolerans, såsom laktosintolerans (svårighet att bryta ner laktos) och glutenintolerans (svårighet att ta upp gluten). Personer med matintoleranser kan undvika de matvaror som orsakar problemet och ha en normal livskvalitet.

Matintolerans kan påverka människor på olika sätt och det är viktigt att förstå vilka specifika ämnen i maten som orsakar besvären. En vanlig form av matintolerans är laktosintolerans, där personer har svårigheter att bryta ner laktosen i mjölkprodukter. Detta kan resultera i magbesvär som gaser, uppblåsthet och diarré efter att ha konsumerat mejeriprodukter.

En annan vanlig form av matintolerans är glutenintolerans, även känd som celiaki. Personer med glutenintolerans har svårt att ta upp gluten i kroppen, vilket kan leda till tarmskador och olika magbesvär. Detta innebär att personer med glutenintolerans måste undvika livsmedel som innehåller gluten, såsom vete, korn och råg.

Matintolerans kan påverka livskvaliteten och det kan vara svårt att undvika vissa ämnen helt. Det är viktigt att vara medveten om vilka livsmedel som kan utlösa symtom och att välja alternativa produkter för att undvika besvär.

Om du misstänker att du har matintolerans är det viktigt att rådgöra med en läkare eller annan kvalificerad vårdgivare för att få rätt diagnos och behandling. Det finns olika tester och undersökningar som kan utföras för att fastställa om du har en matintolerans och vilka specifika ämnen som du bör undvika.

Exempel på livsmedel som kan orsaka matintolerans:

 • Laktos: mjölk, ost, glass
 • Gluten: vete, korn, råg
 • Ägg: äggulor, äggvita
 • Soja: sojamjöl, sojaprotein
 • Nötter: mandel, jordnötter, cashewnötter

Dessa är bara några exempel på livsmedel som kan orsaka matintolerans. Det är viktigt att varje individ reagerar olika och har olika toleransnivåer för olika ämnen.

Skillnaden mellan allergi och intolerans

Det finns viktiga skillnader mellan allergi och intolerans. Vid allergi är det immunsystemet som reagerar, medan intolerans inte involverar immunsystemet. Det fysiologiska svaret i kroppen skiljer sig åt mellan dessa två tillstånd.

Allergi är en immunreaktion där kroppens immunsystem överreagerar på ett vanligtvis ofarligt ämne, också känt som allergenet. Immunsystemet producerar antikroppar, såsom immunglobulin E (IgE)-antikroppar, efter kontakt med allergenet. Detta kan leda till en rad olika symptom, som utslag, svullnad, andningssvårigheter, klåda i halsen, kräkningar, magsmärtor och i vissa fall anafylaktisk chock. Allergisymptom kan ofta uppstå snabbt efter exponering för allergenet, vanligtvis inom två timmar.

Å andra sidan involverar intolerans inte immunsystemet. Matintolerans innebär en svårighet att ta upp eller bearbeta vissa ämnen i maten. Detta kan leda till magbesvär, gaser, diarré, huvudvärk, trötthet och utmattning. Symptomen vid matintolerans är främst mag- och tarmsystemrelaterade och kan uppstå upp till 48 timmar efter intag av maten som inte tolereras.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan allergi och intolerans för att kunna ta rätt åtgärder och hantera sin hälsa på ett effektivt sätt.

Vid allergi involveras immunsystemet och kan vara allvarlig och potentiellt livshotande. Därför är det viktigt att vara medveten om eventuella allergier och undvika de ämnen som orsakar allergiska reaktioner. Vid intolerans är symptomen främst magrelaterade och besvären kan minskas genom att undvika de livsmedel som inte tolereras.

Diagnos och behandling

Allergi upptäcks ofta i barnaåren och kan diagnostiseras genom pricktest på huden eller blodprov för att visa om barnet har allergiantikroppar. Behandlingen innebär att undvika de livsmedel man är allergisk mot och i svåra fall kan läkare skriva ut receptbelagda läkemedel. Vid misstanke om matallergi kan man kontakta sin vårdcentral för en allergiutredning.

Diagnos Behandling
Pricktest på huden eller blodprov för att upptäcka allergiantikroppar Undvikande av allergena livsmedel
Receptbelagda läkemedel vid svåra fall

Vid misstanke om matallergi kan man söka vård för en allergiutredning. Genom tester kan läkare fastställa om det föreligger en allergi och vilka livsmedel som bör undvikas. Behandlingen innebär strikt undvikande av allergena livsmedel. För vissa personer kan det vara nödvändigt med receptbelagda läkemedel för att kontrollera allergisymtom och undvika allvarliga reaktioner.

Känslighet eller intolerans kontra allergi

Termerna ”känslighet,” ”intolerans,” och ”allergi” används ofta synonymt, men de är olika tillstånd med olika fysiologiska processer, symptom och testmetoder. Allergi orsakar en immunreaktion och involverar produktionen av antikroppar, medan känslighet och intolerans inte involverar immunsystemet.

Känslighet och intolerans är tillstånd där kroppen reagerar negativt på vissa ämnen i maten utan att immunsystemet är inblandat. Det kan vara en svårighet att bryta ner eller bearbeta vissa ämnen, vilket kan leda till obehagliga symtom som magbesvär, gaser, och matsmältningsproblem. Det är viktigt att notera att känslighet och intolerans är olika från matallergi, där immunsystemet överreagerar och kan leda till potentiellt allvarliga symtom som andningssvårigheter och anafylaktisk chock.

”Allergi är en immunreaktion där immunförsvaret överreagerar på exponering för vissa ämnen.” – Svenska Allergiförbundet

För att fastställa om man lider av allergi, känslighet eller intolerans kan det vara nödvändigt att genomgå olika tester. Allergi kan diagnostiseras genom pricktest på huden eller blodprov för att detektera närvaron av allergiantikroppar. Känslighet och intolerans kan vara svårare att diagnostisera och kräver ofta eliminering av misstänkta livsmedel och noggrann observation av symtomförbättring.

Genom att förstå skillnaderna mellan känslighet, intolerans och allergi kan man bättre hantera sin hälsa och undvika de ämnen som kan utlösa negativa reaktioner. Läs vidare för att lära dig mer om symptom, diagnos och behandling av känslighet, intolerans och allergi.

Känslighet, intolerans och allergi – Vad är skillnaden?

Table: Känslighet, intolerans och allergi – En jämförelse

Känslighet Intolerans Allergi
Immunsystemet Inget immunsystemssvar Inget immunsystemssvar Immunsystemet reagerar med antikroppar
Reaktion Magrelaterade symtom Magrelaterade symtom Bredd av symtom, inklusive magbesvär, andningssvårigheter, och hudutslag
Testmetoder Eliminering av misstänkta livsmedel och observation av symtomförändringar Eliminering av misstänkta livsmedel och observation av symtomförändringar Pricktest, blodprov för att upptäcka allergiantikroppar

Det är viktigt att komma ihåg att varje individ kan reagera annorlunda på vissa ämnen i maten. Vissa personer kan vara mer känsliga eller intoleranta än andra utan att ha en allergi. Det är alltid bäst att rådfråga en läkare eller annan kvalificerad vårdgivare för att få en korrekt diagnos och behandling.

Symtom vid matintolerans

Matintolerans kan ge upphov till olika symtom som huvudsakligen påverkar mag- och tarmsystemet. Det är viktigt att vara medveten om att matintolerans inte involverar immunsystemet och inte orsakar samma allvarliga reaktion som en allergi. Här är några vanliga symtom vid matintolerans:

 • Magbesvär: Många personer med matintolerans upplever magbesvär såsom gaser, kräkningar eller diarré efter att ha intagit vissa livsmedel.
 • Magsår: Matintolerans kan även leda till magsår, vilket kan ge smärta och obehag i magen.
 • Trötthet: Ett vanligt symtom vid matintolerans är trötthet och känsla av utmattning, även efter att ha vilat tillräckligt.
 • Huvudvärk: Vissa personer kan uppleva huvudvärk och migrän som en reaktion på intoleransen mot vissa livsmedel.
 • Depression: Matintolerans kan även påverka den mentala hälsan och ge upphov till depression och nedstämdhet.
 • Hudbesvär: Symtom såsom utslag, eksem eller klåda kan vara en indikation på matintolerans och dess påverkan på huden.
 • Dålig andedräkt: Vissa personer med matintolerans kan uppleva dålig andedräkt som ett symtom.

Det är viktigt att notera att symtomen kan variera mellan olika individer och att vissa personer kan uppleva flera symtom samtidigt. Om du misstänker att du lider av matintolerans är det bäst att rådgöra med en läkare för att få rätt diagnos och rekommendationer angående kost och behandling.

Bild:

Vad är allergi?

En allergisk reaktion är en olämplig reaktion av immunsystemet mot ett vanligtvis ofarligt föremål. Immunsystemet producerar immunglobulin E (IgE)-antikroppar efter kontakt med allergenet, vilket kan leda till symtom som utslag, svullnad, andningssvårigheter, klåda i halsen, kräkningar, magsmärtor och i sällsynta fall anafylaktisk chock.

Allergier orsakas av en immunreaktion i kroppen där immunsystemet reagerar på ämnen som normalt sett är harmlösa, som pollen, djurhår eller vissa livsmedel. Kroppen bildar specifika antikroppar, IgE-antikroppar, mot dessa allergener. När en person med allergi kommer i kontakt med det ämne de är allergiska mot, reagerar kroppen genom att frisätta ämnen som ger symptom som utslag, svullnad och klåda.

En allergisk reaktion kan vara ofarlig, men vissa personer kan uppleva allvarliga och potentiellt livshotande reaktioner, som anafylaktisk chock.

Det är viktigt att identifiera och undvika allergener för att minimera risken för allergiska reaktioner. Många allergier kan inte botas, men symptomen kan hanteras med mediciner och allergenkontroll. Om du misstänker att du har en allergi rekommenderas det att kontakta en specialist för utredning och behandling.

Allergityp Vanliga allergener
Luftburen allergi Pollen, dammkvalster, pälsdjur
Matallergi Mjölk, ägg, nötter, skaldjur
Kontaktallergi Nickel, latex, vissa kemikalier

Korsallergi

Korsallergi är en reaktion som kan uppstå när två ämnen liknar varandra tillräckligt mycket för att immunsystemet ska förväxla dem och utlösa en allergisk reaktion. Detta beror på att de delar liknande proteinstrukturer.

Ett vanligt exempel är personer med allergi mot björkpollen som kan uppleva allergisymptom av nötter, även om de inte är direkt allergiska mot nötter.

Korsreaktionen mellan pollen och vissa livsmedel kan vara besvärlig för allergiker, eftersom de allergiska reaktionerna kan vara liknande. Det är därför viktigt för personer med korsallergi att vara medvetna om vilka livsmedel som kan utlösa en korsreaktion.

Allergisk mot Korsallergisk med
Björkpollen Nötter, äpple, päron, morot
Gråbo Tomat, melon, banan
Gräs Tomat, jordnötter

Att vara medveten om korsallergier kan hjälpa allergiker att undvika potentiellt farliga situationer och hantera sin allergi mer effektivt.

Undvikande av korsallergier

För personer med korsallergi kan undvikande av de livsmedel som utlöser en reaktion vara den bästa metoden för att hantera sina symtom. Genom att känna till vilka livsmedel som kan ge en korsreaktion kan man undvika att äta dem och därmed minska risken för allergiska reaktioner.

Diagnos och behandling av matintolerans

För att diagnostisera matintolerans kan det ofta vara nödvändigt att eliminera misstänkta livsmedel och observera om symptomen förbättras. Detta kan göras genom att hålla en noggrann matdagbok där man noterar vilka livsmedel man äter och vilka symtom som uppstår efter intaget. Genom att identifiera mönster kan man få en bättre förståelse för vilka livsmedel som kan orsaka intoleransreaktioner.

När man har identifierat vilka livsmedel som kan vara problematiska, är behandlingen för matintolerans att undvika dessa livsmedel. Det kan vara en bra idé att konsultera en dietist för att få råd och stöd i att skapa en balanserad diet som tar hänsyn till intoleransen. Dietisten kan hjälpa till att identifiera alternativa livsmedel och göra nödvändiga anpassningar för att säkerställa att man ändå får i sig alla nödvändiga näringsämnen.

I vissa fall kan det också vara nödvändigt att förbättra tarmhälsan och återställa balansen i tarmbakterier. Detta kan göras genom att äta probiotika, som kan hjälpa till att främja en sund tarmflora.

Hur kan man förbättra tarmhälsan?

För att förbättra tarmhälsan och främja en sund tarmflora kan följande åtgärder vara till hjälp:

 • Äta en balanserad kost med mycket fiber, frukt och grönsaker.
 • Undvika processade livsmedel och livsmedel med högt sockerinnehåll.
 • Inte överkonsumera alkohol.
 • Undvika att använda antibiotika i onödan.
 • Äta probiotika, antingen i form av kosttillskott eller genom att inkludera probiotikarika livsmedel som yoghurt och surkål i kosten.

Genom att ta hand om tarmhälsan kan man hjälpa kroppen att bearbeta maten mer effektivt och minska risken för magbesvär och andra symptom som kan uppstå vid matintolerans.

Sammanfattning

Diagnos av matintolerans kan ofta göras genom att eliminera misstänkta livsmedel och observera förbättringar i symptomen. Behandlingen innebär att undvika de livsmedel som orsakar problemet och ibland åtgärder för att förbättra tarmhälsan. Genom att ta dessa steg kan man hantera matintolerans och leva en bekväm och hälsosam livsstil.

Diagnos Behandling
Eliminera misstänkta livsmedel och notera förbättringar i symptomen Undvik de livsmedel som orsakar problemet
Förbättra tarmhälsan och balansen i tarmbakterier

Kompletterande alternativmedicin (CAMS)

Livsmedelskänslighetstester utförs med hjälp av bioresonansterapi och kategoriseras som komplementär och alternativmedicin. Dessa tester och informationen som tillhandahålls ersätter inte medicinsk rådgivning och diagnos, och det är viktigt att rådgöra med en läkare eller annan kvalificerad vårdgivare för medicinska frågor.

Att utforska kompletterande alternativmedicin (CAMS) kan vara en väg att upptäcka eventuella livsmedelskänsligheter eller intoleranser. En populär CAMS-metod för att identifiera matrelaterade problem är bioresonansterapi. Den använder en maskin som antas kunna detektera och behandla obalanser eller avvikelser i kroppens energifält. Genom att mäta kroppens svar på spektrum av olika ämnen, inklusive livsmedel, hoppas man kunna identifiera potentiella reaktioner och intoleranser.

Kompletterande alternativmedicin (CAMS) används som ett komplement till konventionell medicin och har föreslagits som en metod för att diagnostisera och behandla livsmedelskänsligheter och intoleranser. Dessa tester är dock inte vetenskapligt bevisade och deras effektivitet är omtvistad.

Det är viktigt att notera att CAMS-metoder för diagnosticering av livsmedelskänsligheter och intoleranser inte tillhandahåller vetenskaplig grund för sina påståenden och är inte allmänt erkända inom den medicinska gemenskapen. Livsmedelskänslighetstester baserade på bioresonansterapi används oftast som en del av alternativmedicinsk behandling.

Vad är bioresonansterapi?

Bioresonansterapi är en behandlingsmetod som bygger på teorin att alla levande organismer har ett specifikt energifält. En bioresonansterapimaskin används för att mäta och analysera den bioelektriska aktiviteten i kroppen och jämföra den med en databas av olika ämnen och frekvenser. Genom att identifiera och analysera eventuella obalanser kan terapeuten eller behandlaren föreslå lämpliga åtgärder för att återställa balansen och minska eventuella negativa reaktioner.

Fördelar och nackdelar med CAMS-metoder

CAMS-metoder kan vara lockande för dem som söker alternativa sätt att hantera sina livsmedelskänsligheter och intoleranser. Det finns dock vissa fördelar och nackdelar som bör övervägas innan man överväger att använda dessa metoder.

 • Fördelar: En av fördelarna med CAMS-metoder är att de kan utföras utan att behöva ta medicin eller utsättas för invasiva procedurer. De kan också ge en bredare bild av potentiella känsligheter genom att mäta kroppens svar på olika ämnen.
 • Nackdelar: En av nackdelarna med CAMS-metoder är att de inte har vetenskapligt stöd. Det innebär att resultaten inte är tillförlitliga och kan vara missvisande. Dessutom kan behandlingar baserade på dessa metoder vara kostsamma och kanske inte täcks av försäkringen.

Trots att CAMS-metoder för att diagnosticera och behandla livsmedelskänsligheter och intoleranser inte är vetenskapligt bevisade och inte alltid erkänns av den medicinska gemenskapen, intresserar sig många människor för att utforska dessa alternativ. Om du överväger att använda CAMS-metoder, är det viktigt att rådgöra med en licensierad läkare eller en kvalificerad vårdgivare för att få rätt råd och bekräftelse på dina symtom.

Snabb kontroll

Allergi och intolerans är två olika tillstånd med distinkta fysiologiska processer och symtom. Allergi involverar immunsystemet och kan vara allvarlig och potentiellt livshotande. Däremot involverar intolerans inte immunsystemet och resulterar främst i magrelaterade symtom.

Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan allergi och intolerans för att kunna hantera dem på ett effektivt sätt. Genom att skaffa kunskap om sina egna reaktioner kan man fatta informerade beslut och vidta rätt åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser.

Allergi: Allergi innebär en immunreaktion i kroppen där immunsystemet reagerar på ett ämne (allergen) som normalt sett är ofarligt. Detta leder till bildandet av antikroppar och frisättningen av inflammatoriska ämnen, vilket medför symtom som klåda, hudutslag, andningssvårigheter och svullnad.

Intolerans: Intolerans, å andra sidan, är inte en immunreaktion och involverar inte antikroppar. Det är en svårighet att ta upp eller bearbeta vissa ämnen i maten, vilket orsakar magbesvär och andra mage-relaterade symtom.

Genom att känna till skillnaderna mellan allergi och intolerans kan man tydligare identifiera symtomen och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. Om du misstänker att du har allergi eller intolerans mot vissa livsmedel är det viktigt att kontakta en vårdgivare för en korrekt diagnos och adekvat behandling.

Att förstå skillnaderna mellan allergi och intolerans är avgörande för att kunna ta kontroll över din hälsa och livsstil. Var uppmärksam på dina kroppens signaler och sök medicinsk rådgivning vid behov.

Beställ ditt test

Om du misstänker att du lider av matallergi eller matintolerans, är det viktigt att du kontaktar din vårdcentral för en allergiutredning. En allergiutredning kan genomföras genom pricktest på huden eller blodprov för att undersöka om det finns allergiantikroppar i din kropp. Det är nödvändigt att beställningen av tester diskuteras med en läkare eller annan kvalificerad vårdgivare för att säkerställa en korrekt diagnos och möjlig behandling.

Att beställa test är en viktig del av utredningsprocessen för att fastställa om du lider av en allergi eller intolerans. Det finns olika testmetoder tillgängliga och din läkare kommer att hjälpa dig att välja det lämpligaste testet baserat på dina symtom och medicinsk historia. Genom att genomföra testet kan du få en mer noggrann diagnos och identifiera vilka livsmedel du bör undvika för att förbättra din hälsa och livskvalitet.

Kontakta din vårdcentral idag och beställ ditt test för en allergiutredning. Genom att få en tidig diagnos och adekvat behandling kan du effektivt hantera dina symtom och undvika eventuella komplikationer som kan uppstå vid obehandlad allergi eller intolerans. Din läkare kommer att guida dig genom hela processen och ge dig den support du behöver för att förbättra din hälsa och välbefinnande.

Hitta ett test som passar dig

Det finns olika testmetoder för att diagnostisera allergier och intolerans. Pricktest på huden och blodprov kan användas för att undersöka om det finns allergiantikroppar. Det är viktigt att välja ett test som passar ens individuella behov och att rådgöra med en läkare för att få rätt diagnos och behandling.

Slutsats

Allergier och intolerans/överkänslighet är två olika tillstånd med tydliga skillnader. Allergi involverar immunsystemet och kan vara allvarlig och potentiellt livshotande, medan intolerans inte involverar immunsystemet och främst leder till magrelaterade symtom. För att hantera sin hälsa på ett effektivt sätt är det viktigt att förstå dessa skillnader och ta hänsyn till dem i sin livsstil.

Om du har misstankar om allergier eller intolerans rekommenderas det att du konsulterar din vårdcentral för en allergiutredning. De kan utföra lämpliga tester för att fastställa om det finns allergiantikroppar eller andra indikationer på allergi eller intolerans. En korrekt diagnos är nyckeln till att få rätt behandling och möjliggör effektiv hantering av dina symtom.

Genom att förstå skillnaderna mellan allergier och intolerans kan du bättre förvalta ditt hälsotillstånd och undvika eventuella komplikationer. Var medveten om de olika mekanismerna och symptomen för att kunna vidta lämpliga åtgärder baserade på dina individuella behov och rekommendationer från medicinska experter.

FAQ

Vad är skillnaden mellan allergier och intolerans?

Allergi är en immunreaktion som involverar immunsystemet och kan vara allvarlig och potentiellt livshotande, medan intolerans inte involverar immunsystemet och leder främst till magrelaterade symtom.

Vilka är vanliga allergener?

Vanliga allergener inkluderar nötter, jordnötter, skaldjur, komjölk, gluten, soja och ägg. Många barn är allergiska mot mjölk, ägg och soja, medan allergier mot nötter, jordnötter, skaldjur och fisk ofta är livslånga.

Vilka symptom kan förekomma vid matallergi?

Symptom vid matallergi kan variera och inkluderar klåda och/eller stickningar i munnen, utslag, rodnad på huden, svullnad av läppar och andra kroppsdelar, nästäppa, andningssvårigheter, magont, illamående, kräkningar, diarré, yrsel och potentiellt livshotande anafylaxi eller anafylaktisk chock.

Vad är matintolerans?

Matintolerans är en svårighet att ta upp eller bearbeta vissa ämnen i maten, vilket kan leda till magbesvär, gaser, diarré, huvudvärk, trötthet och utmattning. Vanliga typer av matintolerans inkluderar laktosintolerans och glutenintolerans.

Vad är skillnaden mellan allergi och intolerans?

Skillnaden ligger i det fysiologiska svaret i kroppen. Vid allergi reagerar immunsystemet och producerar antikroppar, medan intolerans inte involverar immunsystemet.

Hur diagnostiseras och behandlas allergi?

Allergi kan diagnostiseras genom pricktest på huden eller blodprov för att visa antikroppar. Behandlingen innebär att undvika allergenet och i svåra fall kan receptbelagda läkemedel användas. Vid misstanke om matallergi kan man kontakta sin vårdcentral.

Vad är skillnaden mellan känslighet/intolerans och allergi?

Skillnaden ligger i det fysiologiska svaret i kroppen. Allergi involverar immunsystemet och kan vara allvarlig och potentiellt livshotande, medan känslighet och intolerans inte involverar immunsystemet.

Vilka symtom kan förekomma vid matintolerans?

Symtom vid matintolerans inkluderar magbesvär, gaser, diarré, magsår, trötthet, huvudvärk, depression, hudbesvär och dålig andedräkt. Symtomen är främst mag- och tarmsystemrelaterade och har ingen koppling till immunsystemet.

Vad är en allergisk reaktion?

En allergisk reaktion är en olämplig reaktion av immunsystemet mot ett vanligtvis ofarligt föremål. Reaktionen kan leda till symtom som utslag, svullnad, andningssvårigheter, klåda i halsen, kräkningar, magsmärtor och i sällsynta fall anafylaktisk chock.

Vad är korsallergi?

Korsallergi kan uppstå när två ämnen liknar varandra tillräckligt mycket för att immunsystemet ska ta fel och sätta igång en immunreaktion. Till exempel kan personer med allergi mot björkpollen uppleva allergisymptom av nötter, även om de inte är allergiska mot nötter.

Hur diagnostiseras och behandlas matintolerans?

Matintolerans kan oftast diagnostiseras genom att eliminera misstänkta livsmedel och observera om symptomen förbättras. Behandlingen innebär att undvika de matvaror som orsakar problemet och ibland kan det vara nödvändigt att förbättra tarmhälsan och återställa balansen i tarmbakterier.

Vad är kompletterande alternativmedicin (CAMS)?

Kompletterande alternativmedicin (CAMS) är testmetoder som utförs med hjälp av bioresonansterapi. Dessa tester och informationen som tillhandahålls ersätter inte medicinsk rådgivning och diagnos, och det är viktigt att rådgöra med en läkare eller annan kvalificerad vårdgivare för medicinska frågor.

Vad är viktigt att veta om allergi och intolerans?

Allergi och intolerans är två olika tillstånd med olika mekanismer och symptom. Allergi involverar immunsystemet och kan vara mer allvarlig och potentiellt livshotande, medan intolerans inte involverar immunsystemet och främst leder till magrelaterade symtom.

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag har matallergi eller matintolerans?

Om du misstänker att du har matallergi eller matintolerans ska du kontakta din vårdcentral för en allergiutredning. Tester kan göras genom pricktest på huden eller blodprov för att undersöka om det finns allergiantikroppar. Beställning av tester bör diskuteras med en läkare eller annan kvalificerad vårdgivare.

Vilka testmetoder finns för att diagnostisera allergier och intolerans?

Pricktest på huden och blodprov kan användas för att undersöka om det finns allergiantikroppar. Det är viktigt att välja ett test som passar dina individuella behov och att rådgöra med en läkare för att få rätt diagnos och behandling.

Vad är viktigt att sammanfatta om allergier och intolerans?

Allergier och intolerans/överkänslighet är två olika tillstånd med olika fysiologiska processer och symptom. Det är viktigt att förstå dessa skillnader för att kunna hantera sin hälsa på ett effektivt sätt.

Käll-länkar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *