Ringorm eller eksem: Så känner du igen dem

Har du varit med om kliande utslag och undrat om det var ringorm eller eksem? Att skilja dem åt kan vara knepigt, men det är väsentligt för rätt behandling. Ringorm och eksem, även om de delar obehag, har olika orsaker och symtom.

Ringorm är en svampinfektion som ofta överförs från djur till människor. Exempel inkluderar katter, hundar och marsvin. Det kan även spridas bland människor, särskilt i kontaktsporter som brottning. Symptomen inkluderar runda, kliande utslag på ansikte, bröst och extremiteter. Dessa utslag kan variera i storlek.

Eksem är en inflammatorisk hudsjukdom, orsakad av allergier, ärftlighet eller immunreaktioner. Det kännetecknas av röda, torra och kliande utslag. Eksem kan vara kroniskt och skifta över tid.

Att lära känna igen ringorm och eksem handlar om att förstå deras unika symptom och orsaker. Det är också viktigt att veta hur man bäst behandlar dem för att mildra symtom och hantera problemet. Låt oss fördjupa vår förståelse kring ringorm och eksem, inklusive deras orsaker, symtom och bästa behandlingsmetoder.

Viktiga poänger

 • Ringorm är en svampinfektion och eksem är en inflammatorisk hudsjukdom.
 • Ringorm orsakas av trådsvampar och överförs vanligtvis från djur till människor.
 • Symptomen på ringorm inkluderar cirkelformade kliande hudutslag.
 • Orsakerna till ringorm är svampinfektioner och nedsatt immunförsvar eller känslig hud kan öka risken.
 • Behandling av ringorm involverar vanligtvis användning av svampdödande salva.
 • Eksem kan ha olika orsaker och manifesterar sig som röda, torra och kliande utslag.
 • Förebyggande åtgärder inkluderar att undvika direktkontakt med smittade och behandla smittade husdjur.
 • Om utslagen täcker stora delar av huden eller om receptfri behandling inte ger lindring inom två veckor bör du söka vård.

Vad är ringorm?

Ringorm kallas även tinea corporis och är en svampinfektion som ofta smittar från djur. Denna infektion triggas av trådsvampar. De kan tränga in i huden, särskilt när immunsystemet är försvagat eller huden är känslig. Trots att Trichophyton rubrum är vanligast förekommande, finns det flera typer av svampar som kan orsaka denna infektion.

Symptom på ringorm innefattar upphöjda, röda och cirkelformade hudutslag. Dessa utslag kan vara torra och fjällande. Deras storlek skiftar, från några millimeter till flera centimeter i diameter. Ibland smälter utslagen samman och täcker större delar av huden. Om utslagen uppträder i hårbotten kan de leda till kala fläckar eller fjällande hud.

Ringorm överförs genom direktkontakt med smittade djur. Dock är smittspridning mellan människor inte vanligt men kan ske inom vissa kontexter, som kontaktidrott eller delning av personliga föremål. Inkubationstiden för sjukdomen varierar från några dagar till ett par veckor efter exponering.

Till en början behandlas ringorm oftast med svampdödande salva. Vid mer allvarliga eller utbredda fall kan receptbelagd medicin behövas. Ofta krävs även odlingsprov för en korrekt diagnos. Behandlingen för ringorm i hårbotten sköts ofta kliniskt.

Det är viktigt att uppsöka vård om man misstänker att man har ringorm. Särskilt om utslagen täcker stora delar av huden eller om förbättring uteblir efter två veckor. Att även behandla smittade husdjur kan minska risken för smittspridning.

Vad är eksem?

Eksem är en inflammatorisk hudsjukdom som ofta utlöses av immunsystemets överreaktion eller gener. Det visar sig som röda, torra och kliande utslag. Atopiskt, kontakteksem, och seborroiskt eksem är tre huvudtyper. De skiljer sig åt i orsak och behandlingsmetod. Dessa eksemformer kan vara kroniska och periodvis uppstå under individers liv.

Atopiskt eksem är vanligt, särskilt hos barn och de med ärftliga anlag. Det leder till utslag på ansikte, armar, och ben. Perioder av aggressivitet växlar med lugnare tider. Kontakteksem kommer av hudens kontakt med allergener, vilket lokalt orsakar klåda och inflammerade utslag. Seborroiskt eksem förekommer med fjälligt utslag på ansikte, hårbotten, och fuktiga delar. Det är viktigt att känna till symptomen av olika eksemformer för en korrekt diagnos och behandling.

Affekterade områden vid olika typer av eksem:

Eksem typ Vanligtvis drabbade områden
Atopiskt eksem Ansikte, armar, ben
Kontakteksem Område som haft kontakt med allergen eller irriterande ämnen
Seborroiskt eksem Hårbotten, ansikte, fuktiga områden

Eksembehandling siktar på att minska symtom och avvärja utbrott. Fuktighetskrämer används för att mjukgöra huden. Kortikosteroidkrämer kan minska inflammation och lindra klåda. Vid allvarliga fall kan immundämpare eller ljusbehandling krävas. Att undvika triggerfaktorer och välja hudvänliga produkter hjälper till att hantera eksem.

Skillnad mellan ringorm och eksem

För att skilja mellan ringorm och eksem behöver du veta deras unika symtom. Ringorm, eller tinea corporis, orsakas av trådsvampar och skapar cirkelformade utslag på huden. Dessa utslag är ofta röda, fjällande och kliar.

Eksem å andra sidan, kan utlösas av olika faktorer och orsakar röda, torra och kliande utslag.

Ringorm är en svampinfektion som ofta kommer från djur. Det kan också smitta mellan människor, speciellt i idrotter där det är fysisk kontakt. Ändå är den sällan smittsam under andra omständigheter. Symtomen på ringorm varierar beroende på var på kroppen infektionen finns.

Ringorm i hårbotten, eller tinea capitis, kan till exempel ge kliande skalp, håravfall och fjällande utslag.

Eksem kan orsakas av immunreaktioner eller genetik. Sensitivitet mot allergener eller irriterande ämnen kan också vara en bidragande faktor. Eksem visar sig som röda, torra och kliande utslag, ofta spridda över kroppen.

Det är värt att notera att andra hudtillstånd som psoriasis kan ge liknande utslag. För en korrekt diagnos, rådfråga en läkare.

Referenser

 1. Kry: Fakta om Ringorm

Symptom på ringorm

Ringorm ger cirkelformade utslag på huden. Dessa utslag kliar ofta och kan se ut som röda ringar med en upphöjd, fjällig kant. Utslagen varierar i storlek och kan till slut fusionera. I allvarliga fall bildas var i utslagen. Om ringorm angriper hårbotten, upplevs klåda och huden flagnar i håret.

Att känna igen dessa symtom är viktigt för att ställa rätt diagnos. Detaljerad observation är nyckeln till korrekt identifiering.

I vissa fall av ringorm krävs medicinska ingrepp. Exempel på sådana åtgärder är:

 1. Visuell inspektion av utslag och hudens tillstånd.
 2. Mikroskopisk analys av hudskrap.
 3. Kultivering av hudavskrap för artbestämning av svamp.

”Ringormsymptom inkluderar cirkelformade utslag, oftast kliande och fjälliga, vilket kan vara mycket obehagligt. Genom att känna igen dessa symtom kan en korrekt diagnos ställas och lämplig behandling sättas in.”

Självmedicinera inte vid ringorm. Användning av svampdödande medel kan vid behov ordinerar, ofta i form av krämer. Följ alltid instruktioner från din läkare och applicera medicin regelbundet. I vissa fall krävs starkare mediciner, bara tillgängliga på recept.

Symptom på ringorm Behandlingsalternativ
Cirkelformade hudutslag Svampdödande krämer eller salvor
Klåda och fjällig yta Receptbelagda läkemedel vid behov
Varbildningar Systemisk behandling

Symptom på eksem

Symptomen av eksem varierar beroende på typ. I allmänhet kan eksem resultera i röda, torra och kliande utslag. Dessa utslag kan vara knottriga och förekomma på olika kroppsdelar, ofta i böjveck. Klådan är vanlig och kan vara intensiv, leda till att man river huden och ökar risken för infektion. Det är viktigt att kunna skilja eksemsymptom från andra hudtillstånd.

Att notera röda utslag på huden är avgörande för att känna igen eksem. Dessa utslag kan vara torra och fjälliga, med en intensiv klåda. Ibland sprids utslagen över stora kroppsytor och förekommer oftast i böjveck. Där är huden tunnare och mer mottaglig för eksem och inflammation.

”Klådan är det mest kännetecknande symptomet på eksem. Kliandet kan vara svårt att stå emot men kan skada huden och orsaka infektioner.”

För personer med kraftig klåda är det svårt att låta bli att riva på huden. Detta kan orsaka sår och öka risken för infektion. Eftersom eksem varierar i gravitet och symtom, är det viktigt att söka vård om klådan är ihållande eller om utslagen inte försvinner. En läkare kan diagnostisera korrekt och rekommendera passande behandling.

Hur påverkar eksem livet?

Eksem kan vara mycket besvärligt och starkt påverka livskvaliteten. Klådan är svår att ignorera och kan störa sömn och koncentration. Utöver fysisk påfrestning kan eksem orsaka psykologiska problem. Många kämpar med frustration, självmedvetenhet och förlorat självförtroende till följd av utseendet och symtomen av eksem.

Orsaker till ringorm

Ringorm är en svampinfektion som sprids av trådsvamp eller dermatofyter. Smittan överförs ofta från djur till människa vid direktkontakt. Djur som katter, hundar och kaniner kan vara smittbärare utan sjukdomstecken.

Infektion sprids vid kontakt med smittade djurs hud. Det är viktigt att undvika smittföremål, såsom kläder, handdukar och sängkläder, som varit i kontakt med infekterade. Detta gäller både bland människor och djur.

Personer med försvagat immunförsvar, känslig hud eller eksem löper högre risk. Sådana faktorer ökar hudens mottaglighet för infektion. Varm och fuktig hud bidrar också till ökad risk, då svett sköljer bort de naturliga försvarande oljorna.

Att hålla huden ren och torr minskar risken för att drabbas av ringorm.

Hur smittar ringorm från djur till människa?

Ringorm överförs från djur till människa vid direktkontakt eller genom smittade ytor. Djur med svampen kan smitta människor innan de själva visar symptom. Därför är det nödvändigt att vara försiktig vid hantering av tveksamt smittade djur.

För att förhindra smitta, är det essentiellt att ta hygieniska åtgärder. Tvätta händerna väl efter kontakt med djur. Undvik delning av personliga föremål med potentiellt smittade. Misstänker du ringorm hos ditt husdjur, sök veterinär hjälp för diagnos och behandling.

Symptom på ringorm Symptom på eksem
Röda, ringformade utslag Röda, torra utslag
Fjällande yta på utslagen Klåda
Klåda Knottriga utslag
Utslagen kan bli större och flyta samman över tid Utslagen kan sprida sig till olika delar av kroppen
Varbildning i svåra fall Intensiv klåda som kan leda till rivning av huden
Utslag i hårbotten med kliande och fjällande hud

Orsaker till eksem

Eksem är en vanlig hudåkomma med många möjliga orsaker. Även om dess rötter inte är fullständigt förstådda, finns det flera kända faktorer. Dessa bidrar till dess förekomst.

Immunsystemet

Ett överaktivt immunsystem kan öka risken för eksem. Kroppen reagerar starkt, vilket kan leda till ont i huden. Detta syns som utslag, den mest kända symptomen på eksem. Denna reaktion kan varaftlig och öka risken för eksem i vissa familjer.

Ärftliga faktorer

Eksem kan föras vidare inom familjer. Många som drabbas har föräldrar eller släktingar med samma problem. Visst gener ökar chansen att få eksem, men hur de påverkar sjukdomsförloppet är ej fullt ut känt.

Kontaktallergier

Kontakt med vissa ämnen kan även leda till eksem. Tillståndet, kallad allergisk kontakt-dermatit, uppstår av visst kontaktmed allergener. Exempel inkluderar vissa metaller, kemikalier och livsmedel. Att undvika dessa ämnen kan i vissa fall minska risken för eksem.

Det är avgörande att komma ihåg att eksem varierar stort mellan personer. Följ dina läkares behandlingsråd noga och undvik kända utlösande faktorer. Genom att förstå och hantera dessa orsaker kan man ofta bättre kontrollera sjukdomen.

Diagnos och behandling av ringorm

Diagnos för ringorm inkluderar en noggrann inspektion av de typiska utslagen. En hudskrapning tas ofta för vidare analys. Denna analys genom mikroskop eller odling hjälper till att bekräfta.

Vid behandling brukar svampdödande salva vara första steget. I svårare eller utbredda fall kan dock starkare läkemedel krävas. Det är kritiskt att behandla smittade djur och ta förebyggande åtgärder. Sådana steg är viktiga för att hindra smittspridning.

Diagnos Behandling
Undersökning av utslag och hudskrapning Användning av svampdödande salva
Receptbelagda läkemedel vid allvarlig infektion
Behandling av infekterade djur för att undvika spridning

Diagnos och behandling av eksem

Eksem är en vanlig hudsjukdom som kan ge upphov till olika symtom. Dessa symtom kan betydligt påverka livskvaliteten hos de drabbade. Att förstå sjukdomens olika aspekter är avgörande för korrekt diagnostik och behandling.

Diagnos av eksem

Diagnosen ställs genom en klinisk bedömning av hudförändringar. Det inkluderar även en utvärdering av patientens medicinska historia och symtom. Läkaren gör en fysisk undersökning av huden. De frågar också om patientens allergier och tidigare hudsjukdomar.

Läkaren kan även utföra fler tester, till exempel:

 • Hudprovtagning för att utesluta andra hudsjukdomar eller infektioner
 • Allergitest för att hitta allergener som kan orsaka eller förvärra eksemet

Behandling av eksem

Behandlingen syftar till att lindra symtomen, förhindra återfall och förbättra hudens tillstånd. Vägvalen varierar beroende på svårighetsgrad och orsaker till eksemet.

Flera behandlingsmetoder hjälper till att hantera eksem, inklusive:

 • Fuktighetskrämer: Dessa återfuktar huden och minskar klåda.
 • Kortikosteroidkrämer: Används för att minska inflammation och lindra vid svårare fall.
 • Antihistaminer: För intensiv klåda, kan dessa minska klåda och förbättra sömnen.
 • Immunmodulerande krämer: För måttligt till svårt atopiskt eksem, hjälper de att minska inflammation och klåda.
 • Bandage och våtbandage: Används vid svårbehandlade eksem för att skydda och hjälpa läkningen.

Att följa läkarens råd och rekommendationer är viktigt för ett gott resultat. Livsstilsförändringar, såsom att undvika försämringsfaktorer, kan vara kompletterande. Det inkluderar allergener, starka kemikalier, samt överdriven värme och svettning.

Förebyggande åtgärder för ringorm

Beskyddande sig mot ringorm innebär att undvika sätt att sprida smittan. Följande åtgärder hjälper till att minska risken att insjukna eller sprida ringorm:

Undvik direktkontakt med smittade personer eller djur

Ringorm sprids från person till person eller från djur till människa genom fysisk kontakt. Det är viktigt att inte röra vid smittade personer eller djur, främst de med ringormsymptom. Var extra vaksam om din immunförsvar eller din hud är ömtålig, då du kan vara mer mottaglig.

Behandla smittade djur

Om du är i kontakt med djur, särskilt inom jordbruk, bör du känna till ringormens risk. Djur som katter, marsvin och kaniner kan vara smittbärare utan synliga tecken. Behandla med misstank infekterade djur snabbt för att hindra sjukdomens vidare spridning.

Håll händerna rena

Regelbunden och grundlig handtvätt är en utmärkt metod för att förhindra ringorm, samt andra infektioner. Tvätta händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder som efter kontakter med djur och före måltider, samt efter att ha rört allmänna platser eller toaletter.

Undvik delning av personliga föremål

Ringorm överförs genom fysisk kontakt eller användning av smittade objekt. Det är bra att inte dela föremål såsom handdukar, kläder, sängkläder, hårborstar och kammar. Om någon i din omgivning har ringorm, undvik deras personliga tillhörigheter och se till att noggrant rengöra dina egna.

Håll huden ren och torr

Att hålla huden torr hjälper till att förhindra ringorm. Svettiga platser är mer mottagliga för svampinfektioner. Klä dig i bomull eller andra andningsbara tyger och byt om du blir svettig. Håll efter för att torka dig noga efter bad eller dusch.

Är din kropp kliar och utslagit som att vara insektbitet? Läs vidare på 1177 för mer information om ringorm och andra hudsjukdomar.

Förebyggande åtgärder för eksem

För att undvika eksem är det avgörande att förhindra kontakt med allergener och irriterande ämnen. Genom att följa vissa steg kan du kraftigt minska risken för utbrott.

Undvik allergener

Identifiera vilka ämnen som du reagerar på och undvik dessa. Det gäller mat, växter och kemikalier. Om du inte vet vad som orsakar ditt eksem kan en allergitest hjälpa.

Undvik irriterande ämnen

Vissa ämnen och kemikalier kan störa huden och starta eksem. Använd inte starka tvålar eller produkter med doft. Välj milda alternativ för känslig hud.

Använda fuktighetskrämer

Fuktighetskrämer hjälper till att återfukta huden och bygga upp hudbarriären. De minskar risken för eksem. Använd krämer från att du duschat för att låsa in fukt. Välj produkter som är doftfria och skonsamma mot huden.

Förebyggande åtgärder för eksem
Undvik allergener
Undvik irriterande ämnen
Använda fuktighetskrämer

Genom att undvika allergener och irriterande ämnen minskar du risken för eksem. Använd fuktighetskrämer regelbundet för skydd och återfuktning. Det är nyckeln för att hantera och minimera besvären av eksem.

När söka vård för ringorm

Uppvisar du utslag som täcker större hudarealer eller svarar inte på behandlingen? Då är det viktigt att söka vård. Att inte reagera på behandling kan signalera andra faktorer och eventuell diagnosfel. Det rekommenderas starkt att boka tid hos en läkare. På så sätt kan du få en säker diagnos. Dessutom skräddarsys en effektiv behandlingsplan för ringorm.

Läkaren kommer att utvärdera dina symtom och föreslå lämplig behandling. För att hantera ringorm kan detta innefatta svampdödande salva, mediciner eller annan terapi. Väsentligt är att följa läkarens anvisningar noga för att bota infektionen och förhindra dess spridning.

Visar du symtom, som omfattande utslag eller ingen respons på behandling? Boka en vårdtid så snabbt som möjligt. Tidig identifiering och korrekt behandling är bra. Det förebygger spridning och minimerar risken för komplikationer.

Hitta en vårdgivare nära dig med hjälp av online-tjänster som Kry. Där kan du snabbt boka en digital vårdkonsultation. Det erbjuder möjligheten att få rådgivning från en läkare, utan fysiskt besök.

Det är betydelsefullt att söka vård vid misstänkt ringorm. Var observant på symtom som omfattande utslag och dålig behandlingsrespons. Boka en tid hos en läkare för att effektivt hantera ringorm och undvika eventuella komplikationer.

När söka vård för eksem

Eksem på huden är vanligt förekommande och manifesterar sig i form av irriterande kliande hudutslag. Svår klåda är en följd av detta tillstånd. Dessutom kan det leda till att daglig livskvalitet försämras. En annan påföljd kan vara infektioner i huden vid extremt rivning och klådning.

Var uppmärksam och ta kontakt med vården omedelbart om du märker av följande symptom:

 • Kraftig klåda som stör din sömn och vardag
 • Hudutslagen består eller blir endast värre
 • Spår av hudsinfektioner på grund av häftig kliande

En kompetent läkare kan ställa en diagnos och föreslå en behandlingsplan för ditt tillstånd. Det kan innefatta olika åtgärder beroende på eksemets grad och dina personliga förutsättningar.

Hos Kry finns möjlighet att genomföra digitala konsultationer för eksem och få skräddarsydda råd samt hjälp. Läkaren kan granska ditt tillstånd noggrant och rekommendera skräddarsydda behandlingar. Ibland kan det behövas ytterligare analyser eller specialistrådgivning.

För att boka vård för eksem åt barn via Kry, måste en förälder eller vårdnadshavare närvara under besöket.

Kry kan hjälpa till med ringorm och eksem

På Kry kan du få hjälp vid misstänkt ringorm eller eksem. Boka ett digitalt möte för en medicinsk bedömning och behandlingsrekommendation. En läkare kan rekommendera rätt behandling efter att ha granskat dina symtom och medicinska journal.

Med Kry får du lätt tillgång till läkare online för ringorm och eksem. Du slipper besöka en vårdcentral fysiskt, vilket sparar tid och energi.

Efter en medicinsk bedömning får du en korrekt diagnos och behandlingsplan. Läkaren ger också råd för att hantera tillståndet och förebygga ytterligare utbrott. Våra läkare är erfarna och legitimerade, så du kan vara trygg med den vård du får.

För de som har svårt att ta sig till en vårdcentral eller föredrar vård online, är Kry idealiskt. Det erbjuds enkel tillgänglighet till vård och behandling utan väntetid eller stress.

Om du misstänker ringorm eller eksem, boka snabbt ett digitalt möte på Kry. Våra läkare ger dig en korrekt diagnos och behandling för att lindra dina symtom.

Slutsats

Både ringorm och eksem kan ge utslag på huden. Men skiljerna mellan dem är betydande. Ringorm är en svampinfektion som visar sig som cirkelformade, kliande utslag. Eksem har en bredare orsaksspektrum och får huden att bli torr, röd och kliande.

För att hantera dessa tillstånd effektivt behöver man en exakt diagnos från en professionell. Det är viktigt att följa den föreslagna behandlingen. Detta minskar symtomen och risker för komplikationer. Även förebyggande åtgärder är nödvändiga för att förhindra återfall av både ringorm och eksem.

Om du misstänker att du har något av dessa tillstånd, sök vård för att få rätt diagnos och behandling. En specialist kan ge dig personlig vägledning. De erbjuder verktyg för att effektivt hantera och förhoppningsvis undvika dessa tillstånd i framtiden.

FAQ

Vilka är symtomen på ringorm?

Ringorms symptom inkluderar kliande cirkelformade hudutslag. Dessa utslag är ofta röda, upphöjda och fjällande. De kan ändra storlek och flyta samman, och i svåra fall orsaka varbildningar.Området där ringormen finns kan själva klia och flagna. Det är viktigt att känna igen dessa tecken för en snabb och korrekt diagnos.

Vilka är symtomen på eksem?

Eksem varierar i typ och symptom. Det kännetecknas ofta av röda, torra och kliande utslag. Dessa utslag kan vara knottriga och sprida sig, främst i böjveck som armveck och nacke.Klådan är ofta intensiv och kan leda till rivna sår. Det är viktigt att notera symptom för att skillja eksem från andra hudåkommor.

Vad orsakar ringorm?

Ringorm orsakas av trådsvamp och sprids oftast via direktkontakt från djur. Människor med nedsatt immunförsvar och känslig hud löper större risk. Djur, även utan tecken, kan bära svampen. Kombinationen av svett och borttvättade skyddande oljor från huden kan göra oss sårbara.

Vad orsakar eksem?

Eksem kan orsakas av överaktivt immunsystem, gener, eller miljöpåverkan som allergener och irriterande ämnen. Allergisk kontaktdermatit uppstår av allergener, och irritativ vid irriterande kemikalier. Atopiskt eksem, ärftligt och vanligast, räknas som atopisk sjukdom.

Hur diagnostiseras och behandlas ringorm?

För att diagnostisera ringorm, undersöker läkaren utslagen och tar ibland hudprover för mikroskopi eller odling. Vanlig behandling är svampdödande salva. Ibland krävs receptbelagda mediciner.Att behandla infekterade djur och förebygga smitta är också viktigt.

Hur diagnostiseras och behandlas eksem?

Eksem diagnostiseras genom hudundersökningar och genom patienthistorik och symtom. Behandling omfattar ofta fuktighetskrämer för återfuktning och klådlindring. Kortikosteroidkrämer kan användas för inflammation.Andra mediciner eller behandlingar kan vara nödvändiga efter svårighetsbedömning.

Vilka förebyggande åtgärder kan vidtas för att undvika ringorm?

För att undvika ringorm, skulle du helst inte ha direktkontakt med smittade. Djurägare bör se till att smittade djur behandlas. Regelbunden handtvätt och att inte dela handdukar är bra. Håll huden ren och torr för att minska risken.

Vilka förebyggande åtgärder kan vidtas för att undvika eksem?

För att undvika eksem, undvik allergener och irriterande ämnen. Användbara är att undvika kända utlösare och hålla huden mjuk med fuktighetskrämer. Patchtester kan hjälpa till att identifiera allergener vid kontaktallergier.

När bör jag söka vård för ringorm?

Det är klokt att söka vård om du har många utslag eller ej svarar på behandling inom två veckor. En läkares bedömning ger korrekt diagnos och behandlingsråd.

När bör jag söka vård för eksem?

Om klådan är stark eller utslagen förblir, sök vård. Även vid hudinfektioner grundade i rivning ska vård sökas. En läkares råd är viktigt för en effektiv behandling och symtomlindring.

Kan Kry hjälpa till med ringorm och eksem?

Krys vårdtjänster erbjuder hjälp för misstänkt ringorm eller eksem. Genom digitala möten får patienter medicinsk bedömning och behandlingsråd efter läkarens analys.

Vad är skillnaden mellan ringorm och eksem?

Ringorm och eksem orsakar utslag men är skilda i orsak, symptom och behandling. Ringorm, en svampinfektion, ger cirkelformiga, kliande utslag. Eksem, med många orsaker, leder till röda, torra och kliande utslag. Viktigt är en korrekt diagnos och följande behandling för att minimera återfall.

Käll-länkar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *