Ulcerös Kolit Eksem – Symptom och Behandling

Hej kära läsare,

Att leva med ulcerös kolit har förändrat mitt perspektiv på livet. För några år sedan, dök sjukdomen upp och tvingade mig att omvärdera allt jag kände till. Symtomen, som blodig diarré och smärta, var tunga att bära. Jag var omgiven av trötthet och begränsningar.

I Sverige lever runt 30,000 människor med ulcerös kolit. Varje år får cirka 1000 av oss denna diagnos. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte kämpar ensamma. Både män och kvinnor drabbas lika, främst unga mellan 15 och 35 år.

De fysiska symtomen av ulcerös kolit kan svårt påverka både den mentala och emotionella välmåendet. Vanliga tecken inkluderar blodiga diarréer och smärta i magen. Som om det inte vore nog, kan det även orsaka ledbesvär och en konstant trötthet.

Trots att sjukdomen är obotlig, finns det sätt att mildra dess effekter. Genom rätt behandling kan symptomen förbättras och inflammationen lindras. Ungefär alla som drabbas behöver någon form av behandling. Denna behandling handlar oftast om läkemedel.

Om du upplever kraftiga smärtor och blodig diarré, ska du söka vård. Genom undersökningar kan läkare ställa diagnos och planera din vård. Medicheck erbjuder även möjligheten att träffa experter via videosamtal. Där kan du få råd och behandling för ulcerös kolit.

Viktiga poänger att ta med sig:

 • Ulcerös kolit påverkar cirka 30,000 svenskar och sjukdomen insjuknar cirka 1000 personer varje år.
 • Sjukdomen påverkar både män och kvinnor, oftast i åldern 15-35 år.
 • Symtom inkluderar blodiga diarréer, slem eller blod i avföringen, tryck på ändtarmen, magont, trötthet och ledbesvär.
 • Majoriteten av patienterna behöver behandling för att lindra symtomen och minska inflammationen.
 • Specialistläkare och dietister kan erbjuda rådgivning och behandling via videosamtal på Medicheck.

Symtom på Ulcerös Kolit

Ulcerös kolit definieras av sin kroniska inflammerande effekt på tarmarna, vilket manifesteras genom ett antal symtom. Individer kan uppleva olika tecken, men några vanliga inkluderar:

 1. Frekvent diarré: Människor med ulcerös kolit kämpar ofta med en överväldigande känsla att behöva besöka toaletten. Diarrén kan variera från mild till intensiv.
 2. Blod i avföringen: Ett signifikant tecken på sjukdomen är närvaron av blod i tarmrörelserna. Detta härrör från den ihärdiga inflammationen i tarmarna.
 3. Slem i avföringen: Avföringen kan te sig som slemhinna eller innehålla slemklumpar för de som lider av detta tillstånd. Denna företeelse förklaras av den grundliga tarmväggsskadan.
 4. Obehagskänsla eller tryck i ändtarmen: Individer rapporterar ofta om en distinkt känsla av tryck eller obekvämlighet i området runt ändtarmen, vilket förvärrar deras behov av att tömma tarmen.
 5. Magont: Magvärk eller obehag är en daglig kamp för de med ulcerös kolit. Olika personer upplever olika grader av smärta, från uthärdlig värk till sporadiska besvär.
 6. Trötthet: Förutom de direkta tarmrelaterade symptomen, kan sjukdomen också orsaka en allmän känsla av utmattning och ledsmärtor. Inflammationen och omvälvande metaboliska processer är ofta bovarna.

Viktigt att notera är att symtomen inte är konstanta och planeten förändras över tiden. Skov av sjukdomen kan leda till intensifierade symtom, medan andra perioder kan vara asymptotiska.

Bildtext: Symtom på ulcerös kolit inkluderar frekvent diarré med blod och slem, känsla av tryck i ändtarmen, ont i magen, trötthet och ledsmärtor.

Orsaker till Ulcerös Kolit

Ulcerös kolit har inte en enkel orsak. Människors gener, immunsystem och miljö påverkar risken. Vissa kan vara känsligare och mer benägna att drabbas.

Risken för ulcerös kolit relaterar till arv och omgivningsfaktorer. I Sverige påverkas ungefär 30,000 personer, med 1000 nya fall årligen. Sjukdomen drabbar lika många kvinnor som män, främst i ålder 15-35.

Symptomen inkluderar blodförlust och trötthet. Sjukdomen går i skov, vilket innebär perioder av förvärrade symtom.

Olika faktorer kan trigga inflammation hos genetiskt predisponerade personer. Nedsatt immunförsvar, vissa läkemedel och infektioner nämns som exempel.

Forskning om ulcerös kolits orsaker och behandling fortgår. Målet är att förstå och möjliggöra förebyggande samt effektiv behandling.

Uppföljning och behandling vid Medicheck

Genom att besöka Medicheck får man tillgång till specialister för råd och vård. Bokar man tid hos Medicheck, uppnår man snabb och effektiv symtomlindring.

Söka Vård för Ulcerös Kolit Eksem

Upplever du symptom på ulcerös kolit eksem, är det viktigt att snabbt söka vård. Du kan uppleva blodiga diarréer, feber och smärta i magen. Detta kan tyda på en inflammation i tarmen. Sök professionell vård för att mildra symtomen och undvika komplikationer.

Kontakta din vårdcentral eller boka en tid hos en läkare för att söka vård. De kommer att göra en grundlig undersökning och ta prover för att fastställa diagnosen. Med en korrekt diagnos kan du få den bästa möjliga vården och behandlingen.

I vissa fall kan en remiss till en gastroenterolog krävas för specialiserad vård. Specialisten ska utföra ytterligare undersökningar och hjälpa till med en individuell behandlingsplan. De kommer att följa din sjukdom och anpassa behandlingen för att säkerställa goda resultat.

Behandlingen av ulcerös kolit eksem involverar vanligtvis läkemedel för att minska inflammationen och lindra symtomen. Dessa läkemedel kan vara antiinflammatoriska eller immunmodulerande. Följ din läkares råd och ta medicinerna regelbundet för att optimera behandlingen.

Beroende på sjukdomens omfattning kan andra behandlingsalternativ övervägas. Till exempel ändringar i kosten kan vara nödvändiga för symtomlindring. En dietist kan skapa en anpassad kostplan för att möta dina behov och minska inflammationen.

Att söka vård och få rätt diagnos och behandling är nyckeln för att hantera ulcerös kolit eksem. Vikten av regelbundna uppföljningar och samarbete med din vårdgivare understryks. Det hjälper dig leva så bekymmersfritt som möjligt med sjukdomen.

Behandling av Ulcerös Kolit Eksem

Ulcerös kolit eksem behandlas för att lindra tarmens inflammation och dess symtom. Många behandlingsvägar finns tillgängliga, som läkemedel, specialiserad vård och viktig kost. Ibland kan också kirurgi vara nödvändig.

Läkemedel

Antiinflammatoriska läkemedel som 5-ASA-preparat och glukokortikoider används för att hantera eksemet. Dessa bidrar till att minska inflammationen och symtomen. I allvarligare fall kan starkare mediciner, som immunosuppressiva och TNF-hämmare behöva tas.

Specialistvård

Erfarna läkare i gastroenterologi eller dermatologi ska uppsökas för personer med ulcerös kolit eksem. De genomför nödvändiga tester, ställer diagnos och följer upp sjukdomen. Regeln är att skapa en bra uppföljningsplan.

Diet

En balanserad kost kan stödja hälsan hos dem med ulcerös kolit. Att arbeta med en dietist kan hjälpa till att hitta rätt mat. Det handlar om att undvika vissa triggers.

Operation

Kirurgi overvägs om inte mediciner hjälper eller vid allvarliga fall av t.ex. tarmfistlar. En kolektomi, där tjocktarmen tas bort, är en vanlig operation. Matchning med en specialist behövs för att bedömma detta.

Med en väl sammanställd blandning av medicin, specialister, anpassad kost och eventuell operation kan eksempatienter uppnå en förbättring. Samarbete med sjukvårdspersonal är nyckeln för att nå en optimal behandlingsplan.

Uppföljning och Recidivprofylax

Efter en diagnos av ulcerös kolit eksem är regelbunden uppföljning nödvändig. Detta för att kontrollera sjukdomens aktivitet och behandlingseffekter. Patronaget ligger hos en gastroenterolog, som leder uppföljningen och föreslår nödvändiga test.

Läkaren utvärderar symtom på aktiv sjukdom vid varje besök. Till exempel blodig diarré eller smärta i magen. Laboratorietester och bildundersökningar kan göras för att bedöma inflammation i tarmen.

Behandlingsplanen omfattar mediciner för att förebygga återfall. Valet av medicinering beror på sjukdomens svårighetsgrad och individuella behov. Läkaren överväger och anpassar behandlingsplanen under hela uppföljningen.

Utöver medicin är kosten en viktig faktor i att hantera ulcerös kolit eksem. En hälsosam diet och undvikande av triggermat minskar risken för återfall. En dietist kan bidra med en individualiserad kostplan.

Exempel på läkemedel för recidivprofylax

Läkemedel Beskrivning
5-ASA-preparat Antiinflammatoriska läkemedel för att kontrollera inflammationen i tarmen.
Immunosuppressiva läkemedel Läkemedel som hämmar immunsystemet för att förhindra överreaktionen och minska inflammationen.
Biologiska läkemedel (TNF-hämmare) Läkemedel som blockerar specifika proteiner i kroppen för att minska inflammationen i tarmen.

Ett noggrant följa av läkarens råd är kritiskt. Detta är vägen till optimal hantering av tillståndet. Reguljär kontakt med en specialistläkare är avgörande för att upprätthålla en hög livskvalitet.

Läkemedel och Terapier för Ulcerös Kolit Eksem

Ulcerös kolit eksem kräver behandling med olika läkemedel och terapier, anpassade efter sjukdomsgrad. De inkluderar 5-ASA-preparat och glukokortikoider, de mest vanliga läkemedlen.

Läkemedel och Terapier Beskrivning
5-ASA-preparat Deras funktion är att minska inflammationen i tarmarna. Därigenom lindrar de symtomen och hjälper till att kontrollera sjukdomen.
Glukokortikoider De används för att snabbt minska symtom vid skov. Dessa medel visar sig mycket effektiva i att reducera tarmarnas inflammation och svullnad.
Immunosuppressiva läkemedel De kan användas för att hålla inflammationen i schack. Detta minskar risken för tillbakafall hos patienter med ulcerös kolit eksem, då de hämmar den immunologiska responsen.
TNF-hämmare Bearbetar en specifik signalväg i immunsystemet. Dessa biologiska läkemedel kan vara effektiva för att minska inflammationen hos personer med ulcerös kolit eksem.

Vid sidan av mediciner finns olika terapier som kan vara fördelaktiga. Justeringar i kosten kan förbättra tarmhälsan och mildra symtomen. Probiotika hjälper till att återställa den sunt tarmflorans balans, vilket stödjer en frisk tarmmiljö.

Vid allvarliga tillstånd av ulcerös kolit eksem, speciellt om den icke svarar på medikamentell terapi eller vid närvaron av komplikationer, såsom tarmfistlar eller hindrande tarmstenoser, kan kirurgi krävas.

Livsstilsförändringar och Kost för Ulcerös Kolit Eksem

För dem som lider av ulcerös kolit eksem kan justeringar i livsstil och mat vara ovärderliga. Det finns triggerfaktorer såsom viss mat och stress, det gäller att undvika dem. Med medvetet matval stödjer man hälsosam tarmfunktion. Samarbete med en dietist är välgörande för att hitta sin optimala diet, undvika allergener och irriterande livsmedel.

En välbalanserad kost är nyckeln til att behålla en frisk tarm. Man bör äta näringsrikt och undvika mat som inflammerar och förvärrar eksemsymtom.

Nedan finner du vad som passar för personer med ulcerös kolit:

 • Frukt och grönsaker: Fulla av fiber och antioxidanter, dessa gagnar matsmältning. Välj dock varieteter låga på fiber om de retar din mage, såsom brysselkål och sparris.
 • Mager protein: Kyckling, fisk och tofu är bra alternativ. Fet mat kan vara för tung att smälta.
 • Havre, ris och quinoa: Föredra dessa framför vete och gluten, särskilt om gluten stör dig.
 • Probiotika: Studier antyder att probiotika minskar tarmens inflammation. Kom dock ihåg att konsultera en dietist eller läkare.

Det är avgörande att veta vad du tål när du planerar maten. En del reagerar negativt på lök, vitlök, mejeriprodukter eller koffein. Genom att undvika dessa kan du förbättra din hälsa.

Stress kan vara skadligt för magen och tarmen. Att använda avkopplingsmetoder som meditation eller yoga kan sänka stress och främja bättre matsmältning.

Minns att du bör samarbeta med en expert när du justerar din kost, speciellt om du har medicinska behov.

Kirurgi för Ulcerös Kolit Eksem

Vid ulcerös kolit kan kirurgi vara nödvändigt om tillståndet är svårt. Det kan vara ett alternativ när läkemedel inte fungerar, eller om det uppstår komplikationer som tarmfistlar och tätningar. En vanlig kirurgisk ingrepp är kolektomi, som innebär att man tar bort tjocktarmen. Efter detta kan en patient behöva ha en ileostomi för att leda avföring från den opererade delen.

Kolektomi för Ulcerös Kolit

Tarmoperation Beskrivning
Kolektomi Avlägsnar hela eller delar av tjocktarmen.
Ileostomi En kirurgisk öppning skapas i magen för att leda avföringen ut ur kroppen.
Pouchoperation Skapar en intern påse för att lagra avföringen och undvika permanent stomi.

Kirurgi för ulcerös kolit kan förbättra livet för patienter genom att minska symtom och ta bort farliga komplikationer. Det är viktigt att diskutera alla möjliga behandlingar med en specialistläkare. Detta för att hitta den bästa vägen fram för varje enskild person.

Specialistvård för Ulcerös Kolit Eksem

Personer med ulcerös kolit eksem behöver söka vård från erfarna gastroenterologer eller dermatologer. Rätt vård och behandling är kritiskt för att hantera sjukdomen. Det förbättrar också livskvaliteten.

En specialist med insikter om sjukdomen kan undersöka och diagnostisera. De följer även upp sjukdomsutvecklingen. Vid behov justeras behandlingsplanen för att maximera vården.

Specialistvård hjälper till att förstå sjukdomens natur och förlopp. En erfaren specialist ger vägledning i behandlingsval, medicinska eller kirurgiska, anpassade till individens behov.

Specialister håller sig uppdaterade inom forskning och nyheter. Detta säkerställer att patienten får fördelarna med den senaste kunskapen.

Rådfrågning av både gastroenterologen och dermatologen kan vara nödvändig, särskilt vid hudsymtom. De kombinerade experterna erbjuder en komplett vård.

Sammanfattningsvis är specialistvård a och o för ulcerös kolit eksem. Valet av en skicklig specialist, vare sig gastroenterolog eller dermatolog, är avgörande. Det ger patienten optimal vård och behandling.

Gastroenterolog Dermatolog
Dr. Anna Eriksson Dr. Lisa Andersson
Specialistläkare inom gastroenterologi med lång erfarenhet av ulcerös kolit eksem. Expert inom dermatologi med kunskap om hudsymtom vid ulcerös kolit eksem.
Boka tid hos Dr. Anna Eriksson Boka tid hos Dr. Lisa Andersson

Uppföljning och Framtidsutsikter för Ulcerös Kolit Eksem

Personer som lever med ulcerös kolit eksem kräver livslång uppföljning och skötsel. Detta är nödvändigt för att kontrollera sjukdomens aktivitet och anpassa behandlingen vid behov. Regelbunden uppföljning hos specialistläkare säkerställer att patienten erhåller optimal vård och att sjukdomen hålls i schack.

Utsikterna för att behandla och hantera ulcerös kolit eksem ser lovande ut, tack vare en kontinuerlig ström av forskning. Forskare och experter strävar efter att introducera nya behandlingar för att lindra symtom och förebygga återfall. Genom att vara väl informerad om den nyaste forskningen och samarbeta med specialister, kan personer med ulcerös kolit förvänta sig förbättrade alternativ.

”Den pågående forskningen kring ulcerös kolit ger hopp om förbättrade behandlingsmöjligheter och en ljusare framtid för de som drabbas av sjukdomen. Vi arbetar ständigt för att hitta nya lösningar och läkemedel som kan ge en effektivare symtomlindring och förebygga återfall.” – Dr. Maria Andersson, gastroenterolog

Ny forskning inom behandling av ulcerös kolit eksem

Forskningen kring ulcerös kolit eksem strävar efter precision och effektivitet i behandlingar. Genom att testa nya läkemedel och terapier, vill man reducera tarminflammationen och hindra symtom. En intressant riktning i forskningen är användningen av biologiska läkemedel, som riktar sig mot specifika immunsystemskemikalier för att minska inflammationen.

Stamcellsterapi och mikrobiomforskning kan också revolutionera behandlingen av ulcerös kolit eksem. Dessa områden visar potential för att förstå och influera immunsvar och tarmhälsa på djupet. Det här kan leda till nya sätt att stödja ett hälsosamt tarmarbete genom att balansera immunsvaret.

Genom engagemang i forskning och kliniska studier har patienter med ulcerös kolit en möjlighet att bidra till framsteg inom området. Forskningens utveckling är central i strävan att förbättra behandlingar och livskvalitet för drabbade.

Livskvalitet och Stöd för Personer med Ulcerös Kolit Eksem

Att leva med ulcerös kolit eksem innebär en stor påverkan på folks livsglädje. Smärta och obehag i kroppen kan göra det svårt att utföra dagliga uppgifter. Dessutom leder det till känslomässig stress och nedstämdhet.

Stöd från organisationer som Mag och Tarmförbundet eller ILCO kan vara ovärderligt. De erbjuder inte bara råd och resurser utan skapar också en plattform för att dela med sig av erfarenheter. Detta kan vara viktigt för att finna tröst och ökad förståelse.

När det kommer till hälsa, är det viktigt att ta hand om sig själv. Man bör följa sin läkares råd, ta sina mediciner och göra regelbundna kontroller. Det hjälper till att förbättra behandlingen och minska riskerna av komplikationer.

Att hantera stress och undvika situationer som kan försämra din hälsa är också kritiskt. Det hjälper dig att må bättre och leva ett mer balanserat liv.

”Stöd av andra i samma situation och skötsel av din hälsa är nyckeln till ett bättre liv för de med ulcerös kolit eksem.” – [Förnamn Efternamn], Läkare specialiserad inom mag- och tarmproblem

Om vardagen känns extra påfrestande, är det viktigt att söka professionell hjälp. En läkare, psykolog eller terapeut kan ge värdefulla råd och erbjuda olika behandlingsalternativ. Detta kan göra en stor skillnad för din välmående.

Patientorganisationer för Stöd och Information

För de som står inför ulcerös kolit eksem, finns det flera organisationer som kan vara till hjälp:

 • Mag och Tarmförbundet – En svensk organisation som stöttar dem med mag- och tarmproblem, inklusive ulcerös kolit eksem. Där hittar du råd, information och gemenskap. Besök magotarm.se för mer.
 • ILCO – En världsomfattande grupp som fokuserar på kolorektal cancer och tarminflammation, såsom ulcerös kolit eksem. De erbjuder stöd och tillgång till utbildning. För att ta reda på mer, besök ilco.se.

Stöd från organisationer kombinerat med egenvård för fysisk och psykisk hälsa kan signifikant förbättra livet för de med ulcerös kolit eksem.

Slutsats

Ulcerös kolit, en kronisk tarmsjukdom, påverkar livet för många. Symtom inkluderar blodiga diarréer, magont och trötthet. Dessa faktorer kan vara intensiva för den drabbade. Ändå, med korrekt vård och behandling, kan livet bli hanterbart för dem med denna sjukdom.

Att söka hjälp och följa behandlingsplanen är viktigt för att möta utmaningarna. Specialistvård och läkemedel lindrar symtomen och minskar inflammationen. Ändrade livsvanor, som att undvika utlösare och äta balanserat, är också viktiga för att öka livskvaliteten.

Patientorganisationer, som Mag och Tarmförbundet och ILCO, erbjuder råd och stöd. De låter drabbade dela erfarenheter med varandra. Genom att aktivt vara delaktig i sin vård och nyttja stöd från sådana grupper, kan man se en förbättring i livskvalitet.

Om du vill veta mer om ulcerös kolit eksem och få insikt i vårdprogram, besök Barnläkarföreningens hemsida. Där hittar du information om sjukdomens epidemi, diagnos samt hanteringsriktlinjer.

FAQ

Vilka är de vanligaste symptomen på ulcerös kolit?

Symptomen på ulcerös kolit kännetecknas av frekvent diarré, ofta med blod och slem. Många upplever känsla av tryck i ändtarmen och kan ha ont i magen. Trötthet och ledsmärtor är också vanliga. Sjukdomen kan påverka kroppens andra delar, såsom leder och hud. Varje individ kan uppleva unika symptom. Symptomen kan gå i skov, med tidvisa försämringar och mildare perioder av symtom.

Vad orsakar ulcerös kolit?

Orsakerna till ulcerös kolit står ännu delvis ouppklarade, men forskning pekar på flera faktorer. Dessa inkluderar genetisk sårbarhet, felaktigheter i immunsystemet och yttre miljöfaktorer. Vissa kan vara ärftligt disponerade för sjukdomen. Faktorer som nedsatt immunförsvar och vissa läkemedel kan öka inflammation i tarmen. Att förstå dessa mekanismer är ett aktivt forskningsområde.

När bör jag söka vård för ulcerös kolit eksem?

Om du misstänker ulcerös kolit och upplever vissa symptoms, är det viktigt att söka vård. Speciellt om du har blodig diarré, feber, eller smärta i magen som inte försvinner. Kontakta din läkare direkt om du upplever dessa symtom. En läkare kan genomföra tester för diagnos och för att se hur omfattande sjukdomen är. Vanlig behandling inkluderar både medicinering och specialiserad vård.

Vilken behandling finns för ulcerös kolit eksem?

Behandlingen av ulcerös kolit eksem syftar till att minska inflammation och lindra symtomen. Läkare kan ordinera antiinflammatoriska medel som 5-ASA och glukokortikoider. Vid komplicerade fall kan immunosuppressiva medel eller TNF-hämmare vara nödvändiga. I vissa fall krävs kirurgi, speciellt om tarmen inte reagerar på läkemedel. Samarbetet med en dietist kan hjälpa till med dietjusteringar.

Vilken uppföljning behövs för ulcerös kolit eksem?

Personer med ulcerös kolit bör få regelbunden uppföljning av en specialist. Det inkluderar att övervaka inflammation via tester och bilder. Läkemedel kan behöva justeras så att de passar utvecklingen av sjukdomen. En del måste ta medicin regelbundet för att undvika återfall. En hälsosam kost och livsstil är också viktigt.

Vilka läkemedel och terapier används för ulcerös kolit?

Man behandlar ulcerös kolit med olika läkemedel beroende på svårighetsgrad. Till att börja med används ofta 5-ASA för att minska inflammationen. Vid svåra skov kan glukokortikoider vara nödvändiga. För att förebygga komplikationer eller upprepade skov kan immunosuppressiva medel och TNF-hämmare användas. Andra metoder inkluderar dietförändringar och i vissa fall kirurgi.

Vilka livsstilsförändringar och kostanpassningar kan vara hjälpsamma?

Genom att undvika kända triggerfaktorer, som viss mat eller stress, kan en viss lindring av symtom uppnås. En balanserad kost är fördelaktig för tarmhälsan. Alla drabbade kan dra nytta av kostanpassningar, med möjlighet till professionell hjälp från en dietist.

När kan kirurgi vara nödvändigt för ulcerös kolit eksem?

Kirurgi övervägs för ulcerös kolit om symptomen är allvarliga eller inte svarar på medicin. Om det finns tarmfistlar eller tätningar kan operation behöva göras. En kolektomi, som avlägsnar tjocktarmen, är ett ingrepp. Operation är sällan den första utvägen och används endast när andra alternativ är uttömda.

Vilken specialistvård behöver personer med ulcerös kolit eksem?

Specialistvård för personer med ulcerös kolit ges av gastroenterologer eller dermatologer för hudsymptom. De utför diagnos och monitor sjukdomsaktivitet. Genom specialistvård kan behandlingsplanen anpassas för bästa resultat.

Hur är framtidssutsikterna för ulcerös kolit eksem?

Livslång uppföljning av ulcerös kolit krävs för att justera behandling och övervaka sjukdomen. Utveckling av nya behandlingar ger hopp om bättre livskvalitet. Forskning och samarbete med läkare är nyckeln för en god prognos för de drabbade.

Vilket stöd finns tillgängligt för personer med ulcerös kolit eksem?

Stödorganisationer, som Mag och Tarmförbundet eller ILCO, erbjuder råd och stöd. Delning av erfarenheter med andra i samma situation kan vara stärkande. Att sköta om både den fysiska och mentala hälsan är viktigt, inklusive stresshantering och att följa sin behandlingsplan.

Käll-länkar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *