UV-behandling Eksem: Effektiv lindring & vård

Om du lider av eksem, känner du säkert till dess obehag. Inflammation, klåda och torr hud är vanligt. Dessa symptom kan kraftigt minska din livskvalitet och det är ofta svårt att hitta en fungerande behandling.

Lyckligtvis har UV-behandling visat sig vara effektiv för många eksempatienter. Det är en typ av ljusbehandling.

Behandlingen innefattar UV-ljus, särskilt UVB-ljus. Det hjälper till att förbättra hudens läkningsprocess, minskar inflammation och klåda. Således kan den ge symptomlindring till människor med eksem.

UV-behandling ges i hudkliniker eller hos Psoriasisförbundets anläggningar. Den utförs av specialiserad personal. Varje behandling anpassas för bästa resultat och säkerhet.

Det är viktigt att veta att UV-behandlingens längd varierar. Det beror på eksemets svårighetsgrad. Vanligtvis krävs 2-3 behandlingar per vecka under 6-10 veckor för bäst resultat.

Solens ljus förbättrar eksem för många. Dock kan det förvärra för de med svår eksem. Därför bör behandling ske under medicinsk övervakning för att undvika risker.

Till slut kan UV-behandling vara ett värdefullt verktyg mot eksem. Med korrekt tillsyn kan den förbättra livskvaliteten hos dem som lider av denna sjukdom.

Viktiga poänger:

 • UV-behandling, även känd som ljusbehandling, kan vara en effektiv metod för att lindra besvär och förbättra livskvaliteten hos personer med eksem.
 • Ljusbehandling använder sig av UV-ljus, främst UVB-ljus, för att optimera hudens läkningsprocess och minska inflammation och klåda.
 • UV-behandling kan utföras på hudklinik eller hos Psoriasisförbundets anläggningar under överinseende av läkare och sjuksköterskor.
 • Behandlingsperioden för UV-behandling varierar vanligtvis mellan 6-10 veckor, med behandling 2-3 gånger per vecka.
 • Solens ljus kan förbättra eksemförhållanden för de flesta människor, men kan förvärra tillståndet hos vissa med svår eksem.

Vad är ljusbehandling för eksem?

Ljusbehandling är en terapeutisk metod för hudsjukdomar som eksem. Vid behandlingen exponeras patienten för specifika UV-ljusvåglängder. Det vanligaste är UVB-ljus. Dessa vågor bidrar till att huden normaliseras och motverkar överflödig celldelning i sjuka områden.

UV-ljuset påverkar direkt vissa celler i huden och blodet. Det här förbättrar läkningen.

Behandlingen genomförs genom ljusboxar. Den sker oftast i hudkliniker eller hos Psoriasisförbundet. Ljusbehandlingen kan även kombineras med andra metoder, som invärtes läkemedel och medicinska bad.

Varje steg övervakas av läkare och sjuksköterskor för att nå det bästa resultatet.

Ljusbehandling är effektiv för att minska symptom och förbättra livskvaliteten för eksempatienter. Den minskar inflammation, klåda och rodnad, samt hjälper läkningen. Vanligtvis ges behandlingen några gånger i veckan under en viss tid.

Doserna av UV-ljus är noga anpassade och ökar gradvis. Detta görs för att passa patientens behov och tolerans.

”Ljusbehandling är en terapeutisk metod som används för att behandla olika hudsjukdomar, inklusive eksem.”

Hur fungerar ljusbehandling för eksem?

Behandling för eksem innebär exponering för specifika UV-ljusvåglängder. Dessa inkluderar främst UVB-ljus. Genom detta normaliseras huden, överdriven celldelning minska och inflammationsreaktioner förbättras.

Effekterna sträcker sig till specifika celltyper i huden och blodet. Det främjar hela läkningsprocessen. Sammantaget lindrar detta symtomen av eksem och förbättrar patientens tillstånd.

Fördelar med ljusbehandling för eksem

Ljusbehandling har flera fördelar för eksempatienter. Den effektivt lindrar symptom som klåda, rodnad och inflammation. Samtidigt optimerar den hudens läkning och förbättrar dess utseende.

En annan fördel är de få och milda biverkningarna. Dessa biverkningar övervakas noga av vårdpersonal. De inkluderar vanligen bara tillfällig rodnad och torr hud.

Nackdelar med ljusbehandling för eksem

Även om ljusbehandling erbjuder många fördelar, finns det också nackdelar. En risk är att utveckla pigmentfläckar och åldrande i huden vid långvarig användning.

En annan svårighet är tillgång till behandlingen. Den kan bara erbjudas på särskilda kliniker. Dessa drivs av Psoriasisförbundet. För vissa patienter kan detta innebära hinder.

Ändå har ljusbehandling visat sig vara effektiv för många. Den bidrar till en stor förbättring av patienternas tillstånd.

Fördelar med ljusbehandling för eksem Nackdelar med ljusbehandling för eksem
+ Effektiv lindring av symtom – Risk för pigmentfläckar och för tidigt åldrande av huden
+ Optimerar hudens läkningsprocess – Begränsad tillgång till behandling
+ Minskar klåda och rodnad i huden

Fördelar och nackdelar med ljusbehandling för eksem

Ljusbehandling är effektiv för eksempatienter. Den optimerar läkningsprocessen. Det lindrar symtomen genom att minska inflammation och klåda. Därför har många sett betydande förbättringar av sin eksem.

Kvalificerad medicinsk personal övervakar varje behandling. De anpassar behandlingen för varje patient. Deras tillsyn gör behandlingen säker och effektiv för varje individ.

“Ljusbehandling för eksem kan optimera hudens läkningsprocess och lindra symtomen på ett effektivt sätt.”

Fördelarna med ljusbehandling är tydliga. Men det finns risker att överväga. Till exempel kan en patient drabbas av pigmentfläckar om exponeringen blir för lång.

Biverkningarna inkluderar hudrodnad och illamående. Dessa är ofta lindriga och går över med tiden. Det är kritiskt att patienten noga övervakar sina biverkningar och ärligt diskuterar dem med sin läkare.

Varning och eftertänksamhet är nyckeln när man överväger ljusbehandling för eksem. Patienter bör diskutera fördelar och nackdelar med en hudläkare. Detta garanterar en personlig och noga övervakad vård.

Fördelar Nackdelar
 • Optimerar hudens läkningsprocess
 • Lindrar symtomen effektivt
 • Utförs under överinseende av medicinsk personal
 • Risk för pigmentfläckar och tidigt åldrande av huden
 • Milda och övergående biverkningar som hudrodnad, illamående och blåsor

Behandlingsmetoder inom ljusbehandling för eksem

Olika typer av ljusbehandling finns för behandling av eksem, anpassade efter individuella behov. En vanlig metod är kortvågigt UVB-ljus som ges i specialbyggda boxar. Denna terapi utförs 2-3 gånger i veckan på en hudklinik och pågår oftast under 6-10 veckor. Genom UVB-ljuset minskar inflammationen och klådan, vilket lindrar symtomen på eksem.

Kombinerad UVA- och UVB-ljusbehandling är en annan effektiv teknik för eksem. Denna terapi kombinerar olika våglängder av ljuset för bättre resultat. Vanligtvis ges behandlingen 2-3 gånger i veckan och pågår i 6-10 veckor. Genom att utnyttja UVA och UVB-ljuss egenskaper minskar inflammationen och stimuleras hudens läkning.

För de som behöver starkare terapi kan PUVA-ljusbehandling vara ett alternativ. Metoden använder Psoralen tillsammans med UVA-ljus, vilket kräver förberedelse för huden. Psoralen absorberas eller appliceras före ljusexponering. PUVA är en effektiv behandling för svåra fall av eksem.

Ytterligare metoder inkluderar Bucky-behandling och blåljusbehandling för eksem och psoriasis. Dessa specialiserade tekniker kan vara fördelaktiga för patienter med komplicerade sjukdomsformer.

Behandlingsmetod Frekvens Behandlingsperiod
Kortvågigt UVB-ljus i ljusboxar 2-3 gånger i veckan 6-10 veckor
Kombinerad behandling med UVA/UVB 2-3 gånger i veckan 6-10 veckor
PUVA-ljusbehandling 2-3 gånger i veckan 6-10 veckor

Hur genomförs en ljusbehandling?

En ljusbehandling för eksem sker under 6–10 veckor. Patienten behöver besöka hudkliniken 2–3 gånger varje vecka. Läkaren eller sjuksköterskan noggrant mäter ut rätt mängd UV-ljus för varje session.

Vanligtvis inleds behandlingen med en mildare dos UV-ljus. Denna dos ökar successivt. Målet är att vänja huden vid ljuset och undvika biverkningar. Dosen justeras kontinuerligt beroende på hur patienten svarar.

För att skydda huden måste den smörjas in med mjukgörande kräm. Detta minskar torrhet och irritation som ljuset kan orsaka.

Behandlingen stoppas när huden läkt och eksemsymtomen minskat. Om symtomen återkommer, kan en paus krävas innan fortsatt behandling.

Behandlingsmetod Typisk behandlingsperiod Anmärkning
Ljusbehandling med UVB-ljus 6–10 veckor Vanligast utförd behandlingsmetod för eksem
Kombinerad UVA/UVB-ljusbehandling 6–10 veckor Används ibland för specifika fall av eksem

Läkare och sjuksköterskor övervakar patientens framsteg noga. Doserna justeras för att maximera effekt och förhindra biverkningar.

Vem kan få ljusbehandling för eksem?

Ljusbehandling passar de som kämpar med eksem av olika slag, särskilt atopiskt, seborroiskt och psoriasis-relaterat eksem. Den använder specifika UV-ljusvåglängder, främst kortvågigt UVB-ljus. Genom att göra det förbättras hudens tillstånd, med mindre inflammation och klåda.

Viktigt att notera är att vissa personer bör undvika ljusbehandling. Till exempel, de med ljuskänslig psoriasis.

Innan behandlingen inleds, är en grundlig läkarundersökning nödvändig. Detta för att säkerställa att ljusbehandling passar dig och att det inte finns kontraindikationer. Det är även viktigt att informera din läkare om alla mediciner du tar. Det hjälper till att undvika eventuella negativa interaktioner med ljusbehandlingen.

För mer information om våra solarium, besök www.varden.se/guider/ljusbehandling.

Fördelar Nackdelar
 • Optimerar hudens läkningsprocess
 • Minskar inflammation och klåda
 • Lindrar symtom på eksem
 • Relativt få biverkningar
 • Risk för pigmentfläckar och för tidigt åldrande av huden vid långvarig behandling
 • Milda och övergående biverkningar som hudrodnad, illamående och blåsor

Säkerhet och biverkningar av ljusbehandling för eksem

Ljusbehandling för eksem är en säker metod när den används korrekt. Den utförs under noga övervakning och med rätt dos. Denna metod innebär inte att patienten utsätts för farlig strålning. Att känna till möjliga risker och biverkningar är viktigt för att kunna välja med insikt.

Säkerhetsåtgärder

Det är av stor vikt att skydda den behandlade huden från solen under ljusbehandling. Huden blir extra känslig för solens strålar då. Solskydd och täckande klädsel på behandlade områden är bra skydd.

Biverkningar

Ljusbehandling kan ge upphov till vissa biverkningar, som vid de flesta terapier. Dessa biverkningar varierar och kan inkludera:

 • Hudrodnad: En vanlig, kortvarig effekt är mild hudrodnad.
 • Illamående: En del patienter kan känna sig lite illamående. Det brukar dock försvinna ganska snabbt.
 • Blåsor: Om huden får för mycket UV-ljus kan blåsor uppstå. Det är sällsynt, men berätta för din vårdgivare om det inträffar.

De flesta biverkningar avtar snabbt och är inte allvarliga. Men om de blir svåra eller inte försvinner bör du prata med din läkare.

Cancerförebyggande åtgärder

Långvarig användning av UV-ljus kan öka risken för hudcancer och åldrad hud.

För att undvika detta, följ dessa råd:

 • Undvik direkt solljus under behandlingen.
 • Använd solskydd med hög SPF på behandlade och ej behandlade delar av huden vid utomhusvistelser.
 • Fortsätt skydda huden mot solen även efter behandlingsavslut.

Det är bra att veta att ljusbehandling inte direkt kopplas till cancerutveckling. Men man bör använda den med försiktighet, anpassad till varje patient.

Biverkningar av ljusbehandling för eksem Frekvens
Hudrodnad Vanlig (kan vara övergående)
Illamående Vanlig (kan vara övergående)
Blåsor Ovanlig (vid överdriven exponering)

Bild: Risken för hudcancer vid långvarig exponering för UV-strålning bör tas i beaktning vid användning av ljusbehandling för eksem.

Kostnaden för ljusbehandling mot eksem

Kostnaden för ljusbehandling mot eksem varierar. Den påverkas av eksembesvärens allvarlighetsgrad och val av klinik. Vanligtvis ligger priset för en session mellan 200–500 kronor.

För att förstå kostnaderna, är det smart att ringa olika kliniker och jämföra. Överväg även att priserna kan skilja sig åt, beroende på klinik och område.

Det är vanligt att flera sessioner krävs för att du ska se resultat. Avstämningar med din läkare kommer att definiera antalet sessioner som behövs.

Priset du betalar inkluderar vanligtvis kortvågigt UV-ljus (UVB) i specialdesignade ljusboxar. För vissa varianter av eksem, som är svårare, så används en behandlingsmetod som heter PUVA. Denna använder både kort- och långvågigt ljus.

Ljusbehandling Pris per session
UVB-ljusbehandling 200-300 kronor
PUVA-ljusbehandling 300-500 kronor

Att uppnå önskad effekt kan ta flera sessioner. Det är din läkare som kommer att guida dig genom antalet och behandlingens längd. Dessa beslutsfattningar görs med fokus på vad som är bäst för dig.

Kostnaden för ljusbehandling varierar mellan kliniker och regioner. Diskutera betalningen och ekonomin med din behandlande läkare eller personal på kliniken innan du påbörjar behandlingen.

”Genom att jämföra priserna mellan olika hudkliniker kan du hitta en behandlingsplats som passar din budget och behov.”

Slutsats

Ljusbehandling anses effektiv för eksembehandling. den optimerar hudläkningsprocessen och reducerar inflammation. Detta leder till förbättrad livskvalitet för patienter. Metoden är säker och utförs endast av medicinskt kunniga inom kontrollerade miljöer. Innan man påbörjar behandlingen, är det viktigt att diskutera med en läkare för att klargöra alternativ och kontraindikationer.

Det finns möjliga biverkningar och risker med ljusbehandling, men de är sällsynta. Noggrann övervakning av behandlande läkare minskar riskerna. Vanliga biverkningar inkluderar hudrodnad och blåsor. Allvarliga komplikationer är dock ovanliga. Korrekt dosering och protokollföljning ger betydande fördelar för eksempatienter.

Sammanfattningsvis är ljusbehandling en säker och effektiv terapi för eksem. Den förbättrar livskvaliteten genom att reducera symtom. Innan behandlingen börjar, är råd från en doktor eller specialist oerhört viktigt. För många eksem-drabbade kan ljusbehandling vara nyckeln till lindring och framgångsrikt vårdande.

FAQ

Vad är ljusbehandling för eksem?

Ljusbehandling för eksem är en behandlingsmetod som använder sig av UV-ljus, främst UVB. Det syftar till att lindra eksemsymtom genom att förbättra hudens läkningsprocess. Därigenom minskas inflammation och klåda som är vanliga vid eksem.

Vilka fördelar och nackdelar har ljusbehandling för eksem?

Fördelarna med ljusbehandling inkluderar effektiv symtomlindring och få risker. Det övervakas alltid noga av specialistläkare. Nackdelarna kan vara pigmentförändringar och förtida hudåldrande vid längre användning. Milda och övergående biverkningar kan också förekomma.

Vilka behandlingsmetoder används inom ljusbehandling för eksem?

De främsta metoderna innefattar kortvågigt UVB-ljus i specialboxar. Behandlingen kan även kombineras med medicin eller medicinska bad för önskad effekt. Andra tekniker inkluderar PUVA-ljusbehandling och användning av blått ljus mot svår psoriasis.

Hur genomförs en ljusbehandling för eksem?

Ljusbehandling genomförs på specialiserade kliniker eller hos Psoriasisförbundet. Där utsätts patienter för noga doserat UV-ljus, oftast i form av UVB. Läkare och sjuksköterskor övervakar behandlingen, och doserna justeras allt eftersom.

Vem kan få ljusbehandling för eksem?

Metoden passar för olika typer av eksem såsom atopiskt och psoriasis-relaterat eksem. Dock är det inte lämpligt för ljuskänslig psoriasis. En läkarundersökning görs alltid innan för att säkerställa att behandlingen är säker för patienten.

Är ljusbehandling för eksem säker? Finns det några biverkningar?

Ja, ljusbehandling är säker under övervakade förhållanden och med rätt dosering. Biverkningarna är vanligtvis små och övervakas noga. Dock kan långtidsanvändning öka risken för vissa hudproblem, inklusive hudcancer.

Vad kostar ljusbehandling för eksem?

Kostnaden varierar beroende på eksemets svårighetsgrad och kliniken. Det ungefärliga priset per session ligger mellan 200-500 kr. Det rekommenderas att undersöka olika priser innan man väljer en klinik.

Käll-länkar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *