Vad är en Allergi? – Definition av allergi

Har du någonsin funderat över vad en allergi egentligen är? Varför upplever vissa människor allergiska reaktioner mot vissa ämnen medan andra inte gör det? Om du är nyfiken på att förstå mer om allergier och de symtom och orsaker som ligger bakom dem, så har du kommit till rätt plats. Låt oss dyka djupare in i världen av allergier och utforska vad som faktiskt händer i kroppen när en allergisk reaktion uppstår.

En allergi kan vara en besvärlig och ibland livshotande tillstånd som påverkar miljontals människor runt om i världen. Men vad orsakar dessa allergiska reaktioner och hur kan vi förstå dem bättre? Låt oss utforska definitionen av allergi, dess symtom och de underliggande orsakerna.

Viktiga insikter:

 • En allergi innebär att kroppens immunsystem överreagerar på ämnen som normalt sett skulle vara ofarliga.
 • Allergiska reaktioner kan orsaka en rad olika symtom, inklusive nässelutslag, klåda, svullnad, andningssvårigheter och mer.
 • De vanligaste allergiframkallande ämnena inkluderar pollen, kvalster, husdammskvalster, vissa livsmedel och pälsdjur.
 • Allergi kan delas in i olika typer, inklusive IgE-medierade och icke-IgE-medierade allergier.
 • Allergiutredning kan vara nödvändig för att fastställa vilka ämnen man är allergisk mot och att kunna undvika dem.

Orsaker till allergi

Allergi är en immunreaktion som uppstår när kroppens försvarssystem reagerar på ämnen som normalt sett är ofarliga. Dessa ämnen, som kallas allergiframkallande ämnen eller allergener, finns överallt i vår omgivning. De vanligaste allergiframkallande ämnena inkluderar pollen, kvalster, vägföroreningar, husmögel och vissa livsmedel.

Allergi kan delas in i två huvudkategorier: IgE-medierad allergi och icke-IgE-medierad allergi. Vid IgE-medierad allergi aktiveras immunförsvaret genom produktionen av IgE-antikroppar när det kommer i kontakt med ett allergen. Denna reaktion kan resultera i symtom som klåda, nysningar, rinnande näsa och ögon samt i vissa fall andningsbesvär och astma.

Icke-IgE-medierad allergi involverar inte IgE-antikroppar utan andra delar av immunsystemet. Denna typ av allergi tar oftast längre tid att utvecklas och kan ge upphov till symtom som hudutslag, magbesvär eller inflammation i tarmen, som vid celiaki.

För att illustrera de två huvudkategorier av allergireaktioner kan vi använda följande tabell:

Allergityp Beskrivning Exempel på symtom
IgE-medierad allergi Immunförsvaret reagerar genom produktion av IgE-antikroppar. Andningsbesvär, klåda, svullnad, nysningar.
Icke-IgE-medierad allergi Immunförsvaret reagerar utan att producera IgE-antikroppar. Hudutslag, magbesvär, inflammation i tarmen.

Bilden nedan ger en visuell representation av de olika typerna av allergireaktioner:

Som vi kan se finns det olika orsaker till allergi och reaktionerna kan variera beroende på vilken typ av allergi det handlar om. Att förstå dessa orsaker är viktigt för att kunna hantera och behandla allergiska reaktioner på rätt sätt.

IgE-medierad allergi

Vid en IgE-medierad allergisk respons produceras IgE-antikroppar av immunförsvaret när det kommer i kontakt med ett allergen. IgE aktiverar sedan specifika vita blodkroppar, mastceller och basofiler, som frisätter histaminer och andra inflammatoriska ämnen, vilket orsakar inflammation. Inflammationen kan ge symtom som astma och eksem, beroende på var i kroppen den uppstår.

Icke-IgE-medierad allergi

Immunförsvaret kan reagera på ofarliga ämnen utan att producera IgE-antikroppar. Detta kallas icke-IgE-medierad allergi och leder till inflammation, liknande den vid IgE-medierad allergi, men utvecklas oftast långsammare. Ett exempel på icke-IgE-medierad allergi är celiaki, där gluten i vete och andra sädeslag orsakar inflammation i tarmen och andra vävnader.

I den icke-IgE-medierade allergiska reaktionen aktiveras vita blodkroppar, som spelar en viktig roll i kroppens försvar mot skadliga ämnen. Dessa vita blodkroppar är inblandade i inflammationen och kan orsaka symtom såsom rodnad, svullnad och smärta.

Celiaki är en form av icke-IgE-medierad allergi där immunförsvaret reagerar på gluten, ett protein som finns i vete, råg och korn. När personer med celiaki äter gluten, skapar immunförsvaret en inflammatorisk reaktion som skadar tarmslemhinnan. Detta kan leda till olika symtom, inklusive magont, diarré, viktminskning och näringsbrist.

Symtom på icke-IgE-medierad allergi Exempel på icke-IgE-medierade allergier
 • Inflammation
 • Rodnad
 • Svullnad
 • Smärta
 • Magbesvär
 • Diarré
 • Viktminskning
 • Näringsbrist
 • Celiaki
 • Kontaktdermatit
 • Autoimmun hepatit

Behandlingen av icke-IgE-medierad allergi involverar oftast att undvika de ämnen som utlöser reaktionen. För personer med celiaki innebär detta att man måste undvika gluten genom att äta en glutenfri kost. Det kan också vara nödvändigt att ta kosttillskott för att få i sig tillräckligt med näringsämnen.

Icke-IgE-medierad allergi är en typ av allergisk reaktion där immunförsvaret svarar på ofarliga ämnen genom att orsaka inflammation. Celiaki är ett vanligt exempel på icke-IgE-medierad allergi, där immunförsvaret reagerar på gluten i vete och andra sädeslag.

Anafylaxi

Hos vissa personer kan olika allergener ge livshotande reaktioner, som kallas anafylaxi. Vanliga allergener som kan orsaka anafylaxi inkluderar livsmedel, mediciner och bi-stick. Symtom på anafylaxi kan vara svår andnöd, illamående, kräkningar och svullnad i slemhinnor. Behandlingen av anafylaxi kräver adrenalinspruta eller orala steroider.

Astma

Astma är en luftvägssjukdom som kännetecknas av inflammation i luftvägarna och perioder av andningssvårigheter. Det är en kronisk sjukdom som kan påverka människors vardag. Personer med astma upplever vanligtvis symtom som hosta, andnöd, slemproduktion och pipande andning. Astma kan vara olika allvarlig för olika individer. Vissa personer har lindriga besvär och kan leva ett normalt liv utan astmaanfall, medan andra har mer allvarliga symptom som kan vara livshotande.

I astma leder inflammationen i luftvägarna till att luftvägarna blir trånga och känsliga. Detta gör att det blir svårt att andas och ger upphov till symtom. Inflammationen kan orsakas av olika faktorer som exempelvis allergener, luftföroreningar eller fysisk ansträngning.

Kännetecken för astma

 • Hosta: En vanlig och återkommande hosta är ett typiskt symtom på astma. Hostan kan bli värre på natten eller när man är exponerad för allergener eller andra utlösande faktorer.
 • Andnöd: Personer med astma kan uppleva andnöd eller svårigheter att få luft. Det kan vara som att man inte får tillräckligt med luft eller att det är ”trångt” i bröstet när man andas.
 • Slemproduktion: En ökad produktion av slem i luftvägarna är vanligt vid astma. Det kan göra att man hostar upp slem eller upplever en känsla av att ha slem i halsen.
 • Pipande andning: Pipande eller väsande ljud vid andningen är ett vanligt symtom på astma. Det beror på att luftvägarna är trånga och luftflödet begränsas.

Bakgrund och behandling

Astma är en vanlig sjukdom som drabbar människor i alla åldrar. Det finns olika typer av astma och behandlingen kan variera beroende på symtomens svårighetsgrad och individens behov. Syftet med behandlingen är att kontrollera symtomen och minska risken för astmaanfall. För att göra detta kan läkare ordinera olika typer av mediciner, som exempelvis inhalatorer eller tablettbehandling. Dessutom kan det vara viktigt att undvika utlösande faktorer som allergener eller tobaksrök.

Astma kan påverka livskvaliteten och dagliga aktiviteter för de som lider av sjukdomen. Det är också viktigt att förstå att astma kan vara en allvarlig sjukdom som kräver medicinsk uppföljning och kontroll. Om du misstänker att du har astma eller om dina symtom förvärras, bör du söka läkarvård för en korrekt diagnos och individuell behandlingsplan.

Allergiutredning

Om du misstänker att du har en allergi men inte vet vad du är allergisk mot, kan en allergiutredning vara nödvändig. Under en utredning kommer du att få berätta om dina besvär och kan behöva genomgå olika undersökningar för att fastställa en eventuell allergi.

Allergiutredningen börjar vanligtvis med en ingående anamnes, där du får berätta om dina allergisymtom, när de uppstår och eventuella mönster. Detta ger läkaren en bättre förståelse för dina besvär och kan hjälpa till att identifiera misstänkta allergener.

Efter anamnesen kan du behöva genomgå specifika allergitester för att fastställa vilka ämnen du är allergisk mot. Detta kan omfatta hudtester, där små mängder av olika allergener appliceras på huden för att se om en allergisk reaktion uppstår. Blodprov kan också användas för att mäta nivåerna av specifika antikroppar i blodet som är associerade med allergiska reaktioner.

Utöver dessa tester kan ytterligare undersökningar behövas, beroende på dina symtom och misstänkta allergener. Det kan innefatta provtagning av mat eller andra substanser som misstänks orsaka allergiska reaktioner, samt eliminering av potentiella allergener från din miljö för att se om dina symtom förbättras.

Efter att allergiutredningen är klar kommer läkaren att kunna fastställa om du har en allergi och vilka ämnen du är allergisk mot. Detta ger dig möjlighet att vidta rätt åtgärder för att undvika allergener och minska dina symtom. Det kan också vara värdefullt att få information om eventuella behandlingsalternativ som kan hjälpa till att lindra dina allergisymtom.

Nässelutslag

Nässelutslag är kliande och upphöjda utslag som kan orsakas av allergi, infektion, kyla eller värme. Dessa utslag kan vara obehagliga och orsaka intensiv klåda, vilket kan vara mycket störande för personens vardag. Nässelutslag kan variera i storlek och form, från små röda prickar till större sammanhängande områden.

Den vanligaste orsaken till nässelutslag är allergi mot vissa ämnen. Det kan vara något man har ätit, inandat eller kommit i kontakt med på huden. Vissa personer kan också få nässelutslag som reaktion på en infektion, som exempelvis en virusinfektion eller en urinvägsinfektion. Kyla och värme kan också utlösa nässelutslag hos vissa personer.

De vanligaste symptomen på nässelutslag är kliande utslag som snabbt uppstår och försvinner. Klådan kan vara mycket intensiv och ibland svår att kontrollera. Nässelutslag kan förekomma på vilken del av kroppen som helst, inklusive ansikte, armar, ben och kropp.

Behandlingen av nässelutslag beror på symtomens svårighetsgrad. Vid milda fall kan hemmaåtgärder som kylbehandling med en kall handduk, användning av anti-klådstickor eller applicering av lugnande krämer hjälpa till att lindra klådan och reducera utslagen. Det är viktigt att undvika att klia på utslagen för att inte förvärra symtomen.

Beroende på symtomen kan läkarvård vara nödvändig. Läkaren kan ordinera antihistaminläkemedel för att minska klådan och svullnaden. I vissa fall kan även kortisonkrämer eller kortison tabletter användas för att minska inflammationen och lindra symtomen. Om nässelutslagen inte försvinner inom några dagar eller om de återkommer regelbundet är det viktigt att söka medicinsk hjälp för vidare utredning och behandling.

Matallergi

Matallergi innebär att man inte tål ett specifikt ämne i maten. Det kan orsaka symtom som klåda på huden eller smärta i magen. Besvären kan lindras genom att undvika det ämnet som orsakar allergin.

Matallergi är en immunologisk reaktion på ett specifikt ämne i maten. När en person med matallergi äter det allergiutlösande ämnet, reagerar immunförsvaret genom att producera antikroppar. Detta kan leda till olika symtom och obehagliga konsekvenser.

Symtomen vid matallergi kan vara både milda och allvarliga. Vanliga symtom inkluderar klåda, rodnad, svullnad i huden, utslag, magbesvär, illamående, kräkningar och diarré. I vissa fall kan en matallergi också orsaka allvarliga reaktioner som svårigheter att andas, anafylaxi eller andra systemiska reaktioner.

För att hantera matallergi är det viktigt att undvika det allergiframkallande ämnet. Detta kan innebära att man behöver noga läsa innehållsförteckningen på livsmedel och undvika vissa rätter och restauranger där kontamination kan förekomma. Det kan också vara viktigt att vara medveten om korsreaktioner, där ämnen i en viss mat kan orsaka reaktioner hos personer med specifika matallergier.

Det är också viktigt att ha en välbalanserad kost och se till att man får tillräckligt med näringsämnen och energi trots eventuella begränsningar. Vid misstanke om matallergi är det viktigt att söka medicinsk hjälp för en korrekt diagnos och för att få råd om hur man kan undvika det allergiframkallande ämnet och hantera eventuella symtom.

Några vanliga allergener vid matallergi inkluderar:

Allergen Vanliga källor
Vete Bröd, pasta, kex
Ägg Äggröra, bakverk, majonnäs
Nötter Mandel, valnötter, cashewnötter
Fisk Lax, sill, tonfisk
Skaldjur Räkor, krabba, hummer
Mjölk Mjölkprodukter, ost, yoghurt

Det är viktigt att vara medveten om dessa vanliga allergener och undvika dem om du är allergisk. Rådgör alltid med en läkare eller dietist för att få rätt vägledning och hantering av din matallergi.

Historik

Allergiska sjukdomar har funnits sedan antiken, men termen allergi introducerades först 1906 av von Pirquet. Andra läkare bidrog till förståelsen av allergi och dess reaktioner. Begreppet atopi, för att beskriva allergiska symtom, infördes 1923 av Arthur F. Coca och Cooke. Den immunologiska bakgrunden för allergiska sjukdomar har studerats av svenska läkare som Gunnar Johansson och Hans Bennich.

Överkänslighet

Överkänslighet är ett övergripande begrepp som beskriver en ökad känslighet för olika stimuli. Det kan vara immunologiskt relaterat och kallas då allergi, eller bero på andra mekanismer och kallas då inte allergi.

Immunologisk reaktivitet är en viktig faktor vid överkänslighetsreaktioner. Det innebär att kroppens immunförsvar reagerar på ämnen som normalt sett inte skulle vara skadliga. Denna reaktivitet kan ge upphov till allergiska reaktioner.

Överkänslighet kan visa sig på olika sätt, från milda symtom som hudutslag och klåda till svårare reaktioner som astma och anafylaxi.

Det är viktigt att förstå att överkänslighet och allergi inte är samma sak. Allergi är en specifik form av överkänslighetsreaktion som involverar immunsystemet och kan påvisas genom allergitester.

Allergi och överkänslighet

Allergi är en form av överkänslighetsreaktion som utlöses genom immunologiska mekanismer. Det innebär att kroppens immunförsvar reagerar på vissa ämnen, kallade allergener, som normalt sett är harmlösa och tolereras av de flesta. När en person med allergi kommer i kontakt med det specifika allergenet, reagerar immunsystemet och det uppstår en allergisk reaktion.

Överkänslighet kan även förekomma på andra sätt, där immunförsvaret inte är direkt involverat. Det kan handla om reaktioner på olika stimuli, såsom lukt, kyla eller värme. Överkänslighet som inte är immunologiskt betingad kallas inte allergi.

Det finns olika typer av allergi och överkänslighet, och det är viktigt att förstå skillnaderna för att kunna ge rätt behandling och vård. Allergitester används för att fastställa den specifika allergin och underlätta diagnos och behandling.

Allergiska reaktioner

Allergiska reaktioner kan utlösas genom olika mekanismer och delas vanligtvis in i fyra huvudgrupper: typ 1-4 reaktioner. Dessa reaktioner kan ge upphov till sjukdomar som nässelutslag, eksem, hösnuva, astma och allergichock.

Typ 1-reaktioner, även kända som IgE-medierade reaktioner, är den vanligaste formen av allergisk reaktion. Vid en typ 1-reaktion bildas IgE-antikroppar som reagerar med allergenet och utlöser frisättning av histaminer och andra inflammatoriska ämnen. Dessa reaktioner kan vara omedelbara och leda till symtom som klåda, svullnad och andnöd.

Typ 2-reaktioner involverar antikropparna IgM och IgG. De kan leda till att kroppens egna celler angrips, vilket kan orsaka autoimmuna sjukdomar eller överkänslighet mot vissa läkemedel.

Vid typ 3-reaktioner bildas immunkomplex, som är en kombination av antikroppar och allergenet. Dessa immunkomplex fastnar i kroppens vävnader och kan utlösa inflammation, vilket kan leda till sjukdomar som reumatoid artrit eller lupus.

Typ 4-reaktioner är cellmedierade och involverar specifika vita blodkroppar kallade T-celler. Dessa reaktioner uppstår vanligtvis några dagar efter exponering för allergenet och kan orsaka kontaktallergier, till exempel vid exponering för nickel eller latex.

Det är viktigt att förstå dessa olika mekanismer för allergiska reaktioner, eftersom behandling och hantering kan variera beroende på vilken typ av reaktion som uppstår.

Exempel på allergiska reaktioner och associerade sjukdomar

De olika typerna av allergiska reaktioner kan ge upphov till ett brett spektrum av sjukdomar och symtom. Här är några exempel:

 • Nässelutslag: Symtom som kliande utslag och svullnad i huden kan vara resultatet av en allergisk reaktion.
 • Eksem: En inflammatorisk hudsjukdom som kan orsakas av allergiska reaktioner på allergener som pollen eller olika ämnen i vardagen.
 • Hösnuva: Symtom som snuva, nysningar och klåda i ögonen kan vara tecken på allergi mot pollen eller andra luftburna allergener.
 • Astma: En kronisk luftvägssjukdom som kan vara allergiskt relaterad och orsaka andningsbesvär och hosta.
 • Allergisk chock: En livshotande reaktion där kroppens immunsystem svarar kraftigt på ett allergen, vilket kan leda till svårigheter att andas och lågt blodtryck.

Genom att förstå mekanismerna bakom allergiska reaktioner kan vi bättre identifiera och hantera allergiska sjukdomar, och därmed förbättra livskvaliteten för personer som lider av allergier.

Ämnen som utlöser allergiska reaktioner

Det finns en rad vanliga ämnen som kan utlösa allergiska reaktioner hos känsliga individer. Dessa ämnen kallas allergener och kan finnas överallt i vår omgivning. Här är några exempel på allergener som kan vara problematiska:

 • Pollen: Pollen från olika växter, som gräs, träd och ogräs, kan vara starka allergener och orsaka hösnuva, nysningar och klåda i ögonen.
 • Mögel: Mögelsvampar trivs i fuktiga och mörka miljöer, och deras sporer kan utlösa allergiska reaktioner hos vissa personer.
 • Kvalster: Kvalster är små djur som finns i damm och tyger. Deras avföring kan vara en vanlig orsak till allergiska reaktioner, speciellt i sängmiljöer.
 • Pälsdjur: Proteiner i pälsdjursallergener, som hår och saliv, kan trigga allergiska symtom hos personer som är känsliga.
 • Insekter: Stick från insekter som bin, getingar och myggor kan orsaka allergiska reaktioner hos de som är överkänsliga mot insektsgiftet.
 • Livsmedel: Vissa livsmedel kan vara potentiella allergener, såsom nötter, ägg, mjölk, fisk och skaldjur. De kan utlösa allt från milda till allvarliga allergiska reaktioner.
 • Glutenintolerans: Personer med glutenintolerans kan ha en immunreaktion mot gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg.
 • Laktosintolerans: Personer med laktosintolerans har svårt att smälta och bryta ner laktos, sockret som finns i mjölkprodukter.

Det är viktigt att vara medveten om dessa allergener och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om man är allergisk eller överkänslig mot något av dem.

Allergendokumentation

Allergen Potentiella källor
Pollen Växter, blommor, gräs och träd
Mögel Fuktiga och mörka utrymmen, jord och löv
Kvalster Madresser, kuddar, filter och dammråttor
Pälsdjur Katter, hundar, katt- och hundallergener
Insekter Bin, getingar, myggor och deras gift
Livsmedel Nötter, ägg, mjölk, fisk, skaldjur
Glutenintolerans Vete, korn, råg och produkter som innehåller gluten
Laktosintolerans Mjölk och mjölkprodukter

Slutsats

Allergi och överkänslighet är vanligt förekommande sjukdomar som drabbar en betydande del av befolkningen. Allergiska reaktioner kan utlösas av olika ämnen och symtomen kan variera från milda till potentiellt allvarliga och livshotande. För att hantera allergi är det viktigt att förstå de specifika allergenerna och mekanismerna bakom reaktionerna. Om du misstänker att du lider av allergi är det viktigt att söka rätt vård för att få en korrekt diagnos och behandling.

Allergiutredningar kan hjälpa till att identifiera vilka ämnen som utlöser dina allergiska reaktioner och informera om de bästa sätten att undvika dem. Att undvika allergener och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder kan minska risken för allergiska attacker och förbättra livskvaliteten för dem som lever med allergi. Om du har kraftigare reaktioner eller anafylaxi är det avgörande att du har tillgång till rätt medicinsk nödhjälp och en plan för hur du ska hantera en allergichock.

Slutsatsen är att allergi kan vara en utmaning att leva med, men genom att förstå dess mekanismer och ta rätt förebyggande åtgärder kan personer med allergi leva fullvärdiga och aktiva liv. Att vara medveten om sina allergier, följa medicinska råd och söka rätt vård är nyckeln till att hantera allergiska reaktioner och minska risken för allvarliga komplikationer.

FAQ

Vad är en Allergi?

En allergi är en överkänslighetsreaktion där kroppens immunförsvar reagerar på ämnen som normalt tolereras. Detta resulterar i allergiska reaktioner med olika symtom. Allergi kan vara orsakad av allergiframkallande ämnen som finns i vår miljö, såsom pollen, kvalster, vägföroreningar, husmögel och vissa livsmedel.

Vilka är orsakerna till allergi?

Allergi kan orsakas av olika allergiframkallande ämnen. Det finns två huvudtyper av allergi: IgE-medierad allergi och icke-IgE-medierad allergi. Vid IgE-medierad allergi producerar immunförsvaret IgE-antikroppar när det kommer i kontakt med ett allergen, vilket ger upphov till inflammation och symtom som astma och eksem. Vid icke-IgE-medierad allergi reagerar immunförsvaret på ämnen utan att producera IgE-antikroppar, vilket även leder till inflammation men kan ta längre tid att utvecklas.

Vad är IgE-medierad allergi?

IgE-medierad allergi är en typ av allergisk respons där immunförsvaret producerar IgE-antikroppar när det kommer i kontakt med ett allergen. Dessa antikroppar aktiverar sedan specifika vita blodkroppar som frisätter inflammatoriska ämnen, vilket leder till inflammation och symtom som astma och eksem.

Vad är icke-IgE-medierad allergi?

Icke-IgE-medierad allergi är en typ av allergi där immunförsvaret reagerar på allergener utan att producera IgE-antikroppar. Denna typ av allergi kan också orsaka inflammation och symtom liknande IgE-medierad allergi, men det kan ta längre tid att utvecklas. Ett exempel på icke-IgE-medierad allergi är celiaki, där gluten i vete och andra sädeslag orsakar inflammation i tarmen och annan vävnad.

Vad är en anafylaktisk reaktion?

En anafylaktisk reaktion är en livshotande allergisk reaktion som kan utlösas av olika allergener. Symtomen kan vara allvarliga och inkluderar svår andnöd, illamående, kräkningar och svullnad i slemhinnor. Behandlingen av anafylaxi kräver omedelbar medicinsk vård, vanligtvis genom att administrera adrenalinspruta eller orala steroider.

Vad är astma?

Astma är en kronisk luftvägssjukdom som kännetecknas av inflammation i luftvägarna och perioder av andningssvårigheter. Symtomen på astma inkluderar hosta, andnöd, slemproduktion och pipande andning. Svårighetsgraden av astma kan variera från mild till svår, och vissa personer kan leva ett normalt liv utan astmaanfall medan andra kan behöva medicinsk behandling för att hantera sina symtom.

När behöver jag göra en allergiutredning?

Om du upplever symtom som tyder på en allergi, men inte vet vad du är allergisk mot, kan en allergiutredning vara nödvändig. Under en utredning kommer du att få berätta om dina symtom och kan behöva genomgå olika undersökningar för att fastställa den specifika allergin.

Vad är nässelutslag och hur behandlas de?

Nässelutslag är kliande och upphöjda utslag på huden som kan orsakas av olika faktorer, inklusive allergi, infektion, kyla eller värme. I de flesta fall kan nässelutslag behandlas hemma med hjälp av antihistaminer och lugnande krämer. I vissa fall kan vård behövas för att lindra symtomen.

Vad är matallergi?

Matallergi är en överkänslighetsreaktion där kroppen inte tål ett specifikt ämne i maten. Det kan orsaka symtom som klåda på huden, smärta i magen och andra obehag. För att undvika symtom och lindra besvären kan det vara nödvändigt att undvika det ämne som orsakar allergin genom att äta en anpassad kost.

Vad är bakgrunden till allergiska sjukdomar?

Allergiska sjukdomar har funnits sedan antiken, men begreppet allergi introducerades först 1906 av von Pirquet. Andra läkare, som Arthur F. Coca och Cooke, bidrog också till förståelsen av allergi och dess reaktioner. Studier av den immunologiska bakgrunden för allergiska sjukdomar har genomförts av svenska läkare som Gunnar Johansson och Hans Bennich.

Vad är överkänslighet?

Överkänslighet är ett övergripande begrepp som beskriver en ökad känslighet för olika stimuli. Allergi är en form av överkänslighetsreaktion som utlöses av immunologiska mekanismer. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan överkänslighet och allergi för att kunna identifiera den underliggande orsaken till symtom.

Vad är skillnaden mellan allergi och överkänslighet?

Allergi är en form av överkänslighetsreaktion som utlöses genom immunologiska mekanismer. Det går att påvisa en specifik allergi genom allergitester. Överkänslighet är ett bredare begrepp som kan innefatta olika typer av överkänslighetsreaktioner, inte bara allergi. Det kan vara immunologiskt betingat eller bero på andra mekanismer som inte involverar immunsystemet.

Vad är allergiska reaktioner?

Allergiska reaktioner kan utlösas genom olika mekanismer och delas vanligtvis in i fyra huvudgrupper: typ 1-4 reaktioner. Dessa reaktioner kan ge upphov till olika sjukdomar, såsom nässelutslag, eksem, hösnuva, astma och allergichock.

Vilka ämnen kan utlösa allergiska reaktioner?

Vanliga ämnen som kan utlösa allergiska reaktioner inkluderar allergener som pollen, mögel, kvalster, pälsdjur, insekter, vissa livsmedel, samt gluten och laktos för personer med intolerans mot dessa ämnen. Det är viktigt att identifiera och undvika dessa ämnen om man är allergisk eller överkänslig mot dem.

Slutsats

Allergi och överkänslighet är vanligt förekommande sjukdomar som påverkar en stor del av befolkningen. Det är viktigt att förstå de olika typerna av allergiska reaktioner, deras orsaker och symptom för att kunna söka rätt vård och behandling om man misstänker att man är allergisk.

Käll-länkar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *